prof. dr. Ljubica Jelušič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Ljubica Jelušič, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-358
  Email: is.jl-inu.vdf@cisulej.acibujl
  Govorilne in uradne ure:


  Govorilne ure bodo   potekale  ob petkih od 12 do 14 ure, študentje in študentke naj uporabijo tudi email za hitrejšo vzpostavitev komunikacije, po potrebi se pogovorimo tudi preko aplikacije zoom.
  Prosim za napoved sestankov preko elektronske pošte.

  Prostor:
  AP 02
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Polemologija
  Sociologija in politologija vojske

  Podiplomski študij
  Magistrsko delo OBR in VŠ
  Mednarodne operacije in misije
  Obrambna ekonomika
  Varnost v jugovzhodni Evropi
  Varnostni sektor in družba
  Ekspertna področja:
 • Doktorica znanosti s področja obramboslovja. Študijsko se je izpopolnjevala na Univerzi v Brnu ter Pedagoški fakulteti v Leipzigu, v letih 1994-1995 pa je bila na postdoktorskem usposabljanju s področja vojaške sociologije na Kraljevi vojaški akademiji v Bruslju, mentor je bil prof. dr. Philippe Manigart.

  V pedagoškem procesu predava tematike s področja teorij o vojnah in oboroženih spopadih, s področja sociologije in politologije vojske, mirovnih študij, odnosov med civilnim okoljem in varnostnim sektorjem, ter antropologije vojne. Občasno predava na študiju nacionalne in mednarodne varnosti na Fakulteti za politične znanosti v Zagrebu, na Šoli za civilno-vojaške odnose v Beogradu; na Višjem štabnem tečaju ter Generalštabnem programu Poveljniško-štabne šole Slovenske vojske, ter na seminarjih Centra za obrambno usposabljanje Poljče.

  Področja raziskovanja: 

  Teorije vojn, civilno-vojaški odnosi, legitimnost vojaštva, mirovne operacije, vojaška kohezija, antropologija vojn, upravljanje s človeškimi viri v vojski, vojaško sociološki problemi, javno mnenje in varnost, multikulturnost v vojski.

  Vodja raziskovalnih projektov:

  • Sociocultural Aspects of Defence restructuring and Conversion, COST A10 Defence Restructuring and Conversion, 1996 – 2001
  • Slovenska vojska v mirovnih operacijah, CRP Konkurenčnost Slovenije 2001 – 2006
  • Človeški dejavnik v vojaškem sistemu, CRP Znanje za varnost in mir
  • Družboslovna analiza delovanja SV v misijah in poveljstvih na mednarodnih dolžnostih, CRP Znanje za varnost in mir

  Pomembnejša članstva in zadolžitve v mednarodnih organizacijah:

  • Članica Mednarodnega svetovalnega odbora Ženevskega centra za demokratični nadzor nad oboroženimi silami (DCAF)
  • članica mednarodnega NATO panela Human and Societal Dynamics, Bruselj,
  • izvršna sekretarka ISA RC01 Armed Forces and Conflict Resolution za obdobje 2006 – 2010,
  • vodja delovne skupine Warriors in Peacekeeping, ERGOMAS

  Pomembnejše zadolžitve na FDV:

  • Prodekanja za raziskovalno delo  1995 – 1997
  • Predstojnica katedre za obramboslovje
  • Članica senata FDV in odgovorna senatorka za habilitacije 2005 - 2007
 • Izbrane monografije in pomembnejše objave: 

  • Legitimnost sodobnega vojaštva. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1997. 
  • Defence restructuring and conversion : sociocultural aspects, (Social sciences). Brussels: European Commission, 1999 [i.e. 2000]. (ur. skupaj z: John Selby) 
  • European defence restructuring : military and public view, (Social sciences). Brussels: European Commission, 2001. (ur. skupaj z: Philippe Manigart). 
  • Seksizem v vojaški uniformi. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab Slovenske vojske, 2002. (ur. skupaj z: Mojca Pešec). 
  • Mirovne operacije in vloga Slovenije (ur.). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005.  
  • Leader development in natural context : a grounded theory approach to discovering how military leaders grow. Mil. psychol., 2006, vol. 18. (skupaj z: Larsson et al.)
  • Motivation for peace operations. Rev. int. sociol., Mar. 2007, vol. 17, no. 1.
  • Ritualization of emotions in military organization. V: OUELLET, Eric (ur.). New directions in military sociology. Whitby: de Sitter, 2005.
  • Slovenia: reform in the vicinity of conflict. V: GERMANN, Wilhelm N. (ur.), KARKOSZKA, Andrzej (ur.). Security Sector reform in Central and Eastern Europe: difficult paths towards success, (BICC/DCAF Schriften zu Sicherheitssektor und Konversion, Band 10). Baden-Baden: Nomos, 2005.
  • Civil society in Slovenia: a watchdog against militarisation of the political state. V: CAPARINI, Marina (ur.), FLURI, Philipp (ur.), MOLNÁR, Ferenc (ur.). Civil society and the security sector : concepts and practices in new democracies. Münster: Lit Verlag; London: Global Book, 2006.

  Sodelovala je pri strokovni redakciji in prevodu priročnika Parlamentarni nadzor nad varnostnim sektorem, DCAF, Geneva in Ljubljana 2006.  Osebna bibliografija