Drugi tuji strokovni jezik III: francoščina

Foreign language III: French for specific purposes

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Jarc, Mojca
Naslov: Français. III/IV : exercices et textes : 2008/2009 »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2008
COBISS.SI-ID: 28771165 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Jarc, Mojca
Méthodes d’argumentation : skripta Založništvo: Ljubljana : Fotokopirnica Fora, 2008
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Wilbaut, Manoëlla
Naslov: La négociation interculturelle : guide pour préparer, conduire et clore une négociation internationale »
Založništvo: Paris : Dunod, cop. 2010
ISBN: 978-2-10-054731-9
COBISS.SI-ID: 31146845 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »