Skoči do osrednje vsebine

Diplomski seminar in izdelava diplomskega dela

Diploma seminar

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Daymon, Christine; Holloway, Immy
Naslov: Qualitative research methods in public relations and marketing communications »
Izdaja: 2nd ed.
Založništvo: London ; New York : Routledge, 2011
ISBN: 978-0-415-47117-6; 978-0-415-47118-3; 978-0-203-84654-4
COBISS.SI-ID: 30476893 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=574487

2. Enota obvezne literature


Avtor: Logar, Nataša et al.
Naslov: Navodila za pisanje in oblikovanje strokovno-znanstvenih del FDV »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2017
ISBN: 978-961-235-830-3
COBISS.SI-ID: 292336640 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/dodiplomski-studij-1-stopnje/navodila-za-pisanje-in-oblikovanje-strokovno-znanstvenih-del-fdv_2017.pdf
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »