Skoči do osrednje vsebine

TAP Uporaba parapodatkov za ocenjevanje kakovosti odgovorov v anketah

Šifra:

J5-9334

Obdobje:

1.7.2018 - 30.6.2021

Letni obseg:

0,75 FTE | 2018

Vodja projekta na FDV:

prof.dr. Vasja Vehovar

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

DP1: Projektno vodenje DP2: Konceptualni razvoj DP3: Analiza sekundarnih podatkov DP4: Eksperimentalne ankete DP5: Integracija in razvoj DP6: Implementacija v orodje 1KA DP7: Diseminacija rezultatov

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=17332&search_term=J5-9334

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=17332&search_term=J5-9334

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=17332&search_term=J5-9334

Vsebinski opis projekta:

S predlaganim projektom naslavljamo problem kakovosti podatkov računalniško podprtih anket, kar je izrednega pomena v metodologiji v družboslovnega raziskovanja. Vrzeli v razumevanju želimo zapolniti z doseganjem naslednjih ciljev: 1. zagotoviti nova znanja s sistematičnim pregledom literature in globalne raziskovalne prakse o uporabi parapodatkov; 2. poglobiti razumevanje odnosa med parapodatki, kakovostjo odgovora in učinki odstranitve enot z nizko kakovostjo odgovora; 3. razviti nove pristope za identifikacijo anketirancev, ki – sodeč po parapodatkih in podanih odgovorih – imajo odgovore nizke kakovosti, njihova odstranitev pa bi zvišala splošno kakovost zbranih podatkov; 4. razviti na parapodatkih temelječ nabor standardiziranih sestavljenih kazalcev, ki so povezani z anketirančevimi načinom odgovarjanja, kakovostjo odgovorov in njegovimi družbenimi in psihološkimi lastnostni, z namenom obogatitve anketnih podatkov. Zgoraj navedeni cilji bodo doseženi s preučevanjem spletnih anket, kjer so bili zajeti podrobni parapodatki in so bila v njih uporabljena tudi specifična metodološka vprašanja. Med njimi je anketa European Social Survey online panel (CRONOS 2017). Dodatno bodo izvedene tri namenske študije v sodelovanju z vodilnim slovenskim ponudnikom spletnega panela (npr. Valicon), z globalnim ponudnikom panela (npr. SurveyMonkey) in z lastno študijo ne-panelnih respondentov. Del raziskovanja bo vključeval tudi meta-študijo približno 100,000 spletnih anket, izvedenih s platformo 1KA.

Rezultati / ključne ugotovitve:

Projekt na podlagi novega znanja zagotavlja temelje za nove rešitve, ki imajo potencial, da postanejo standardi v industriji:

• Čiščenje podatkov je postopek v procesu priprave podatkov in obsega večji nabor procedur. Ena od njih je povezana s procesom odstranjevanja anketirancev, pri katerih so zbrani podatki potencialno prenizke kakovosti (npr. zaradi prehitrega reševanja vprašalnika). Žal se trenutne procedure čiščenja podatkov ne opirajo na parapodatke. Ko se, pa obstaja veliko različnih pristopov, ki se kažejo v kontradiktornih rezultatih. Projekt bo torej zagotovil temelje za razvoj novega in optimiziranega pristopa za prepoznavanje anketirancev, ki (z veliko verjetnostjo) podajajo odgovore nesprejemljivo nizke kakovosti, in bi jih bilo morda bolje odstraniti.

• Bogatenje podatkov se nanaša na podatke o anketnih odgovorih, ki se lahko dopolnijo s standardiziranim naborom na parapodatkih temelječih kazalcev. Ti dodatni podatki morajo biti povezani s kvaliteto odgovorov in tudi z vedenjskimi in psihološkimi značilnostmi anketirancev. Projekt bo torej natančno proučil navedene odnose. Na podlagi pridobljenih rezultatov bo potencial velike količine informacij, ki izvirajo iz parapodatkov, v celoti izkoriščen, vendar v zgoščeni obliki manjšega števila kazalnikov, ki so ključni za oceno kakovosti podatkov in tudi za vsebinsko uporabo. Ocenjujemo, da bo običajen obseg standardnih parapodatkov lahko predstavljen z ne več kot 10 sestavljenimi kazalci.


Publikacije projekta

Metodološki problemi pri interpretaciji sprememb družbenih pojavov skozi čas: Percepcija relativne razlike, absolutne razlike in časovne distance (COBISS.SI-ID: 36686941)

Spletne ankete v primerjavi z drugimi načini anketiranja (COBISS.SI-ID: 36236125)

Metaanalize v anketni metodologiji (COBISS.SI-ID: 35940445)


Ključne besede:

kakovost podatkov, parapodatki, spletne ankete


Nazaj na seznam projektov