Tehnike pogajanj

Negotiations

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Fisher, Roger; Ury, William; Patton, Bruce
Naslov: Kako doseči dogovor : umetnost pogajanja »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1998
ISBN: 86-7061-177-5
COBISS.SI-ID: 78333184 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Udovič, Boštjan; Svetličič, Marjan
Študijska literatura za predmet Tehnike pogajanj Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2015
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Saner, Raymond
Naslov: The expert negotiator : strategy, tactics, motivation, behaviour, leadership »
Izdaja: 3th ed.
Založništvo: Leiden ; Boston : M. Nijhoff, cop. 2008
ISBN: 978-90-04-16502-1
COBISS.SI-ID: 36158045 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za Univerzo v Ljubljani. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&direct=true&db=nlebk&AN=308464&lang=sl&site=eds-live

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Svetličič, Marjan
Naslov: Osnove tehnike pogajanj : študijsko gradivo za predmet »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
COBISS.SI-ID: 24333661 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »