Upravni in politični menedžment

Administrative and political management

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Johnson, Dennis W. (ur.)
Naslov: Routledge handbook of political management »
Založništvo: New York ; London : Routledge, 2009
ISBN: 978-0-415-96225-4; 0-415-96225-0; 978-0-203-89213-8; 0-203-89213-5
COBISS.SI-ID: 358143 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=355919

2. Enota obvezne literature


Avtor: Rožen, Tomaž; Haček, Miro
Naslov: Merjenje upravljalske sposobnosti lokalnih samoupravnih skupnosti : primer slovenskih občin »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014
ISBN: 978-961-235-697-2
COBISS.SI-ID: 275506176 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Brezovšek, Marjan
Naslov: Demokracija in vodenje : prezrti problem demokratičnega vodenja »
Založništvo: V: Teorija in praksa. - Letn. 46, št. 5(2009), str. 641-652
COBISS.SI-ID: 29005661 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20095_Brezovsek.pdf

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Haček, Miro; Brezovšek, Marjan
Naslov: The processes of democratisation and trust in political institutions in Slovenia : comparative analysis »
Založništvo: V: Annales. Series historia et sociologia. - Letn. 24, št. 1(2014), str. 1-12.
ISBN: fdv-isbn-045
COBISS.SI-ID: 32751197 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Raadschelders, Jos C. N.
Naslov: Government : a public administration perspective »
Založništvo: Armonk (N.Y.) : M. E. Sharpe, cop. 2003
ISBN: 0-7656-1125-2
COBISS.SI-ID: 28648285 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1982532
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »