Developing, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship (D-CARE)

Šifra:

EU D-CARE

Vodja:

Lea Lebar

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

WPP – Preparation (jan 2019 – nov 2019) WPM – Management (jul 2020 – dec 2022) WP T1: Innovative Learning Networked Environments (avg 2020 – dec 2022) WP T2: Smart Care Pilots (nov 2020 – dec 2022) WP T3: Learning Policy Center (avg 2021 – jul 2022) WP C: Communication (jul 2020 – dec 2022)

Vsebinski opis projekta:

Ključni cilj projekta D-CARE je nasloviti izzive oskrbe starejših ter slabe dostopnosti storitev za starejše v regijah Podonavja z vzpostavitvijo in krepitvijo podpornih tehnologij (pametnih storitev). Namen projekta je spodbuditi oblikovanje in širjenje pametnih tehnologij, ki bodo podprle regijsko razdrobljene socialne in zdravstvene sisteme oskrbe, hkrati pa spodbudile razvoj tovrstnih tehnologij. V prvi vrsti želimo vzpostaviti pogoje razvoja tovrstnih tehnologij preko a) izboljšanja kompetenc ključnih deležnikov v regiji (zaposlitveni centri, podjetja, zdravstveni domovi, centri za socialno delo, domovi za starejše idr.), b) diseminacije dobrih praks ter osveščanja odločevalcev na regijskem in nacionalnem nivoju ter c) praktičnih predstavitev ter testiranj konkretnih podpornih tehnologij med starejšo populacijo. V okviru projekta bomo identificirali pametne storitve za starejše s kroničnimi boleznimi ter kognitivnimi ovirami, podprli predvsem ranljivejšo populacijo starejših (tiste, ki živijo sami in kjer je dostop do oskrbe otežen), preko treh stebrov: a) oblikovanje inovativnih učnih okolij, kjer bo ključni cilj priprava programov usposabljanj na področju pametnih tehnologij, 2) testiranje pametnih rešitev v petih regijah in 3) vzpostavitev transnacionalnega policy centra, kjer bomo zbirali in odločevalcem diseminirali dobre prakse in rešitve na tem področju. Partnerji Univerze v Ljubljani bomo aktivno udeleženi v vse delovne pakete, vodili pa delovni paket izvajanja pilotov podpornih tehnologij; v Sloveniji ga bosta na terenu izvajala RRA Zeleni kras ter Občina Iliriska Bistrica. Vodilni partner University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hateganu" Cluj Napoca, Romunija Partner 1 Dr. Vasile Micu Association, Romunija Partner 2 National Human Management Association, Madžarska Partner 3 Mayor's Office of the City of Kaba, Madžarska Partner 4 DBH Investment Venture Capital Fund Management Public Limited Company, Madžarska Partner 5 CedarNet Association CEDNET, Madžarska Partner 6 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Češka Partner 7 Volunteer Center, Češka Partner 8 BioLAGO e.V., Nemčija Partner 9 Gruenderschiff UG (haftungsbeschraenkt) & Co. KG, Nemčija Partner 10 Univerza v Ljubljani, Slovenija Partner 11 RRA Zeleni Kras, Slovenija Partner 12 Občina Ilirska Bistrica, Slovenija Partner 13 Regional Agency for Entrepreneurship and Innovation - Varna, Bolgarija Partner 14 National Alliance for Social Responsibility, Bolgarija Partner 15 Johanniter Austria Research and Education, Avstrija Partner 16 UIV-Urban Innovation Vienna, Avstrija Partner 17 City of Prijedor, Bosna in Hercegovina Partner 18 Chamber of Commerce and Industry of Banja Luka Region, Bosna in Hercegovina Partner 19 Public Medical Sanitary Institution Institute of Oncology, Moldavija Pridruženi partner 1 Cluj Napoca City Hall, Romunija Pridruženi partner 2 Local Action Group Brdy-Vltava, Češka Pridruženi partner 3 Lovosice Municipal Authority, Češka Pridruženi partner 4 Tisa Local Authority, Češka Pridruženi partner 5 Municipality of Aksakovo, Bolgarija Pridruženi partner 6 INNOVA Észak-Alföld Regional Development and Innovation Agency Nonprofit Limited Liability Company, Madžarska Pridruženi partner 7 Public Institution Retirement Home Banja Luka, Bosna in Hercegovina


Nazaj na seznam projektov