Mednarodna politična ekonomija

International Political Economy

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Gilpin, Robert; Gilpin, Jean M.
Naslov: Global political economy : understanding the international economic order »
Založništvo: New Delhi : Orient Longman, 2003
ISBN: 8-1250-2306-2
COBISS.SI-ID: 23546461 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Strange, Susan
Naslov: Države in trgi »
Založništvo: Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1995
ISBN: 961-6014-41-2
COBISS.SI-ID: 51992064 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Bučar Maja; Udovič, Boštjan
Izbrano gradivo za Mednarodno politično ekonomijo Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2015

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Oatley, Thomas H.
Naslov: International political economy »
Izdaja: 5th. ed., new international ed.
Založništvo: Harlow : Pearson, cop. 2014
ISBN: 978-1-292-02696-1; 1-292-02696-0
COBISS.SI-ID: 33001565 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »