Feministična teorija in študiji spola

Feminist theory and gender studies

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Adams, Parveen (ur.); Cowie, Elizabeth (ur.)
Naslov: The woman in question : m/f »
Založništvo: Cambridge : The Mit Press, 2015, cop.1990
ISBN: 978-0-262-51062-2
COBISS.SI-ID: 33450845 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Essed, Philomena (ur.); Goldberg, David Theo (ur.); Kobayashi, Audrey Lynn (ur.)
Naslov: A companion to gender studies »
Izdaja: Paperback ed.
Založništvo: Oxford ; Malden (MA) : Wiley-Blackwell, 2009
ISBN: 978-1-4051-8808-1
COBISS.SI-ID: 28354397 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Butler, Judith
Naslov: Težave s spolom : feminizem in subverzija identitete »
Založništvo: Ljubljana : ŠKUC, 2001
ISBN: 961-6085-28-X
COBISS.SI-ID: 112769024 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Butler, Judith (ur.); Scott, Joan W. (ur.)
Naslov: Feminists theorize the political »
Založništvo: New York ; London : Routledge, 1992
ISBN: 0-415-90273-8; 0-415-90274-6
COBISS.SI-ID: 12941 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=3061340

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Rose, Jacqueline
Naslov: Ženskost in njeno nelagodje »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1996
COBISS.SI-ID: 52365 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »