Elektronsko poslovanje

eBusiness

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Možina, Stane et al.
Naslov: Management : nova znanja za uspeh »
Založništvo: Radovljica : Didakta, 2002
ISBN: 961-6363-76-X
COBISS.SI-ID: 117141760 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Turban, Efraim
Naslov: Electronic commerce 2012 : a managerial and social networks perspective »
Izdaja: 7th ed., global ed.
Založništvo: Boston [etc.] : Pearson, 2012
ISBN: 978-0-273-76134-1; 0-273-76134-X
COBISS.SI-ID: 30597981 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za enega uporabnika. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://login.nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://widgets.ebscohost.com/prod/customerspecific/s6232602/FDVProxy/proxy.php?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1418642&authtype=url
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Naslov: Organizacija : revija za management, informatiko in kadre »
Založništvo: Kranj : Moderna organizacija, 1995-
COBISS.SI-ID: 610909 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Tematske številke, 2002-2004.
E-izdaja: http://organizacija.fov.uni-mb.si/

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Osojnik, Mojca et al.
Naslov: Skrivnosti elektronskega poslovanja : priročnik za mala in srednja podjetja »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije ; Ženeva : International Trade Centre UNCTAD/WTO, 2002
ISBN: 961-6226-39-8
COBISS.SI-ID: 116972800 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »