Skoči do osrednje vsebine

Praktikum: Aktualni problemi EU

Contemporary Issues of the EU

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Bučar, Maja; Karnar, Primož; Ciraj, Anja Marija; Kajnč Lange, Sabina
Naslov: Strukturni skladi v Sloveniji - zadostno izkoriščen vir? »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-312-4
COBISS.SI-ID: 236738560 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop v Zebri

2. Enota obvezne literature


Avtor: MGRT
Naslov: Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 »
Založništvo: Ljubljana : Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 2015
COBISS.SI-ID: 34997085 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_slo_web.pdf
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: European Union. European Commission. Directorate-General for Cohesion Policy
Naslov: Cohesion policy 2014-2020 : investing in growth and jobs »
Založništvo: Luxembourg : Publications Office of the European Union, cop. 2011
ISBN: 978-92-79-21490-5
COBISS.SI-ID: 1032259 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_en.pdf
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »