Skoči do osrednje vsebine

doc. dr. Darja Grošelj

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Darja Grošelj, znanstvena sodelavka
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-336
  Email: is.jl-inu.vdf@jlesorg.ajrad
  Govorilne in uradne ure:
  Zaradi daljše odsotnosti (predvidoma do junija 2025) govorilne ure trenutno ne potekajo. 
  Prostor:
  A 110
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Digitalno poslovanje in internet
  Projektno raziskovalni praktikum

  Podiplomski študij
  Strategije razvoja digitalnih storitev
  Strategije razvoja digitalnih storitev
  Ekspertna področja:
  digitalne neenakosti, internetne študije, internetne veščine, dostop do interneta, mobilni internet, digitalne storitve, digitalna preobrazba
 • Dr. Darja Grošelj, docentka za področje družboslovne informatike, na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV UL) poučuje predmete s področja digitalnega poslovanja, digitalnih storitev in inovacij. Kot raziskovalka aktivno deluje v okviru Centra za družboslovno informatiko (CDI) na FDV UL. Glavna področja njenega raziskovalnega dela zajemajo različne vidike digitalnih neenakosti, kot so so (1) razumevanje in merjenje dostopa do interneta in mobilni dostop do interneta; (2) internetne veščine in posledice rabe interneta; ter (3) posredna raba interneta. V letih od 2017 do 2021 je vodila projekt »Nove tehnologije, nove neenakosti? Teoretsko in empirično preučevanje vloge dostopa do mobilnega interneta pri raznovrstni uporabi spletnih storitev«, ki ga je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Trenutno sodeluje na projektu »Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših« (2020-2023), ki ga financira ARRS.

  Doc. dr. Darja Grošelj je (so)avtorica več znanstvenih člankov, ki so objavljeni v uglednih mednarodnih revijah, vključujoč New Media & Society, Journal of Computer-Mediated Communication, Information, Communication & Society, Computers in Human Behavior, The Information Society, Telematics & Informatics, Telecommunications Policy ter International Journal of Communication. Je članica uredniškega odbora revije Journal of Quantitative Description: Digital Media.

  Doc. dr. Darja Grošelj je diplomirala in magistrirala s področja trženja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter magistrirala in doktorirala s področja internetnih študij na Oxford Internet Institute Univerze v Oxfordu.
 • Izvirni znanstveni članek

  GROŠELJ, Darja. Re-domestication of Internet technologies : digital exclusion or digital choice?. Journal of computer-mediated communication. Online edition. Nov. 2021, vol. 26, no. 6, str. 422-440. DOI: 10.1093/jcmc/zmab017.

  GROŠELJ, Darja. Studying personal Internet access as an infrastructure : a qualitative inquiry. International journal of communication. 2021, vol. 15, str. 5116-5134.  https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/17220/3611.

  PETROVČIČ, Andraž, REISDORF, Bianca Christin, PREVODNIK, Katja, GROŠELJ, Darja. The role of proxy internet use in sequential pathways of digital exclusion : an empirical test of a conceptual model. Computers in human behavior. [Print ed.]. 2021, vol. , no. , str. 1-41, ilustr. DOI: 10.1016/j.chb.2021.107083.

  GROŠELJ, Darja, DEURSEN, Alexander J. A. M. van, DOLNIČAR, Vesna, BURNIK, Tomaž, PETROVČIČ, Andraž. Measuring internet skills in a general population : a large-scale validation of the short Internet Skills Scale in Slovenia. The Information society : an international journal. 2021, vol. 37, no. 2, str. 63-81, ilustr. DOI: 10.1080/01972243.2020.1862377.

  REISDORF, Bianca Christin, PETROVČIČ, Andraž, GROŠELJ, Darja. Going online on behalf of someone else : characteristics of Internet users who act as proxy users. New media & society. Aug. 2021, vol. 23, no. 8, str. 2409-2429, tabele. DOI: 10.1177/1461444820928051.

  GROŠELJ, Darja, REISDORF, Bianca Christin, PETROVČIČ, Andraž. Obtaining indirect internet access : an examination how reasons for internet non-use relate to proxy internet use. Telecommunications policy. [Print ed.]. Apr. 2019, vol. 43, no. 3, str. 213-224, tabele. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2018.07.004, DOI: 10.1016/j.telpol.2018.07.004.

  GROŠELJ, Darja, MATJAŠIČ, Miha. Oblike in dejavniki dostopa do interneta v Sloveniji. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. apr.-jun. 2019, letn. 56, št. 2, str. 601-622, 747, ilustr. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/oblike-in-dejavniki-dostopa-do-interneta-v-sloveniji.pdf?sfvrsn=0.

  DOLNIČAR, Vesna, GROŠELJ, Darja, FILIPOVIČ HRAST, Maša, VEHOVAR, Vasja, PETROVČIČ, Andraž. The role of social support networks in proxy internet use from the intergenerational solidarity perspective. Telematics and informatics. [Print ed.]. 2018, vol. 35, no. 2, str. 305-317.

  REISDORF, Bianca Christin, GROŠELJ, Darja. Internet (non-)use types and motivational access : implications for digital inequalities research. New media & society. Aug. 2017, vol. 19, no. 8, str. 1157-1176, ilustr. DOI: 10.1177/1461444815621539.

  BLANK, Grant, GROŠELJ, Darja. Examining internet use through a Weberian lens. International journal of communication. 2015, vol. 9, str. 2763-2783. http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3114/1453.

  BLANK, Grant, GROŠELJ, Darja. Dimensions of internet use : amount, variety, and types. Information, communication & society. 2014, vol. 17, no. 4, str. 417-435. DOI: 10.1080/1369118X.2014.889189.

  GROŠELJ, Darja. A webometric analysis of online health information : sponsorship, platform type and link structures. Online information review : The international journal of digital information research and use. 2014, vol. 38, no. 2, str. 209-231, ilustr. DOI: 10.1108/OIR-01-2013-0011.

  PRAŠNIKAR, Janez, GROŠELJ, Darja. Reakcija različitih kapitalističkih sistema na pojavu ekonomske krize = How are different capitalist systems coping with the current economic crisis?. Acta economica : časopis za ekonomiju. 2010, god. 8, br. 12, str. 9-42.

  Pregledni znanstveni članek

  GROŠELJ, Darja. How to collect donations : conceptual review and implications for online non-profit information goods provides. Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje. maj 2010, letn. 10, št. 15, str. 55-68.

  Strokovni članek

  GROŠELJ, Darja, ŽABKAR, Vesna. Oblikovanje spletne skupnosti na primeru spletnega mesta videolectures.net = Designing online community for web portal videolectures.net. Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje. maj 2009, letn. 9, št. 13, str. 101-111.

  Celoteni izpis tekoče bibliografije je dostopen v:
  Osebna bibliografija