Skoči do osrednje vsebine

Kritična teorija kulture

Critical Theory of Culture

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Debeljak, Alešet al. (ur.)
Naslov: Cooltura : uvod v kulturne študije »
Založništvo: Ljubljana : Študentska založba, 2002
ISBN: 961-6356-73-9
COBISS.SI-ID: 115856640 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Horkheimer, Max; Adorno, Theodor W.
Naslov: Dialektika razsvetljenstva : filozofski fragmenti »
Izdaja: Slovenska izd., ponatis
Založništvo: Ljubljana : Studia humanitatis, 2006, cop. 2002
ISBN: 978-961-6262-39-2
COBISS.SI-ID: 26511197 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Benjamin, Walter
Naslov: Izbrani spisi »
Založništvo: Ljubljana : SH - Zavod za založniško dejavnost, 1998
ISBN: 961-6262-10-6
COBISS.SI-ID: 78350336 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Huyssen, Andreas
Naslov: Twilight memories : marking time in a culture of amnesia »
Založništvo: New York ; London : Routledge, 1995
ISBN: 0-415-90934-1; 0-415-90935-X
COBISS.SI-ID: 26276189 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1075033

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Kreft, Lev
Naslov: Umetniško delo v obdobju hegemonije blagovne forme »
Založništvo: V: Filozofski vestnik. - Letn. 24, št. 3(2003), str. 35-51
COBISS.SI-ID: 21728557 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »