Skoči do osrednje vsebine

Socialna mimikrija

Social mimicry

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Angell, Marcia
Naslov: Resnica o farmacevtskih podjetjih : kako nas zavajajo in kaj lahko ob tem storimo »
Izdaja: 1. izd.
Založništvo: Ljubljana : Krtina, 2008
ISBN: 978-961-260-010-5
COBISS.SI-ID: 242663168 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Smrke, Marjan
Naslov: Družbena mimikrija »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-274-5
COBISS.SI-ID: 232828928 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Barnes, John Arundel
Naslov: A pack of lies : towards a sociology of lying »
Izdaja: 1st publ., transferred to digital printing
Založništvo: Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge university press, 2003, cop. 1994
ISBN: 0-521-45376-3; 0-521-45978-8
COBISS.SI-ID: 27775837 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Gambetta, Diego
Naslov: Deceptive mimicry in humans »
Založništvo: V: Perspectives on imitation / edited by Susan Hurley and Nick Chater. - Cambridge, Mass. : MIT Press, cop. 2005. - Str. 221-241
COBISS.SI-ID: 34989149 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Odprt dostop
E-izdaja: http://www.nuffield.ox.ac.uk/users/gambetta/Deceptive%20mimicry%20in%20humans.pdf

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Goffman, Erving
Naslov: Predstavljanje sebe v vsakdanjem življenju »
Založništvo: Ljubljana : Studia humanitatis, 2014
ISBN: 978-961-6798-50-1
COBISS.SI-ID: 277432576 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »