Skoči do osrednje vsebine

[Kariernik 2021] Izobražujemo za prihodnost


AnaSlavec
Ana Slavec

Zaposlitev: Svetovalka za statistiko
Podjetje: InnoRenew CoE – Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja
Aktualni program: Družboslovna informatika

Po diplomi iz družboslovne informatike sem bila skoraj sedem let zaposlena na Fakulteti za družbene vede, najprej kot mlada raziskovalka na Centru za družboslovno informatiko, po doktoratu iz statistike v letu 2016 pa kot raziskovalka v Arhivu družboslovnih podatkov, v katerem sem nove dajalce podatkov vodila skozi proces priprave podatkov za oddajo v arhivu in promovirala raziskave arhiva.

Interdisciplinarna znanja in veščine, ki sem jih pridobila s študijem in z delom na FDV, so mi pomagala dobiti službo na neodvisnem raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE, na katerem so iskali doktoranda statistike, ki bi poznal tudi politike EU na področju ravnanja z raziskovalnimi podatki ter bi pripravil in izvajal načrt ravnanja s podatki. Zaposlili so me kot svetovalko za statistiko, a vsebina mojega dela je veliko bližje družboslovju in informatiki.

Ena mojih nalog je, da raziskovalcem svetujem glede urejanja, hranjenja in varnosti podatkov, pri čemer gre v bistvu za poklic skrbnika podatkov (angl. Data steward). V nekaterih organizacijah jih že dolgo zaposlujejo, v raziskovalnem okolju pa je to razmeroma nov profil, ki ga za zdaj poznajo le redke univerze v tujini. Na tem področju sem se še dodatno izobraževala na prvi poletni šoli za skrbnike podatkov, ki je potekala lani v okviru šole CODATA-RDA za podatkovne znanstvenike. Pričakuje se, da bodo financerji raziskav v prihodnosti, podobno kot zdaj zahtevajo odprti dostop do publikacij, od raziskovalcev zahtevali tudi ravnanje s podatki  skladno z načeli FAIR (najdljivost, dostopnost, interoperabilnost, ponovna uporabnost), zato lahko pričakujemo, da se bo povečala potreba po profilih, ki imajo te kompetence. Poleg tehničnega znanja je za skrbnika podatkov, ki dela z raziskovalci, pomembno, da ima tudi veščine dela z ljudmi, zato je študij družboslovne informatike odlična podlaga za nekoga, ki želi delati na tem področju.

Čeprav gre pri InnoRenew CoE za inštitut, ki je pretežno usmerjen v raziskave na področju naravoslovja in tehnike, izvaja tudi veliko interdisciplinarnih projektov, pri katerih poleg statističnega znanja pride do izraza tudi moje družboslovno znanje. Izvedla sem nekaj anketnih raziskav pa tudi fokusnih skupin in kvalitativnih intervjujev. Od lanskega leta imam tudi svoj podoktorski projekt, v katerem preučujem rabo anketnih vprašalnikov za zbiranje podatkov o stališčih in vedenjih uporabnikov stavb.


Vabljeni k branju ostalih prispevkov

Maja Burja
dr. Jernej Pintar


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 22. februar 2021 | v kategoriji: