Socialni kapital

Social Capital

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Field, John
Naslov: Social capital »
Izdaja: 2nd ed., reprinted
Založništvo: London ; New York : Routledge, 2010, cop. 2008
ISBN: 978-0-415-43302-0; 0-415-43302-9; 978-0-415-43303-7; 0-415-43303-7; 978-0-203-93051-9; 0-203-93051-7
COBISS.SI-ID: 1024235841 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=336286

2. Enota obvezne literature


Avtor: Putnam, Robert D. (ur.)
Naslov: Democracies in flux : the evolution of social capital in contemporary society »
Založništvo: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012, cop. 2002
ISBN: 978-0-19-517160-0
COBISS.SI-ID: 31123805 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Iglič, Hajdeja (ur.)
Zbornik člankov Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »