Skoči do osrednje vsebine

doc. dr. Luka Kronegger

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Luka Kronegger, znanstveni sodelavec
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-361
   Email: is.jl-inu.vdf@reggenork.akul
   Govorilne in uradne ure:
   Govorilne ure  ob sredah med 10:00 in 11:30 uro.
   Zaradi lažje organizacije dela priporočam, da svoj prihod najavite po elektronski pošti.
   Prostor:
   BP 14
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Baze podatkov
   Spletno programiranje

   Podiplomski študij
   Podatkovno novinarstvo
   Statistično programiranje

   Doktorski študij
   Metodologija in epistemologija družbenih ved
   Ekspertna področja:
   Statistika
   Analiza socialnih omrežij
   Multivariatna analiza
  • COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

    

   LUKA KRONEGGER
   Osebna bibliografija za obdobje 2002-2015


   ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


   1.01 Izvirni znanstveni članek

   1. KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Classifying scientific disciplines in Slovenia : a study of the evolution of collaboration structures. Journal of the Association for Information Science and Technology, ISSN 2330-1635, 2015, vol. 66, iss. 2, str. 321-339, ilustr., doi: 10.1002/asi.23171. [COBISS.SI-ID 32693853], [JCR, WoS do 2. 3. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 25. 8. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

   2. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, SNIJDERS, T. A. B., DOREIAN, Patrick. Scientific collaboration dynamics in a national scientific system. Scientometrics, ISSN 0138-9130, 2015, vol. 104, no. 3, str. 987-1012, ilustr., doi: 10.1007/s11192-015-1585-7. [COBISS.SI-ID 33292637], [JCR, SNIP, Scopus do 24. 8. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

   3. GROBOLJŠEK, Blanka, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc, KRONEGGER, Luka, IGLIČ, Hajdeja. The role and significance of scientific collaboration for the new emerging sciences : the case of Slovenia. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, sep.-okt. 2014, letn. 51, št. 5, str. 866-885, 998-999, ilustr. http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/tip_05_2014_groboljsek_idr.pdf?sfvrsn=2. [COBISS.SI-ID 32989021], [SNIP]

   4. KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Collaboration structures in Slovenian scientific communities. Scientometrics, ISSN 0138-9130, 2012, vol. 90, no. 2, str. 631-647, tabele, graf. prikazi, doi: 10.1007/s11192-011-0493-8. [COBISS.SI-ID 30657885], [JCR, SNIP, WoS do 4. 4. 2015: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 10, normirano št. čistih citatov (NC): 40, Scopus do 4. 4. 2015: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 11, normirano št. čistih citatov (NC): 44]

   5. CHINCHILLA-RODRÍGUEZ, Zaida, FERLIGOJ, Anuška, MIGUEL, Sandra, KRONEGGER, Luka, MOYA-ANEGÓN, Félix de. Blockmodeling of co-authorship networks in library and information science in Argentina : a case study. Scientometrics, ISSN 0138-9130, 2012, vol. 93, issue 3, str. 699-717, tabele, graf. prikazi, doi: 10.1007/s11192-012-0794-6. [COBISS.SI-ID 31397725], [JCR, SNIP, WoS do 4. 4. 2015: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, normirano št. čistih citatov (NC): 20, Scopus do 4. 7. 2015: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, normirano št. čistih citatov (NC): 32]

   6. CALAFAT, Amador, KRONEGGER, Luka, KOŠIR, Matej, et al. Influence of the friends' network in drug use and violent behaviour among young people in the nightlife recreational context. Psicothema, ISSN 0214-9915, 2011, vol. 23, no. 4, str. 544-551, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 30755165], [JCR, SNIP, WoS do 26. 11. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 3, Scopus do 24. 3. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 3]

   7. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. On the dynamics of national scientific systems. Quality & quantity, ISSN 0033-5177, Avg. 2011, vol. 45, no. 5, str. 989-1015, graf. prikazi, doi: 10.1007/s11135-011-9484-3. [COBISS.SI-ID 30291037], [JCR, SNIP, WoS do 5. 7. 2015: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 7, normirano št. čistih citatov (NC): 34, Scopus do 30. 4. 2014: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 7, normirano št. čistih citatov (NC): 34]

   8. DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. On the dynamics of national scientific systems : a reply. Quality & quantity, ISSN 0033-5177, Avg. 2011, vol. 45, no. 5, str. 1025-1029, doi: 10.1007/s11135-011-9487-0. [COBISS.SI-ID 30291293], [JCR, SNIP, WoS do 17. 1. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 5, Scopus do 11. 9. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 10]

