Religija in sodobna družba

Religion and Modern Society

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Aldridge, Alan
Naslov: Religion in the contemporary world : a sociological introduction »
Izdaja: 3rd ed.
Založništvo: Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity, 2015
ISBN: 978-0-7456-5346-4; 978-0-7456-5347-1
COBISS.SI-ID: 34579549 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Lincoln, Bruce
Naslov: Holy terrors : thinking about religion after September 11 »
Izdaja: 2nd ed.
Založništvo: Chicago ; London : University of Chicago Press, 2006
ISBN: 0-226-48203-0
COBISS.SI-ID: 29553501 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Evans, Malcolm D.
Naslov: Manual on the wearing of religious symbols in public areas »
Založništvo: Strasbourg : Council of Europe, cop. 2009
ISBN: 978-92-871-6616-6
COBISS.SI-ID: 29786461 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: International Association for the History of Religions
Naslov: Numen »
Založništvo: Leiden : Brill
COBISS.SI-ID: 3887628 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop v EBSCOhost E-izdaja: http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=%22C4J%22&scope=site

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Michalski, Krzysztof (ur.)
Naslov: Conditions of European solidarity. Vol. 2, Religion in the new Europe »
Založništvo: Budapest ; New York : Central European University Press, cop. 2006
ISBN: 963-7326-49-9; 978-963-7326-49-3
COBISS.SI-ID: 1024113473 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za Univerzo v Ljubljani. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=147591&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »