Skoči do osrednje vsebine

Uporaba parapodatkov za ocenjevanje kakovosti odgovorov v anketah

Šifra:

J5-9334

Obdobje:

1.7.2018 - 30.6.2021

Letni obseg:

0,75 FTE | 2018

Vodja:

prof.dr. Vasja Vehovar

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

DP1: Projektno vodenje DP2: Konceptualni razvoj DP3: Analiza sekundarnih podatkov DP4: Eksperimentalne ankete DP5: Integracija in razvoj DP6: Implementacija v orodje 1KA DP7: Diseminacija rezultatov

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=17332&search_term=J5-9334

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=17332&search_term=J5-9334

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=17332&search_term=J5-9334

Vsebinski opis projekta:

S predlaganim projektom naslavljamo problem kakovosti podatkov računalniško podprtih anket, kar je izrednega pomena v metodologiji v družboslovnega raziskovanja. Vrzeli v razumevanju želimo zapolniti z doseganjem naslednjih ciljev: 1. zagotoviti nova znanja s sistematičnim pregledom literature in globalne raziskovalne prakse o uporabi parapodatkov; 2. poglobiti razumevanje odnosa med parapodatki, kakovostjo odgovora in učinki odstranitve enot z nizko kakovostjo odgovora; 3. razviti nove pristope za identifikacijo anketirancev, ki – sodeč po parapodatkih in podanih odgovorih – imajo odgovore nizke kakovosti, njihova odstranitev pa bi zvišala splošno kakovost zbranih podatkov; 4. razviti na parapodatkih temelječ nabor standardiziranih sestavljenih kazalcev, ki so povezani z anketirančevimi načinom odgovarjanja, kakovostjo odgovorov in njegovimi družbenimi in psihološkimi lastnostni, z namenom obogatitve anketnih podatkov. Zgoraj navedeni cilji bodo doseženi s preučevanjem spletnih anket, kjer so bili zajeti podrobni parapodatki in so bila v njih uporabljena tudi specifična metodološka vprašanja. Med njimi je anketa European Social Survey online panel (CRONOS 2017). Dodatno bodo izvedene tri namenske študije v sodelovanju z vodilnim slovenskim ponudnikom spletnega panela (npr. Valicon), z globalnim ponudnikom panela (npr. SurveyMonkey) in z lastno študijo ne-panelnih respondentov. Del raziskovanja bo vključeval tudi meta-študijo približno 100,000 spletnih anket, izvedenih s platformo 1KA.


Nazaj na seznam projektov