Mednarodni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

ESFRI H2020

Nosilec projekta: asist.dr. Barbara Brečko | Trajanje projekta: 1. april 2022 - 31. marec 2026 | Center za družboslovno informatiko

SIC-SI Safer Internet Centre Slovenia 2022-2024

Nosilec projekta: prof.dr. Vasja Vehovar | Trajanje projekta: 1. marec 2022 - 29. februar 2024 | Center za družboslovno informatiko

TrACeD Tackling gender based cyberviolence among adolescent girls and young women

Nosilec projekta: Urška Valentič | Trajanje projekta: 1. marec 2022 - 29. februar 2024 | Center za družboslovno informatiko

EU-E+ BEAT - Be an active EU Teacher: Enhancing the teaching of the EU through Teacher Trainings

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Marinko Banjac | Trajanje projekta: 1. marec 2022 - 28. februar 2025 | Center za politično teorijo

EU-H2020 BY-COVID

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2024 | Arhiv družboslovnih podatkov

ITHACA 2: InnovaTion in Health and Care for All

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Trajanje projekta: 1. september 2021 - 31. avgust 2022 | Center za družboslovno informatiko

Euromedia Ownership Monitor – EurOMo

Nosilec projekta: prof.dr. Marko Milosavljević | Trajanje projekta: 1. september 2021 - 30. september 2022 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

EU-EUROTHINK: Tackling ILLIberal/Eurosceptic Narratives from Below – Europe for Citizenc Program

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Marko Lovec | Trajanje projekta: 1. junij 2021 - 30. september 2022 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

EU-H2020 EOSC FUTURE

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. april 2021 - 30. september 2023 | Arhiv družboslovnih podatkov

EU-H2020 Coordinate, Cohort Communitty Research and Development Infrastructure Network for Access Through Europe

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. april 2021 - 31. marec 2025 | Arhiv družboslovnih podatkov