Skoči do osrednje vsebine

Prvi tuji strokovni jezik IV: angleščina

Foreign language IV: English for specific purposes

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Budeč Staničić, Marijana
Naslov: English 4 for students of politology and public administration »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, v pripravi
COBISS.SI-ID: #NULL! - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: V pripravi
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


COBISS.SI-ID: #NULL! - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dodatno gradivo za študente politologije in javne uprave
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »