Skoči do osrednje vsebine

Komunikološki raziskovalni seminar

Communication Research Seminar

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Jensen, Klaus Bruhn (ur.)
Naslov: A handbook of media and communication research : qualitative and quantitative methodologies »
Izdaja: 2nd ed.
Založništvo: London ; New York : Routledge, 2012
ISBN: 978-0-415-60965-4; 978-0-415-60966-1; 978-0-203-35725-5
COBISS.SI-ID: 32817245 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=958225

2. Enota obvezne literature


Avtor: Kropivnik, Samo; Kogovšek, Tina; Gnidovec, Meta
Naslov: Analize podatkov z SPSS-om 12.0 : predavanja in vaje »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2006
ISBN: 961-235-245-3; 978-961-235-245-5
COBISS.SI-ID: 229089536 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop v Zebri
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Berger, Arthur Asa
Naslov: Media and communication research methods : an introduction to qualitative and quantitative approaches »
Izdaja: 3rd ed.
Založništvo: Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2014
ISBN: 978-1-4522-5657-3; 1-4522-5657-8
COBISS.SI-ID: 34136925 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: May, Tim
Naslov: Social research : issues, methods and process »
Izdaja: 4th ed.
Založništvo: Maidenhead ; New York : Open University Press, 2011
ISBN: 978-0-33-523998-6
COBISS.SI-ID: 34962525 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za Univerzo v Ljubljani. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=375113&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »