Odnosi z mediji

Relations with the media

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Cottle, Simon (ur.)
Naslov: News, public relations and power »
Založništvo: London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, 2006, cop. 2003
ISBN: 0-7619-7496-2; 978-0-7619-7496-3; 0-7619-7495-4; 978-0-7619-7495-6
COBISS.SI-ID: 27534429 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za neomejeno število uporabnikov. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://login.nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://widgets.ebscohost.com/prod/customerspecific/s6232602/FDVProxy/proxy.php?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=309771&authtype=url

2. Enota obvezne literature


Avtor: Fuchs, Christian (ur.); Sandoval, Marisol (ur.)
Naslov: Critique, social media and the information society »
Založništvo: New York ; London : Routledge, 2014
ISBN: 978-0-415-84185-6; 0-415-84185-2; 978-0-203-76407-7; 978-0-415-72108-0
COBISS.SI-ID: 32267101 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1573268
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Franklin, Bob (ur.); Carlson, Matt (ur.)
Naslov: Journalists, sources and credibility : new perspectives »
Založništvo: New York ; London : Routledge, 2011
ISBN: 978-0-415-88426-6; 978-0-203-83570-8
COBISS.SI-ID: 30832989 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »