Mednarodni projekti

Razvrsti po raziskovalnem centru:

Status:

EU/H2020: Protect – The Right to International Protection: A Pendulum between Globalization and Nativization?

Nosilec projekta: akad.prof.dr. Slavko Splichal | Trajanje projekta: 1. februar 2020 - 31. januar 2023 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

MP - CESSDA NEW DATA TYPES 2020

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2020 | Arhiv družboslovnih podatkov

MP-CESSDA Training activities 2020

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2020 | Arhiv družboslovnih podatkov

MP-CESSDA Training Working Group 2020

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2020 | Arhiv družboslovnih podatkov

MP-CESSDA Trust Support 2020

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2020 | Arhiv družboslovnih podatkov

MP-CESSDA Widening Activities and Journals Outreach 2020

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2020 | Arhiv družboslovnih podatkov

(Od)govor – Presegati sovraštvo v Jugovzhodni Evropi: Učenje in delovanje proti sovražnemu govoru na spletu

Nosilec projekta: asist. Andrej Motl | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 30. junij 2021 | Center za družboslovno informatiko

EU ESS-H2020/SUSTAIN-2, Next Steps in Securing the Sustainability of the European Social Survey

Nosilec projekta: znan.sod.dr. Brina Malnar | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2022 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

H2020 Triple - Transforming Research through innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration

Nosilec projekta: doc.dr. Janez Štebe | Trajanje projekta: 1. oktober 2019 - 31. marec 2023 | Arhiv družboslovnih podatkov

EU/H2020: NEWCOMERS - New clean energy communities in a changing European energy system

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Tanja Kamin | Trajanje projekta: 1. junij 2019 - 31. maj 2022 | Center za socialno psihologijo