Mednarodni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

EU SIC-SI 2021: Safer Internet Centre Slovenia; Safe.si, Spletno oko and Tom telefon 2021

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. januar 2021 - 31. december 2021 | Center za družboslovno informatiko

MP-TRANS BUDDY Building the Capacity of Transgender People to Respond to the need of Transgender Youth in Accessing Gender Confirmation Healthcare

Nosilec projekta: asist.dr. Nina Perger | Trajanje projekta: 1. oktober 2020 - 31. marec 2021 | Center za socialno psihologijo

EU-E+ CYBERVAG MOOC Building teachers cempetence about cyber violence against girls,

Nosilec projekta: asist.dr. Barbara Brečko | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2022 | Center za družboslovno informatiko

EU-JM-VotEU Strenghthening active citizenship and increasing EU knowledge among youth

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Damjan Lajh | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2022 | Center za politološke raziskave

EU-E+ CREST Creative Repurposing of Educational Spaces for Innovative Student-centred Environments

Nosilec projekta: prof.dr. Tomaž Deželan | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 30. september 2022 | Center za politološke raziskave

Developing, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship (D-CARE)

Nosilec projekta: Lea Lebar | Trajanje projekta: 1. julij 2020 - 1. julij 2020 | Center za družboslovno informatiko

EU-ESS Razvoj slovenščine v digitalnem okolju - RSDO

Nosilec projekta: doc.dr. Nataša Logar | Trajanje projekta: 1. junij 2020 - 31. maj 2022 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

EU/H2020: Protect – The Right to International Protection: A Pendulum between Globalization and Nativization?

Nosilec projekta: akad.prof.dr. Slavko Splichal | Trajanje projekta: 1. februar 2020 - 31. januar 2023 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

(Od)govor – Presegati sovraštvo v Jugovzhodni Evropi: Učenje in delovanje proti sovražnemu govoru na spletu

Nosilec projekta: Urška Valentič | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 30. junij 2021 | Center za družboslovno informatiko

EU ESS-H2020/SUSTAIN-2, Next Steps in Securing the Sustainability of the European Social Survey

Nosilec projekta: znan.sod.dr. Brina Malnar | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2022 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij