Skoči do osrednje vsebine

doc. dr. Luka Kronegger

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Luka Kronegger, znanstveni sodelavec
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-361
  Email: is.jl-inu.vdf@reggenork.akul
  Govorilne in uradne ure:
  Govorilne ure  ob sredah med 12:30 - 14:00 uro.
  Zaradi lažje organizacije dela priporočam, da svoj prihod najavite po elektronski pošti.
  Prostor:
  BP 14
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Baze podatkov
  Spletno programiranje

  Podiplomski študij
  Podatkovno novinarstvo
  Statistično programiranje
  Statistično programiranje

  Doktorski študij
  Metodologija in epistemologija družbenih ved
  Ekspertna področja:
  Statistika
  Analiza socialnih omrežij
  Multivariatna analiza
 • dr. Luka Kronegger [28074]
  COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS  dr. Luka Kronegger [28074]  Osebna bibliografija za obdobje 2000-2023

  ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


  1.01 Izvirni znanstveni članek

  1. BAČLIJA BRAJNIK, Irena, KRONEGGER, Luka, PREBILIČ, Vladimir. Depoliticization of Governance in Large Municipalities in Europe. Urban affairs review. 2023, vol. , no. , str. 1-16. ISSN 1078-0874. DOI: 10.1177/10780874231165. [COBISS.SI-ID 146836227], [JCR, SNIP]
  2. BAČLIJA BRAJNIK, Irena, PREBILIČ, Vladimir, KRONEGGER, Luka. Explaining strategies in setting own local taxes in Slovenia. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. 2022, vol. 20, no. 1, str. 239-257, ilustr. ISSN 1581-5374. DOI: 10.4335/20.1.239-257(2022). [COBISS.SI-ID 95969539], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
  3. JESENŠEK, Luka, VERČIČ, Dejan, KRONEGGER, Luka. Struktura slovenske politične razprave na Twitterju ob volitvah v Evropski parlament. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jan.-mar. 2021, letn. 58, št. 1, str. 49-71, 228, ilustr. ISSN 0040-3598. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/struktura-slovenske-politi%C4%8Dne-razprave-na-twitterju-ob-volitvah-v-evropski-parlament.pdf?sfvrsn=0, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-XKGS4359, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=138892, DOI: 10.51936/tip.58.1.49-71. [COBISS.SI-ID 58934019], [SNIP, WoS, Scopus]
  4. JAKLIČ, Andreja, OBŁÓJ, Krzysztof, SVETLIČIČ, Marjan, KRONEGGER, Luka. Evolution of Central and Eastern Europe related international business research. Journal of business research. [Print ed.]. Jan. 2020, vol. 108, str. 421-434, ilustr. ISSN 0148-2963. DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.06.046. [COBISS.SI-ID 36241757], [JCR, SNIP, WoS do 9. 9. 2023: št. citatov (TC): 21, čistih citatov (CI): 21, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.25, Scopus do 16. 9. 2023: št. citatov (TC): 23, čistih citatov (CI): 23, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.75]
  5. GOLOB, Urša, KRONEGGER, Luka. Environmental consciousness of European consumers : a segmentation-based study. Journal of cleaner production. [Print ed.]. Jun. 2019, vol. 221, str. 1-9, ilustr. ISSN 0959-6526. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619305967?via=ihub, DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.02.197. [COBISS.SI-ID 36033117], [JCR, SNIP, WoS do 22. 8. 2023: št. citatov (TC): 51, čistih citatov (CI): 51, čistih citatov na avtorja (CIAu): 25.50, Scopus do 29. 9. 2023: št. citatov (TC): 56, čistih citatov (CI): 56, čistih citatov na avtorja (CIAu): 28.00]
  6. ŠUBELJ, Lovro, FIALA, Dalibor, CIGLARIČ, Tadej, KRONEGGER, Luka. Convexity in scientific collaboration networks. Journal of informetrics : an international journal. Feb. 2019, vol. 13, no. 1, str. 10-31, ilustr. ISSN 1751-1577. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157718301950?dgcid=coauthor, DOI: 10.1016/j.joi.2018.11.005. [COBISS.SI-ID 35910749], [JCR, SNIP, WoS do 12. 9. 2023: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.75, Scopus do 5. 9. 2023: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.75]
  7. FINK-HAFNER, Danica, NOVAK, Meta, KRONEGGER, Luka, ROZBICKA, Patrycja. Policy networks : looking for the decisional centre in EU policymaking. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jul.-sep. 2019, letn. 56, št. 3, str. 853-873, 950, ilustr. ISSN 0040-3598. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/javnopoliti%C4%8Dna-omre%C5%BEja-odkrivanje-odlo%C4%8Devalskega-centra-v-oblikovanju-politik-eu.pdf?sfvrsn=0, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-NACJ7LIU. [COBISS.SI-ID 36469341], [SNIP]
  8. GOLOB, Urša, TÜRKEL, Selin, KRONEGGER, Luka, UZUNOĞLU, Ebru. Uncovering CSR meaning networks : a cross-national comparison of Turkey and Slovenia. Public relations review. [Print ed.]. 2018, vol. 44, no. 4, str. 433-443, ilustr. ISSN 0363-8111. DOI: 10.1016/j.pubrev.2018.05.003. [COBISS.SI-ID 35625565], [JCR, SNIP, WoS do 12. 9. 2023: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 24. 8. 2023: št. citatov (TC): 16, čistih citatov (CI): 16, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
  9. MALI, Franc, PUSTOVRH, Toni, PLATINOVŠEK, Rok, KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška. The effects of funding and co-authorship on research performance in a small scientific community. Science & public policy. [Print ed.]. 2017, vol. 44, no. 4, str. 486-496, ilustr. ISSN 0302-3427. http://spp.oxfordjournals.org/content/early/2016/09/29/scipol.scw076.full.pdf+html, DOI: 10.1093/scipol/scw076. [COBISS.SI-ID 34302813], [JCR, SNIP, WoS do 14. 6. 2023: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 31. 5. 2023: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
  10. IGLIČ, Hajdeja, DOREIAN, Patrick, KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška. With whom do researchers collaborate and why?. Scientometrics. Jul. 2017, vol. 112, iss. 1, str. 153-174, tabele. ISSN 0138-9130. http://link.springer.com/article/10.1007/s11192-017-2386-y, DOI: 10.1007/s11192-017-2386-y. [COBISS.SI-ID 34829149], [JCR, SNIP, WoS do 9. 7. 2023: št. citatov (TC): 49, čistih citatov (CI): 47, čistih citatov na avtorja (CIAu): 11.75, Scopus do 11. 8. 2023: št. citatov (TC): 58, čistih citatov (CI): 56, čistih citatov na avtorja (CIAu): 14.00]
  11. CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. The stability of co-authorship structures. Scientometrics. 2016, vol. 106, no. 1, str. 163-186, ilustr. ISSN 0138-9130. http://link.springer.com/article/10.1007/s11192-015-1790-4, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84473, DOI: 10.1007/s11192-015-1790-4. [COBISS.SI-ID 33687901], [JCR, SNIP, WoS do 4. 7. 2023: št. citatov (TC): 21, čistih citatov (CI): 17, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.67, Scopus do 29. 6. 2023: št. citatov (TC): 28, čistih citatov (CI): 22, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.33]
  12. BELLOTTI, Elisa, KRONEGGER, Luka, GUADALUPI, Luigi. The evolution of research collaboration within and across disciplines in Italian academia. Scientometrics. Nov. 2016, vol. 109, no. 2, str. 783-811, ilustr. ISSN 0138-9130. DOI: 10.1007/s11192-016-2068-1. [COBISS.SI-ID 34171997], [JCR, SNIP, WoS do 14. 9. 2023: št. citatov (TC): 24, čistih citatov (CI): 24, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8.00, Scopus do 8. 6. 2023: št. citatov (TC): 26, čistih citatov (CI): 26, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8.67]
  13. KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Classifying scientific disciplines in Slovenia : a study of the evolution of collaboration structures. Journal of the Association for Information Science and Technology. 2015, vol. 66, iss. 2, str. 321-339, ilustr. ISSN 2330-1635. DOI: 10.1002/asi.23171. [COBISS.SI-ID 32693853], [JCR, SNIP, WoS do 21. 10. 2022: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 29. 10. 2022: št. citatov (TC): 23, čistih citatov (CI): 17, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.25]
  14. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, SNIJDERS, T. A. B., DOREIAN, Patrick. Scientific collaboration dynamics in a national scientific system. Scientometrics. 2015, vol. 104, no. 3, str. 987-1012, ilustr. ISSN 0138-9130. DOI: 10.1007/s11192-015-1585-7. [COBISS.SI-ID 33292637], [JCR, SNIP, WoS do 2. 7. 2023: št. citatov (TC): 53, čistih citatov (CI): 47, čistih citatov na avtorja (CIAu): 9.40, Scopus do 14. 6. 2023: št. citatov (TC): 63, čistih citatov (CI): 56, čistih citatov na avtorja (CIAu): 11.20]
  15. GROBOLJŠEK, Blanka, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc, KRONEGGER, Luka, IGLIČ, Hajdeja. The role and significance of scientific collaboration for the new emerging sciences : the case of Slovenia. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. sep.-okt. 2014, letn. 51, št. 5, str. 866-885, 998-999, ilustr. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2014_5_Groboljseketal.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-N9JESF35, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85344. [COBISS.SI-ID 32989021], [SNIP, Scopus do 1. 9. 2021: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.40]
  16. KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Collaboration structures in Slovenian scientific communities. Scientometrics. 2012, vol. 90, no. 2, str. 631-647, tabele, graf. prikazi. ISSN 0138-9130. DOI: 10.1007/s11192-011-0493-8. [COBISS.SI-ID 30657885], [JCR, SNIP, WoS do 12. 8. 2023: št. citatov (TC): 67, čistih citatov (CI): 58, čistih citatov na avtorja (CIAu): 14.50, Scopus do 30. 4. 2023: št. citatov (TC): 75, čistih citatov (CI): 63, čistih citatov na avtorja (CIAu): 15.75]
  17. CHINCHILLA-RODRÍGUEZ, Zaida, FERLIGOJ, Anuška, MIGUEL, Sandra, KRONEGGER, Luka, MOYA-ANEGÓN, Félix de. Blockmodeling of co-authorship networks in library and information science in Argentina : a case study. Scientometrics. 2012, vol. 93, no. 3, str. 699-717, ilustr. ISSN 0138-9130. DOI: 10.1007/s11192-012-0794-6. [COBISS.SI-ID 31397725], [JCR, SNIP, WoS do 31. 8. 2021: št. citatov (TC): 24, čistih citatov (CI): 20, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00, Scopus do 18. 9. 2023: št. citatov (TC): 30, čistih citatov (CI): 25, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00]
  18. CALAFAT, Amador, KRONEGGER, Luka, KOŠIR, Matej, et al. Influence of the friends' network in drug use and violent behaviour among young people in the nightlife recreational context. Psicothema. 2011, vol. 23, no. 4, str. 544-551, tabele, graf. prikazi. ISSN 0214-9915. [COBISS.SI-ID 30755165], [JCR, SNIP, WoS do 18. 6. 2023: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 13. 5. 2023: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
  19. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. On the dynamics of national scientific systems. Quality & quantity. Avg. 2011, vol. 45, no. 5, str. 989-1015, graf. prikazi. ISSN 0033-5177. DOI: 10.1007/s11135-011-9484-3. [COBISS.SI-ID 30291037], [JCR, SNIP, WoS do 13. 2. 2023: št. citatov (TC): 39, čistih citatov (CI): 28, čistih citatov na avtorja (CIAu): 9.33, Scopus do 6. 5. 2023: št. citatov (TC): 52, čistih citatov (CI): 38, čistih citatov na avtorja (CIAu): 12.67]
  20. DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. On the dynamics of national scientific systems : a reply. Quality & quantity. Avg. 2011, vol. 45, no. 5, str. 1025-1029. ISSN 0033-5177. DOI: 10.1007/s11135-011-9487-0. [COBISS.SI-ID 30291293], [JCR, SNIP, WoS do 24. 9. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 16. 9. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
  21. MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Co-authorship trends and collaboration patterns in the Slovenian sociological community. Corvinus journal of sociology and social policy. 2010, vol. 1, no. 2, str. 29-50. ISSN 2061-5558. http://cjssp.uni-corvinus.hu/index.php/cjssp/article/view/24, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=45154. [COBISS.SI-ID 30087517]
  22. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Clustering of attribute and/or relational data. Metodološki zvezki. [Tiskana izd.]. 2009, vol. 6, no. 2, str. 135-153, ilustr. ISSN 1854-0023. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz6.1/ferligoj.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-FAAJ7X4L, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=23032. [COBISS.SI-ID 28666973]
  23. DOLNIČAR, Vesna, VUKČEVIČ, Katja, KRONEGGER, Luka, VEHOVAR, Vasja. Digitalni razkorak v Sloveniji. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. avg. 2002, letn. 18, št. 40, str. 83-106. ISSN 0352-3608. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr40DolnicarVukcevic.PDF, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-GES7IO58, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=5832. [COBISS.SI-ID 21680221]

  1.02 Pregledni znanstveni članek

  24. STRES, Blaž, KRONEGGER, Luka. Shift in the paradigm towards next-generation microbiology. FEMS microbiology letters. [Print ed.]. 2019, vol. 366, no. 15, str. 1-9. ISSN 0378-1097. https://academic.oup.com/femsle/advance-article/doi/10.1093/femsle/fnz159/5533319, DOI: 10.1093/femsle/fnz159. [COBISS.SI-ID 4269704], [JCR, SNIP, WoS do 28. 9. 2023: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 24. 9. 2023: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]

  1.03 Drugi znanstveni članki

  25. FERLIGOJ, Anuška, VITALE, Maria Prosperina, DE STEFANO, Domenico, KRONEGGER, Luka. Social networks : methods and applications : editorial. Statistica applicata. [Print ed.]. 2018, vol. 30, no. 1, str. 5-10, ilustr. ISSN 1125-1964. http://sa-ijas.stat.unipd.it/sites/sa-ijas.stat.unipd.it/files/Editorial.pdf. [COBISS.SI-ID 35704157], [SNIP]

  1.04 Strokovni članek

  26. ROBNIK LEVART, Monika, MEZINEC, Andreja, JAGODIC, Ria, KRONEGGER, Luka, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca. Supporting older people in remote areas in a post COVID-19 time. Eurohealth net magazine. 2020, [no.] 15, ilustr. http://eurohealthnet-magazine.eu/supporting-older-people-in-remote-areas-in-a-post-covid-19-time/. [COBISS.SI-ID 21191171]

  1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

  27. MEZINEC, Andreja, ROBNIK LEVART, Monika, JAGODIC, Ria, KRONEGGER, Luka, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca. Podpora starejšim v odmaknjenih področjih v času COVID 19 = Supporting older people in remote areas during COVID-19 epidemic. V: GABROVEC, Branko (ur.), et al. Javno zdravje in COVID-19 : znanstvena in strokovna konferenca : Ljubljana, 29. september 2021 : zbornik povzetkov in recenziranih prispevkov. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021. Str. 59-67, ilustr. ISBN 978-961-6945-42-4. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/zbornik_povzetkov_in_recenziranh_prispevkov_javno_zdravje_in_covid-19.pdf. [COBISS.SI-ID 78029827]
  28. BUHIN PANDUR, Maja, DOBŠA, Jasminka, KRONEGGER, Luka. Topic modelling in social sciences : case study of Web of Science. V: STRAHONJA, Vjeran (ur.), STEINGARTNER, William (ur.), KIRINIĆ, Valentina (ur.). CECIIS : Central European Conference on Information and Intelligent Systems : proceedings : 31th international scientific conference, October 7-9, 2020, Varaždin, Croatia. Varaždin: Faculty of Organization and Informatics, 2020. Str. 211-218, ilustr. Central European Conference on Information and Intelligent Systems (Online). ISSN 1848-2295. http://archive.ceciis.foi.hr/app/public/conferences/2020/Proceedings/IIS/IIS2.pdf. [COBISS.SI-ID 57782787]

  1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

  29. CUGMAS, Marjan, MALI, Franc, KRONEGGER, Luka. The patterns of scientific collaboration between the doctoral students and their mentors. V: CUGMAS, Marjan (ur.), KRONEGGER, Luka (ur.). 7th European Conference on Social Networks : abstracts & program. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2023. Str. 132. ISBN 978-961-295-059-0. https://eusn2023.org/wp-content/uploads/2023/09/Book_AbstractsEUSN23.pdf. [COBISS.SI-ID 164979459]
  30. ATANASOVA, Sara, KOREN OŠLJAK, Katja, KRONEGGER, Luka. Perspectives of mentors and mentees on the impact of mentoring relationship characteristics on knowledge production in higher education and science. V: CUGMAS, Marjan (ur.), KRONEGGER, Luka (ur.). 7th European Conference on Social Networks : abstracts & program. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2023. Str. 133. ISBN 978-961-295-059-0. https://eusn2023.org/wp-content/uploads/2023/09/Book_AbstractsEUSN23.pdf. [COBISS.SI-ID 164981251]
  31. CUGMAS, Marjan, KRONEGGER, Luka, MALI, Franc. Patterns of scientific collaboration in doctoral education : an analysis of mentormentee relationships. V: KASTRIN, Andrej (ur.), LUSA, Lara (ur.). International conference Applied statistics 2023 : September 24–26, 2023, Koper, Slovenia : program and abstracts. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2023. Stra. 62. https://as.mf.uni-lj.si/pdf/as2023book.pdf. [COBISS.SI-ID 166024963]
  32. KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, LUCAS, Pablo, FERLIGOJ, Anuška. Collaboration dynamics among institutions in the European research space. V: FRIEDL, Herwing (ur.), KUENZER, Thomas (ur.). Austrian and Slovenian Statistical Days 2022 : April 20-22, 2022, Graz, Austria : programme - abstracts. Graz: Institute of Statistics, Graz University of Technology, 2022. Str. 23. [COBISS.SI-ID 108086019]
  33. MEZINEC, Andreja, ROBNIK LEVART, Monika, JAGODIC, Ria, BENKO, Lucija, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, KRONEGGER, Luka. Socialna vključenost starejših, kot element zdravja na odmaknjenih področjih : mnenje deležnikov = Social inclusion of older adults as an element of health in remote areas : stakeholders' views. V: PETELIN, Ana (ur.). Zdravje starostnikov : 5. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, [17. september 2021] : zbornik povzetkov z recenzijo = Health of the elderly : 5th Scientific and Professional International Conference, [17th September 2021] : book of abstracts. Brezplačna elektronska izd. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2021. Str. 120-121. ISBN 978-961-293-098-1, ISBN 978-961-293-099-8. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-098-1.pdf. [COBISS.SI-ID 78602243]
  34. BUHIN PANDUR, Maja, DOBŠA, Jasminka, KRONEGGER, Luka. Topic modelling using Latent Dirichlet Allocation for bibliography of Slovenian researchers : Maja Buhin Pandur, Jasminka Dobša, Luka Kronneger. V: ŽMUK, Berislav (ur.), ČEH ČASNI, Anita (ur.). Book of abstracts of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia : conference topic: "Contemporary issues in statistical methods and data science applications". The Third International Statistical Conference in Croatia (ISCCRO ʼ20), 15-16 October 2020, Zagreb. Zagreb: Croatian Statistical Association: = Hrvatsko statističko društvo, 2020. Str. 17. Book of abstracts of the ISCCRO - International Statistical Conference, Vol. 3, no. 1. ISSN 1849-9864. http://www.hsd-stat.hr/wp-content/uploads/2020/10/Book-of-Abstracts-ISCCRO20-complete.pdf. [COBISS.SI-ID 57833731]
  35. MEZINEC, Andreja, ROBNIK LEVART, Monika, JAGODIC, Ria, KRONEGGER, Luka, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca. Staranje na odmaknjenih področjih alpskega sveta in zadrževanje delovne sile - mnenje deležnikov = Ageing in the remote area of Alpine Spaces and retention of workforce - stakeholders opinion. V: PETELIN, Ana (ur.). Zdravje delovno aktivne populacije. Zbornik povzetkov z recenzijo : 4. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, [18. september 2020] = Health of the working-age population. Book of abstracts : [4th scientific and professional international conference, 18th September 2020]. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2020. Str. 100-101. ISBN 978-961-293-017-2, ISBN 978-961-293-018-9. https://www.healthconference.fvz.upr.si/e_files/content/ZBORNIK%20povzetkov%20z%20recenzijo.pdf. [COBISS.SI-ID 29406723]
  36. KRONEGGER, Luka. Clustering of ties defined as symbolic data. V: PORZIO, Giovanni C. (ur.). Book of short papers. [Cassino: University, 2019]. http://cladag2019.unicas.it/download-files/cladag-book-abstract-pre-print.pdf. [COBISS.SI-ID 36464221]
  37. KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška. Network of scientific collaboration measured as a time-stamped data. V: Oral presentation abstracts. Huntington: International Network for Social Network Analysis, 2019. https://fourwaves-sots.s3.amazonaws.com/static/media/uploads/2019/06/19/oral-presentation-abstracts-2019-06-17.pdf. [COBISS.SI-ID 36204381]
  38. KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška. Social mechanisms for establishing and maintaining scientific collaboration on the level of institutions. V: Sunbelt 2018. Utrecht: Utrecht University. https://www.eiseverywhere.com/ehome/288996/703997/. [COBISS.SI-ID 35708253]
  39. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška. Scientific collaboration : comparing self evaluation and administrative data source. V: BATAGELJ, Vladimir (ur.), KORENJAK-ČERNE, Simona (ur.), KEJŽAR, Nataša (ur.). Abstracts and program. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2017. Str. 24. ISBN 978-961-93547-8-0. [COBISS.SI-ID 34969693]
  40. KRONEGGER, Luka, NOVAK, Meta, FINK-HAFNER, Danica. Inclusion of interest groups in formulation of national position towards EU legislation. V: LUSA, Lara (ur.), BROEKE, Rianne (ur.). Abstracts and program. International Conference Applied Statistics 2016, Ribno (Bled), Slovenia, September 18-21, 2016. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2016. Str. 47. ISBN 978-961-93547-6-6. [COBISS.SI-ID 34320221]
  41. CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Different operationalisations of the stability of the co-authorship blockmodels in time. V: Presentation and poster abstract. Huntington: International Network for Social Network Analysis, 2016. http://insna.org/sunbelt2016/wp-content/uploads/2015/09/Sunbelt2016abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 33979741]
  42. BELLOTTI, Elisa, KRONEGGER, Luka, GUADALUPI, Luigi. The evolution of research collaboration within and across disciplines in Italian academia. V: Presentation and poster abstract. Huntington: International Network for Social Network Analysis, 2016. http://insna.org/sunbelt2016/wp-content/uploads/2015/09/Sunbelt2016abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 33977181]
  43. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc. Searching for structures according to scientific reference frames of researchers. V: Presentation and poster abstract. Huntington: International Network for Social Network Analysis, 2016. http://insna.org/sunbelt2016/wp-content/uploads/2015/09/Sunbelt2016abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 33979997]
  44. KRONEGGER, Luka. Excellence in science as indicator of responsible research and innovation : bibliometric analysis of Slovenian scientific community. V: ROŽMAN, Sara (ur.), KOGOVŠEK, Tina (ur.). Različni obrazi migracij : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2016. Str. 37. ISBN 978-961-90202-7-2. [COBISS.SI-ID 34450269]
  45. KRONEGGER, Luka, CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška. Use of SAOM for modelling of network structure stability. V: LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Abstracts and program. International Conference Applied Statistics 2015, Ribno. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2015. Str. 54. ISBN 978-961-93547-4-2. [COBISS.SI-ID 33560413]
  46. CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Stability of co-authorship blockmodels. V: Book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2015. Str. 24. [COBISS.SI-ID 33336669]
  47. KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, PLATINOVŠEK, Rok, FERLIGOJ, Anuška. Publication productivity and publication excellence of researchers in small scientific community. V: Book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2015. Str. 45. [COBISS.SI-ID 33337181]
  48. CUGMAS, Marjan, KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška. Stability of co-authorship networks in time. V: Sunbelt XXXV. [S. l.]: International Network for Social Network Analysis, 2015. Str. 78. http://insna.org/sunbelt2015/wp-content/uploads/2015/06/Full-Abstracts-A-K.pdf. [COBISS.SI-ID 33442141]
  49. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc, SNIJDERS, T. A. B., DOREIAN, Patrick. Scientific collaboration dynamics in a national scientific system. V: Sunbelt XXXV. [S. l.]: International Network for Social Network Analysis, 2015. Str. 163. http://insna.org/sunbelt2015/wp-content/uploads/2015/06/Full-Abstracts-A-K.pdf. [COBISS.SI-ID 33442397]
  50. KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, PLATINOVŠEK, Rok, FERLIGOJ, Anuška. The impact of co-authorship and other factors on scientific productivity and excellence of researchers. V: Sunbelt XXXV. [S. l.]: International Network for Social Network Analysis, 2015. Str. 164. http://insna.org/sunbelt2015/wp-content/uploads/2015/06/Full-Abstracts-A-K.pdf. [COBISS.SI-ID 33442653]
  51. CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Co-authorship structures of researchers in scientific disciplines in time. V: LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Abstracts and program. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2014. Str. 48. ISBN 978-961-93547-2-8. http://conferences.nib.si/AS2014/AS2014-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 32904797]
  52. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, CUGMAS, Marjan. Stability of co-authorship blockmodeling structure in time. V: LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Abstracts and program. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2014. Str. 49. ISBN 978-961-93547-2-8. http://conferences.nib.si/AS2014/AS2014-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 32905309]
  53. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, SNIJDERS, T. A. B., DOREIAN, Patrick. Dinamika znanstvenega sodelovanja v Sloveniji. V: VREČKO, Lea (ur.), KOGOVŠEK, Tina (ur.). Ekonomija in družba : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2014. Str. 27-28. ISBN 978-961-90202-5-8. http://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2014/05/SSD-ZBORNIK-CELOTA-14.pdf. [COBISS.SI-ID 33038941]
  54. PUSTOVRH, Toni, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Merjenje znanstvene odličnosti : nekaj vprašanj in problemov s področja evalvacije znanosti. V: VREČKO, Lea (ur.), KOGOVŠEK, Tina (ur.). Ekonomija in družba : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2014. Str. 30. ISBN 978-961-90202-5-8. http://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2014/05/SSD-ZBORNIK-CELOTA-14.pdf. [COBISS.SI-ID 33020765]
  55. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, SNIJDERS, T. A. B., DOREIAN, Patrick. Scientific collaboration dynamics in a national scientific system. V: Programme and abstracts. 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014) and 7th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Froup on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014), Pisa, 6-9 December 2014. [S. l.: CMStatistics and CFEnetwork, 2014]. Str. 62. ISBN 978-84-937822-4-5. [COBISS.SI-ID 33092957]
  56. GROBOLJŠEK, Blanka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Pomen in vloga medsebojnega sodelovanja med znanstveniki. V: MALNAR, Brina (ur.), ANTIĆ GABER, Milica (ur.). Elite in ljudstvo : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2013. Str. 19. ISBN 978-961-90202-4-1. http://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2013/10/SSD-novice-13-5-November-2013.pdf. [COBISS.SI-ID 32311389]
  57. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Measuring preferential attachment and clustering in longitudinal collaboration networks. V: Networks in space and time : models, data collection and applications : program & abstracts. [S. l.: s. n., 2013]. Str. 41. [COBISS.SI-ID 32581213]
  58. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, KOLAR, Jana, UMEK-VENTURINI, Andreja. Sodelovanje v Okvirnem pogramu EU. V: ROŽMAN, Sara (ur.), CRNOVIĆ, Deja (ur.). Slovenija v času negotovosti : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2012. Str. 38. ISBN 978-961-90202-3-4. [COBISS.SI-ID 31688029]
  59. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc. Klasifikacija znanstvenih disciplin glede na znanstveno sodelovanje. V: ROŽMAN, Sara (ur.), CRNOVIĆ, Deja (ur.). Slovenija v času negotovosti : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2012. Str. 42. ISBN 978-961-90202-3-4. [COBISS.SI-ID 31633245]
  60. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška. Clustering of scientific disciplines according to their collaboration structure. V: Sunbelt XXXII. [S.l.]: International Network for Social Network Analysis, 2012. Str. [30]. [COBISS.SI-ID 31187549]
  61. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Blockmodelling of co-authorship networks. V: Algorithms from & for nature and life : collection of abstracts. [S. l.: s. n.], 2011. Str. 112. [COBISS.SI-ID 30595933]
  62. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Collaboration structures in Slovenian scientific communities. V: Collaboration networks and knowledge diffusion : theory, data and methods : book of abstracts. [S. l.: s. n., 2011]. Str. 39. [COBISS.SI-ID 30535517]
  63. KRONEGGER, Luka. Structures of collaboration among Slovenian sociologists. V: CONLY, Laurel (ur.). Sociology on the move : conference abstracts. [Ann Arbor]: Proquest, [2010]. Str. 253. [COBISS.SI-ID 29599069]
  64. KRONEGGER, Luka, DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška. Structures of collaboration in Slovenian science systems. V: Sunbelt XXX. [S. l.]: International Network for Social Network Analysis, 2010. Str. 579. http://www.insna.org/PDF/Sunbelt/4_ProgramPDF.pdf. [COBISS.SI-ID 29546333]
  65. KRONEGGER, Luka. Dynamics of scientific co-authorship networks of Slovenian researchers. V: D'ESPOSITO, Maria Rosaria (ur.), DE STEFANO, Domenico (ur.), STAWINOGA, Agnieszka (ur.). Book of abstracts. Salerno: Università degli studi di Salerno, Dipartimento di scienze economiche e statistiche, 2009. Str. 79-80. Quaderni, No. 27. [COBISS.SI-ID 28519261]
  66. KRONEGGER, Luka. Dynamics of scientific co-authorship networks of Slovenian researchers. V: LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Program and abstracts. International Conference Applied Statistics 2009, September 20-23, 2009, Ribno. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2009. Str. 30. ISBN 978-961-92487-2-0. [COBISS.SI-ID 28702557]
  67. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc. Dinamična soavtorska omrežja slovenskih raziskovalcev. V: Družba in vrednote : povzetki referatov. [S. l.]: Slovensko sociološko društvo, [2008]. Str. 22-23. [COBISS.SI-ID 27903069]
  68. KRONEGGER, Luka, KOŠIR, Matej. Risk behaviour and party networks of young adults : a cross-sectional study in nine European countries. V: LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Program and abstracts. International Conference Applied Statistics 2008, September 21-24, 2008, Ribno. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2008. Str. 33-34. ISBN 978-961-92487-0-6. [COBISS.SI-ID 27671133]
  69. UMEK, Lan, BRESCIANI, Luka, KRONEGGER, Luka. An overview of mixed data analysis based on gower's coefficient of similarity. V: BATAGELJ, Vladimir (ur.), FERLIGOJ, Anuška (ur.), ŽIBERNA, Aleš (ur.). Data science and classification : program and abstracts. Ljubljana: Center of Methodology and Informatics, Institute of Social Sciences at Faculty of Social Sciences, 2006. Str. 161. ISBN 961-235-234-8. [COBISS.SI-ID 7229268]
  70. KRONEGGER, Luka, BERGANT, Nejc, BRESCIANI, Luka, JURETIČ, Miran, UMEK, Lan. An overview of mixed data analysis based on gower's coefficient of similarity. V: YSM2006 : program, abstracts, participants. Rijeka: Faculty of Maritime Studies, University of Rijeka, 2006. Str. 15. [COBISS.SI-ID 7228244]
  71. KRONEGGER, Luka, KOREN, Gašper, HLEBEC, Valentina, VEHOVAR, Vasja. Sub-sampling of alters in colecting the data on ego-centred social networks. V: STARE, Janez (ur.), VIDMAR, Gaj (ur.), KOREN, Gašper (ur.). Program and abstracts. International Conference Applied Statistics, Ljubljana, Slovenia, September 19-22, 2004. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2004. Str. 37. ISBN 961-90314-3-1, ISBN 978-961-90314-3-8. [COBISS.SI-ID 23273309]
  72. KRONEGGER, Luka, VEHOVAR, Vasja, HLEBEC, Valentina, KOREN, Gašper. Sub-sampling of alters as a mean to reduce the respondent burden in egocentric social network questionnaires. V: KEJŽAR, Nataša (ur.), et al. Program and abstracts. Ljubljana: Center of Methodology and Informatics, Institute of Social Sciences at Faculty of Social Sciences, 2004. Str. 163. ISBN 961-235-156-2. [COBISS.SI-ID 22954077]

  1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

  73. MEZINEC, Andreja, KRONEGGER, Luka, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca. Priložnosti za aktivno in zdravo staranje v alpskem prostoru - izzivi projekta ASTAHG. V: MEZINEC, Andreja (ur.), et al. Mednarodno upravljanje aktivnega in zdravega staranja v alpskem prostor (konferenca z mednarodno udeležbo), Gozd Martuljek, 15. 10. 2019. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/files/porocilo_astahg_dogodek_gozd_martuljek_.pdf. [COBISS.SI-ID 4737253]

  1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

  74. DE STEFANO, Domenico, KRONEGGER, Luka, et al. Social network tools for the evaluation of individual and group scientific performance. V: CHECCHI, Daniele (ur.). Teaching, research and academic careers : an analysis of the interrelations and impacts. Cham: Springer Nature, cop. 2022. Str. 165-189, ilustr. ISBN 978-3-031-07438-7. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=138814, DOI: 10.1007/978-3-031-07438-7_7. [COBISS.SI-ID 118518787]
  75. CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Scientific co-authorship networks. V: DOREIAN, Patrick (ur.), BATAGELJ, Vladimir (ur.), FERLIGOJ, Anuška (ur.). Advances in network clustering and blockmodeling. Hoboken (NJ); Chichester: J. Wiley & Sons, 2020. Str. 363-387, ilustr. Wiley series in computational and quantitative social science. ISBN 978-1-119-48329-8, ISBN 978-1-119-22468-6, ISBN 978-1-119-22467-9. DOI: 10.1002/9781119483298.ch13. [COBISS.SI-ID 36549213], [Scopus do 12. 3. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.67]
  76. GROBOLJŠEK, Blanka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Career aspects of Slovenian researchers' collaboration practices. V: PRPIĆ, Katarina (ur.). (Re)searching scientific careers. St. Petersburg: Institute for the History of Science and Technology [etc.], 2014. Str. 197-224, ilustr. ISBN 5-4469-0250-5, ISBN 978-5-4469-0250-7. [COBISS.SI-ID 32856413]
  77. KRONEGGER, Luka, STRES, Blaž. Analiza omrežja sodelovanj med raziskovalci s področja študija mikrobiologije Univerze v Ljubljani. V: RASPOR, Peter (ur.), et al. Mikrobiologija za znanje in napredek : 20 let univerzitetnega študija mikrobiologije. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil, 2013. Str. 425-434, ilustr. Pomen biotehnologije in mikrobiologije za prihodnost, 11. ISBN 978-961-6908-03-0. [COBISS.SI-ID 3336584]
  78. MALI, Franc, KRONEGGER, Luka, DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška. Dynamic scientific co-authorship networks. V: SCHARNHORST, Andrea (ur.), BÖRNER, Katy (ur.), BESSELAAR, Peter van den (ur.). Models of science dynamics : encounters between complexity theory and information sciences. Heidelberg ... [etc.]: Springer, cop. 2012. Str. 195-232, graf. prikazi. Springer complexity, Understanding complex systems. ISBN 978-3-642-23068-4, ISBN 3-642-23068-7, ISBN 978-3-642-23067-7. ISSN 1860-0832. http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-23068-4_6, DOI: 10.1007/978-3-642-23068-4_6. [COBISS.SI-ID 31116125], [WoS do 17. 5. 2023: št. citatov (TC): 49, čistih citatov (CI): 43, čistih citatov na avtorja (CIAu): 10.75, Scopus do 1. 4. 2023: št. citatov (TC): 57, čistih citatov (CI): 50, čistih citatov na avtorja (CIAu): 12.50]

  1.25 Drugi sestavni deli

  79. KRONEGGER, Luka. 11. srečanje mladih statistikov. Bilten Statističnega društva Slovenije. [Tiskana izd.]. mar. 2007, let. 29, št. 51, str. 28. ISSN 1408-3272. [COBISS.SI-ID 26012765]
  80. KRONEGGER, Luka. Zbiranje podatkov o socialnih omrežjih. V: PETRIČ, Gregor (ur.). Znanilci informacijske družbe : 20 let študija družboslovne informatike. V Ljubljani: Katedra za informatiko in metodologijo, FDV, 2006. Str. [39]-40. [COBISS.SI-ID 25811805]


  MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


  2.08 Doktorska disertacija

  81. KRONEGGER, Luka. Dinamika omrežij soavtorstev slovenskih raziskovalcev : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Kronegger], 2011. 237 str., ilustr., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_kronegger-luka.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=17928, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-4RCPAJ3Y. [COBISS.SI-ID 256044288]

  2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

  82. ROBNIK LEVART, Monika, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, KRONEGGER, Luka, NEVEUX, Margot, SOTLAR, Ingrid, PUSHKAREV, Nikolai. Second STOP Stakeholders Dialogues conference, Online, 20. -22. October 2020. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. 41 str. http://www.stopchildobesity.eu/wp-content/uploads/2021/02/Report_STOP-2nd-dialogues_oct2020_final.pdf. [COBISS.SI-ID 50992899]
  83. GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, KRONEGGER, Luka, ROBNIK LEVART, Monika, PUSHKAREV, Nikolai, NEVEUX, Margot, SOTLAR, Ingrid. Social network analysis report : structured in-depth mapping and analysis of stakeholders, relevant for multi-actor and multi-stakeholder collaboration in tackling childhood obesity in EU : STOP, WP10, D10.2. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (152 str.)), ilustr. https://www.stopchildobesity.eu/wp-content/uploads/2021/10/D10.2.pdf. [COBISS.SI-ID 126419971]
  84. VEHOVAR, Vasja, DOLNIČAR, Vesna, ZDEŠAR, Polona, KRONEGGER, Luka, PETROVČIČ, Andraž, PUŠNIK, Vika, SICHERL, Pavle, MAROŠEVIČ, Maša. Razširitev metode časovne distance na problematiko digitalnih razkorakov : (1. del končnega poročila). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko: SICENTER -Center za socialne indikatorje, oktober 2005. loč. pag., f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24595037]
  85. VEHOVAR, Vasja, KRONEGGER, Luka. RIS 2004/2 - e-bančništvo : uporabniki interneta. (#53). Ljubljana: FDV, 2005. 110 f., tabele, graf. prikazi. RIS Raba Interneta v Sloveniji. [COBISS.SI-ID 25379421]
  86. VEHOVAR, Vasja, LAVTAR, Darja, KRONEGGER, Luka. RIS 2004/2005 - Gospodinjstva - M-bančništvo. (#63). Ljubljana: FDV, 2005. 59 f., tabele, graf. prikazi. RIS Raba Interneta v Sloveniji. [COBISS.SI-ID 25378397]
  87. VEHOVAR, Vasja, LAVTAR, Darja, KRONEGGER, Luka. RIS 2004/2005 - Gospodinjstva - Mobilna telefonija. (#60). Ljubljana: FDV, 2004. 115 f., tabele, graf. prikazi. RIS Raba Interneta v Sloveniji. [COBISS.SI-ID 25377885]
  88. VEHOVAR, Vasja, KRONEGGER, Luka, LAVTAR, Darja. Raba interneta 2001 po www : klasični mediji. Ljubljana: FDV, 2003. 85 f., tabele, graf. prikazi. RIS Raba Interneta v Sloveniji. [COBISS.SI-ID 22127453]
  89. VEHOVAR, Vasja, KRONEGGER, Luka, LAVTAR, Darja. Raba interneta 2001 po www : spletno oglaševanje. Ljubljana: FDV, 2003. 75 f., tabele, graf. prikazi. RIS Raba Interneta v Sloveniji. [COBISS.SI-ID 22126941]

  2.13 Elaborat, predštudija, študija

  90. MEZINEC, Andreja, JAGODIC, Ria, ROBNIK LEVART, Monika, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, KRONEGGER, Luka. Active and healthy ageing in Alpine space : stakeholders opinion. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje: University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (30 str.)), ilustr. http://staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/images/porociloastahg_ang.verzija_final.pdf. [COBISS.SI-ID 59403267]
  91. MEZINEC, Andreja, JAGODIC, Ria, ROBNIK LEVART, Monika, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, KRONEGGER, Luka. Mednarodno upravljanje aktivnega in zdravega staranja v alpskem prostoru = Alpine space transnational governance of active and healthy ageing : poročilo o anketnem zbiranju podatkov. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje: Fakulteta za družbene vede, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (53 str.)), ilustr. http://www.staranje.si./sites/www.staranje.si/files/upload/images/porociloastahg_09_02_21.pdf. [COBISS.SI-ID 52418051]
  92. TÜRKEL, Selin, GOLOB, Urša, KRONEGGER, Luka, UZUNOĞLU, Ebru. Redefining CSR expectations from a non-Anglo-Saxon perspective : a cross cultural study : research report. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, Centre for Marketing and Public Relations, 2016. 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34548573]
  93. FINK-HAFNER, Danica, HAFNER-FINK, Mitja, NOVAK, Meta, KRONEGGER, Luka, LAJH, Damjan, ŽELEZNIK, Ana. Conducting the survey : the organizational development of national interest groups in a European comparative perspective : Slovenia. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za politološke raziskave, 2015. 25 f. [COBISS.SI-ID 33903197]
  94. FINK-HAFNER, Danica, HAFNER-FINK, Mitja, NOVAK, Meta, KRONEGGER, Luka, LAJH, Damjan. Protocol on definig [i. e. defining] population of national interest groups for Slovenia. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za politološke raziskave, 2015. 18 f., tabele. [COBISS.SI-ID 33903709]
  95. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, VENTURINI, Andrea, KOLAR, Jana. Participation in the EU FP : policy implications : [study]. [Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, nov. 2011?]. 17 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 30867293]
  96. KRAPEŽ, Katarina, KRONEGGER, Luka. The development of eServices in an enlarged EU : eGovernment and eHealth in Slovenia. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2007. JRC scientific and technical reports. ISSN 1018-5593. http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur23050en_3.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=45284. [COBISS.SI-ID 30659933]

  2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

  97. MÜLLAUER, Annemarie, KAPFERER, Elisabeth, BOEHLER, Christian E.H., GEYER, Leonard, KOCH, Andreas, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, KRONEGGER, Luka, MEZINEC, Andreja, JAGODIC, Ria, ROBNIK LEVART, Monika, STUCKELBERGER, Astrid. Report on the classification of AHA stakeholders. Vienna: [s. n.], 2020. 1 spletni vir (47 str.), ilustr. https://www.alpine-space.eu/projects/astahg/deliverables/astahg_wp2_dt2.1.1_01.20_final_p.pdf. [COBISS.SI-ID 20610819]

  2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

  98. SPLICHAL, Slavko (intervjuvanec), BRATKO, Ivan (intervjuvanec), KRONEGGER, Luka (intervjuvanec), KALUŽA, Jernej (intervjuvanec), KREK, Simon (intervjuvanec), ŠARF, Pika (intervjuvanec), GORJANC, Vojko (intervjuvanec). Poletje umetne inteligence. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (22 min 12 sek)). Vroči mikrofon. https://val202.rtvslo.si/podkast/vroci-mikrofon/584/174960060. [COBISS.SI-ID 154859523]

  2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

  99. FINK-HAFNER, Danica, HAFNER-FINK, Mitja, LAJH, Damjan, KRONEGGER, Luka, NOVAK, Meta, ŽELEZNIK, Ana. Gradivo za strokovni posvet Primerjalno raziskovanje organizacijskega razvoja nacionalnih interesnih skupin v Evropi. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za politološke raziskave, 2016. [53] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 34295133]


  IZVEDENA DELA (DOGODKI)


  3.11 Radijski ali TV dogodek

  100. BAKIČ, Adrijan (voditelj oddaje), PETRIČ, Gregor (intervjuvanec), KRONEGGER, Luka (intervjuvanec), BABIČ, Vid (komentator). Orodje ChatGPT pred velikanski izziv postavilo izobraževalni sistem : oddaja Globus, TV Slovenija 1, 13. junij. 2023. [COBISS.SI-ID 156055811]
  101. ROBNIK ŠIKONJA, Marko (intervjuvanec), CVAR, Nina (intervjuvanec), KRONEGGER, Luka (intervjuvanec), JONTES, Dejan (urednik). Umetna inteligenca : nova doktorica znanosti? : televizijska pogovorna oddaja (Spre)govori znanost, AKTV, 6. 4. 2023. https://www.aktv.si/2023/04/07/aktv-6-4-2023/. [COBISS.SI-ID 149009411]
  102. KRONEGGER, Luka (intervjuvanec), SCHEPENS, Jean-Phillipe (intervjuvanec), KOSINSKI, Michal (intervjuvanec). Veliko podatkov za velikega brata : oddaja Frekvenca X, Radio Slovenija, Val 202, 23. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 57587459]

  3.14 Predavanje na tuji univerzi

  103. KRONEGGER, Luka. Bibliometric analysis of Slovenian scientific community : lecture at the Department of Informatics, University of Rijeka, 2. 12. 2016. [COBISS.SI-ID 34488669]
  104. KRONEGGER, Luka. Collaboration networks in science : lecture at the University of Manchester, May 20, 2015. [COBISS.SI-ID 33413213]
  105. KRONEGGER, Luka. Collaboration structures in scientific communities to researchers of our university. Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Sciences and Mathematics, Nov. 2012. [COBISS.SI-ID 31605085]

  3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

  106. CUGMAS, Marjan, MALI, Franc, KRONEGGER, Luka. On the longevity of mentoring collaboration : mentor-mentor and mentor-mentee perspectives : presentation at the Sunbelt 2023 Conference, Portland, 27. 6. - 1. 7. 2023. [COBISS.SI-ID 157120515]
  107. CUGMAS, Marjan, KRONEGGER, Luka, MALI, Franc. Patterns of scientific collaboration in doctoral education : an analysis of mentormentee relationships : presentation at the International Conference Applied statistics 2023, September 24–26, 2023, Koper/Capodistria, Slovenia. [COBISS.SI-ID 165804035]
  108. KRONEGGER, Luka. Spletno strganje za ohranjanje in analizo medijskih vsebin : predstavitev na posvetu Upodatkovanje družbenih ved in skrb za digitalno družboslovno dediščino, dvorana SAZU, Ljubljana, 17. maj 2023. [COBISS.SI-ID 154832899]
  109. MEZINEC, Andreja, ROBNIK LEVART, Monika, JAGODIC, Ria, KRONEGGER, Luka, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca. Staranje na odmaknjenih področjih alpskega sveta in zadrževanje delovne sile - mnenje deležnikov : Znanstvena in strokovna mednarodna konferenca/ Scientific and professional international conference "Zdravje delovno aktivne populacije"/ "Health of working-age population", 18. september 2020. [COBISS.SI-ID 29401091]
  110. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Analysis of scientific networks : case studies : presentation at the 10th International Summer School on Social Network Analysis and Paper Development Workshop, Moscow, 15. - 22. 7. 2019. [COBISS.SI-ID 36467805]
  111. KRONEGGER, Luka. Collaboration dynamics among institutions in the European research space : presentation at the 10th International Summer School on Social Network Analysis and Paper Development Workshop, Moscow, 15. - 22. 7. 2019. [COBISS.SI-ID 36467293]
  112. KRONEGGER, Luka. Introduction to analysis of relational data : presentation at the OpenMultiMed Training School, Ljubljana, September 23rd-27th, 2019. [COBISS.SI-ID 36464477]
  113. MEZINEC, Andreja, KRONEGGER, Luka, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca. Opportunities for active and healthy ageing in the Alpine SpaceThe challenges of the ASTAHG project : predavanje v okviru srečanja Alpine space transnational governance of active and healthy ageing, Gozd Martuljek, 15.10.2019. [COBISS.SI-ID 4735973]
  114. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc. Building relationships in science : paper presented at the 37th Sunbelt Conference of the International Network for Social Network Analysis (INSNA), May 30th-June 4th 2017, Beijing, China. [COBISS.SI-ID 34946909]
  115. NOVAK, Meta, FINK-HAFNER, Danica, KRONEGGER, Luka. Inclusion of interest organisations in formulation of national position towards EU legislation : presentation at the 10th ECPR General Conference, Prague, 7. - 10. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 34313565]
  116. KRONEGGER, Luka, FINK-HAFNER, Danica, NOVAK, Meta. Koalicije nacionalnih interesnih skupin pri pripravi nacionalnega stališča do predlogov EU zakonodaje, primerjalni pogled : predstavitev na Strokovnem posvetu Primerjalno raziskovanje organizacijskega razvoja nacionalnih interesnih skupin v Evropi, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 29. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 34301533]
  117. FINK-HAFNER, Danica, HAFNER-FINK, Mitja, LAJH, Damjan, KRONEGGER, Luka, NOVAK, Meta, ŽELEZNIK, Ana. Predstavitev preliminarnih raziskovalnih rezultatov iz projekta : primerjalno raziskovanje organizacijskega razvoja nacionalnih interesnih skupin v Evropi : predstavitev na Strokovnem posvetu Primerjalno raziskovanje organizacijskega razvoja nacionalnih interesnih skupin v Evropi, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 29. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 34301277]
  118. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc, DOREIAN, Patrick. Classifying scientific disciplines in Slovenia : an application of hierarchical clustering procedure for symbolic data : presentation at 2014 Workshop in symbolic data analysis, Taipei, Taiwan, 14. 6. 2014. [COBISS.SI-ID 32847453]
  119. GROBOLJŠEK, Blanka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, PUSTOVRH, Toni. The collaboration practices of Slovenian scientists and researchers : [paper presented at the Workshop Career Development in Academia, St. Petersburg, 5 - 6 July, 2012]. St. Petersburg, 2012. [COBISS.SI-ID 31636573]
  120. KRONEGGER, Luka, MRVAR, Andrej, BATAGELJ, Vladimir, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc. Dynamics of scientific co-authorship networks of Slovenian researchers : [paper presented at the Sunbelt Social Networks Conference, March 10 to March 15, 2009]. San Diego, 2009. [COBISS.SI-ID 28231005]

  3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

  121. KRONEGGER, Luka. Bibliometric analysis of Slovenian scientific community : presentation at the 8th International Conference on Information Technologies and Information Society, Šmarješke toplice, 10. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 34488413]

  3.25 Druga izvedena dela

  122. KRONEGGER, Luka, CUGMAS, Marjan. Priprava podatkov in prvi pregled sveže bibliografske zbirke slovenskih raziskovalcev : 1319. sredin seminar, Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana, 23. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 102697987]
  123. KRONEGGER, Luka. Struktura znanstvenega sodelovanja v Sloveniji : predavanje na Fakulteti za informacijske študije, Novo mesto, 21. 4. 2015. [COBISS.SI-ID 33891165]
  124. KRONEGGER, Luka. Risk behaviour and party networks of young adults - a cross-sectional study in nine European countries. Kranj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za oranizacijske vede, eCenter: 5th Worshop on the living labs in the innovative cross-border e-region, 13. nov. 2008. [COBISS.SI-ID 27845981]


  SEKUNDARNO AVTORSTVO


  Urednik

  125. CUGMAS, Marjan (urednik), KRONEGGER, Luka (urednik). 7th European Conference on Social Networks : abstracts & program. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (248 str.)). ISBN 978-961-295-059-0. https://eusn2023.org/wp-content/uploads/2023/09/Book_AbstractsEUSN23.pdf. [COBISS.SI-ID 164222211]
  126. Statistica applicata. KRONEGGER, Luka (gostujoči urednik 2018). [Print ed.]. Napoli: Rocco Curto, 1989-. ISSN 1125-1964. [COBISS.SI-ID 35703389]

  Mentor pri magistrskih delih

  127. ROUMANS, Alexandra. The little blue bird that builds networks : a social network analysis of Twitter profiles of Dutch-speaking Belgian parliamentarians. Leuven: [A. Roumans, 2017]. VI, 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35286365]

  Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

  128. NOVAK, Ajda. Združevanje analognih in digitalnih tehnik : optimalna izkušnja interakcije pri spletnem nakupovanju s kupci : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Novak], 2020. 76 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116697&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116697. [COBISS.SI-ID 19401219]
  129. GORNIK, Miha. TransAkt : aplikacija za prikaz porabe javnega denarja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Gornik], 2019. 84 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108006, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108006. [COBISS.SI-ID 36191837]

  Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

  130. LASNIBAT, Gregor. Profili znanstvenih objav slovenskih raziskovalcev : analiza simbolnih podatkov : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Lasnibat], 2022. 57 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=134956. [COBISS.SI-ID 100480259]
  131. PENEZIČ, Jaka. Interaktivna aplikacija za spremljanje zalog artiklov v trgovinah : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Penezič], 2020. 30 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120886&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120886. [COBISS.SI-ID 32927747]
  132. CVETKO, Nina. Pristopi k analizi nestrukturiranih velikih podatkov (Big Data) : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Cvetko], 2017. 44 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_cvetko-nina.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=99834. [COBISS.SI-ID 35427165]

  Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

  133. JESENŠEK, Luka. Polarizacija in širjenje vsebin pred slovenskimi volitvami v Evropski parlament 2019 : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Jesenšek], 2023. 351 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147414. [COBISS.SI-ID 158334723]

  Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

  134. BARTOLE, Nika. Akademski nepotizem : sorodstvene strukture v akademskem polju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Bartole], 2018. 98 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105952&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105952. [COBISS.SI-ID 35988317]

  Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

  135. CUGMAS, Marjan. Razvrščanje znanstvenih disciplin glede na tipe znanstvenih objav : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Cugmas], 2013. 49 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_cugmas-marjan.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=23970. [COBISS.SI-ID 32362589]

  Komentator

  136. KAPITANOVIČ, Pija. Chatgpt v šolstvo prinaša revolucijo. Delo.si. [Spletna izd.]. 20.04.2023 ob 09:00, ilustr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/novice/slovenija/chatgpt-v-solstvo-prinasa-revolucijo/. [COBISS.SI-ID 150239491]


  NERAZPOREJENO

  137. KRONEGGER, Luka. Vpliv manjkajočih podatkov na lastnosti egocentričnih omrežij : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Kronegger], 2005. 50 f., tab. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kronegger-Luka.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=7653. [COBISS.SI-ID 24160093]  Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
  Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

  Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 2. 10. 2023
  Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 2. 10. 2023
  Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 2. 10. 2023
  Datum ažuriranja baze JCR (letno): 5. 9. 2023
  Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022

  Osebna bibliografija
 • Spletna stran Informacijskega sistema SICRIS: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20860