   9. MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Co-authorship trends and collaboration patterns in the Slovenian sociological community. Corvinus journal of sociology and social policy, ISSN 2061-5558, 2010, vol. 1, no. 2, str. 29-50. http://cjssp.uni-corvinus.hu/index.php/cjssp/article/view/24. [COBISS.SI-ID 30087517]

   10. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Clustering of attribute and/or relational data. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2009, vol. 6, no. 2, str. 135-153, ilustr. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz6.1/ferligoj.pdf. [COBISS.SI-ID 28666973]

   11. DOLNIČAR, Vesna, VUKČEVIČ, Katja, KRONEGGER, Luka, VEHOVAR, Vasja. Digitalni razkorak v Sloveniji. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], avg. 2002, letn. 18, št. 40, str. 83-106. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr40DolnicarVukcevic.PDF. [COBISS.SI-ID 21680221]

    

   1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

   12. CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Stability of co-authorship blockmodels. V: Book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2015, str. 24. [COBISS.SI-ID 33336669]

   13. KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, PLATINOVŠEK, Rok, FERLIGOJ, Anuška. Publication productivity and publication excellence of researchers in small scientific community. V: Book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2015, str. 45. [COBISS.SI-ID 33337181]

   14. CUGMAS, Marjan, KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška. Stability of co-authorship networks in time. V: Sunbelt XXXV. [S. l.]: International Network for Social Network Analysis, 2015, str. 78. http://insna.org/sunbelt2015/wp-content/uploads/2015/06/Full-Abstracts-A-K.pdf. [COBISS.SI-ID 33442141]

   15. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc, SNIJDERS, T. A. B., DOREIAN, Patrick. Scientific collaboration dynamics in a national scientific system. V: Sunbelt XXXV. [S. l.]: International Network for Social Network Analysis, 2015, str. 163. http://insna.org/sunbelt2015/wp-content/uploads/2015/06/Full-Abstracts-A-K.pdf. [COBISS.SI-ID 33442397]

   16. KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, PLATINOVŠEK, Rok, FERLIGOJ, Anuška. The impact of co-authorship and other factors on scientific productivity and excellence of researchers. V: Sunbelt XXXV. [S. l.]: International Network for Social Network Analysis, 2015, str. 164. http://insna.org/sunbelt2015/wp-content/uploads/2015/06/Full-Abstracts-A-K.pdf. [COBISS.SI-ID 33442653]

   17. CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Co-authorship structures of researchers in scientific disciplines in time. V: LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Abstracts and program. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2014, str. 48. http://conferences.nib.si/AS2014/AS2014-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 32904797]

   18. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, CUGMAS, Marjan. Stability of co-authorship blockmodeling structure in time. V: LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Abstracts and program. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2014, str. 49. http://conferences.nib.si/AS2014/AS2014-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 32905309]

   19. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, SNIJDERS, T. A. B., DOREIAN, Patrick. Dinamika znanstvenega sodelovanja v Sloveniji. V: VREČKO, Lea (ur.), KOGOVŠEK, Tina (ur.). Ekonomija in družba : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2014, str. 27-28. http://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2014/05/SSD-ZBORNIK-CELOTA-14.pdf. [COBISS.SI-ID 33038941]

   20. PUSTOVRH, Toni, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Merjenje znanstvene odličnosti : nekaj vprašanj in problemov s področja evalvacije znanosti. V: VREČKO, Lea (ur.), KOGOVŠEK, Tina (ur.). Ekonomija in družba : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2014, str. 30. http://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2014/05/SSD-ZBORNIK-CELOTA-14.pdf. [COBISS.SI-ID 33020765]

   21. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, MALI, Franc, SNIJDERS, T. A. B., DOREIAN, Patrick. Scientific collaboration dynamics in a national scientific system. V: 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014) and 7th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Froup on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014), Pisa, 6-9 December 2014. Programme and abstracts. [S. l.: CMStatistics and CFEnetwork, 2014], str. 62. [COBISS.SI-ID 33092957]

   22. GROBOLJŠEK, Blanka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Pomen in vloga medsebojnega sodelovanja med znanstveniki. V: MALNAR, Brina (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.). Elite in ljudstvo : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2013, str. 19. http://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2013/10/SSD-novice-13-5-November-2013.pdf. [COBISS.SI-ID 32311389]

   23. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Measuring preferential attachment and clustering in longitudinal collaboration networks. V: Networks in space and time : models, data collection and applications : program & abstracts. [S. l.: s. n., 2013], str. 41. [COBISS.SI-ID 32581213]

   24. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, KOLAR, Jana, UMEK-VENTURINI, Andreja. Sodelovanje v Okvirnem pogramu EU. V: ROŽMAN, Sara (ur.), CRNOVIĆ, Deja (ur.). Slovenija v času negotovosti : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2012, str. 38. [COBISS.SI-ID 31688029]

   25. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc. Klasifikacija znanstvenih disciplin glede na znanstveno sodelovanje. V: ROŽMAN, Sara (ur.), CRNOVIĆ, Deja (ur.). Slovenija v času negotovosti : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2012, str. 42. [COBISS.SI-ID 31633245]

   26. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška. Clustering of scientific disciplines according to their collaboration structure. V: Sunbelt XXXII. [S.l.]: International Network for Social Network Analysis, 2012, str. [30]. [COBISS.SI-ID 31187549]

   27. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Blockmodelling of co-authorship networks. V: Algorithms from & for nature and life : collection of abstracts. [S. l.: s. n.], 2011, str. 112. [COBISS.SI-ID 30595933]

   28. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, DOREIAN, Patrick. Collaboration structures in Slovenian scientific communities. V: Collaboration networks and knowledge diffusion : theory, data and methods : book of abstracts. [S. l.: s. n., 2011], str. 39. [COBISS.SI-ID 30535517]

   29. KRONEGGER, Luka. Structures of collaboration among Slovenian sociologists. V: CONLY, Laurel (ur.). Sociology on the move : conference abstracts. [Ann Arbor]: Proquest, [2010], str. 253. [COBISS.SI-ID 29599069]

   30. KRONEGGER, Luka, DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška. Structures of collaboration in Slovenian science systems. V: Sunbelt XXX. [S. l.]: International Network for Social Network Analysis, 2010, str. 579. http://www.insna.org/PDF/Sunbelt/4_ProgramPDF.pdf. [COBISS.SI-ID 29546333]

   31. KRONEGGER, Luka. Dynamics of scientific co-authorship networks of Slovenian researchers. V: D'ESPOSITO, Maria Rosaria (ur.), DE STEFANO, Domenico (ur.), STAWINOGA, Agnieszka (ur.). Book of abstracts, (Quaderni, No. 27). Salerno: Università degli studi di Salerno, Dipartimento di scienze economiche e statistiche, 2009, str. 79-80. [COBISS.SI-ID 28519261]

   32. KRONEGGER, Luka. Dynamics of scientific co-authorship networks of Slovenian researchers. V: International Conference Applied Statistics 2009, September 20-23, 2009, Ribno. LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Program and abstracts. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2009, str. 30. [COBISS.SI-ID 28702557]

   33. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc. Dinamična soavtorska omrežja slovenskih raziskovalcev. V: Družba in vrednote : povzetki referatov. [S. l.]: Slovensko sociološko društvo, [2008], str. 22-23. [COBISS.SI-ID 27903069]

   34. KRONEGGER, Luka, KOŠIR, Matej. Risk behaviour and party networks of young adults : a cross-sectional study in nine European countries. V: International Conference Applied Statistics 2008, September 21-24, 2008, Ribno. LUSA, Lara (ur.), STARE, Janez (ur.). Program and abstracts. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2008, str. 33-34. [COBISS.SI-ID 27671133]

   35. UMEK, Lan, BRESCIANI, Luka, KRONEGGER, Luka. An overview of mixed data analysis based on gower's coefficient of similarity. V: BATAGELJ, Vladimir (ur.), FERLIGOJ, Anuška (ur.), ŽIBERNA, Aleš (ur.). Data science and classification : program and abstracts. Ljubljana: Center of Methodology and Informatics, Institute of Social Sciences at Faculty of Social Sciences, 2006, str. 161. [COBISS.SI-ID 7229268]

   36. KRONEGGER, Luka, BERGANT, Nejc, BRESCIANI, Luka, JURETIČ, Miran, UMEK, Lan. An overview of mixed data analysis based on gower's coefficient of similarity. V: YSM2006 : program, abstracts, participants. Rijeka: Faculty of Maritime Studies, University of Rijeka, 2006, str. 15. [COBISS.SI-ID 7228244]

   37. KRONEGGER, Luka, VEHOVAR, Vasja, HLEBEC, Valentina, KOREN, Gašper. Sub-sampling of alters as a mean to reduce the respondent burden in egocentric social network questionnaires. V: KEJŽAR, Nataša (ur.), et al. Program and abstracts. Ljubljana: Center of Methodology and Informatics, Institute of Social Sciences at Faculty of Social Sciences, 2004, str. 163. [COBISS.SI-ID 22954077]

   38. KRONEGGER, Luka, KOREN, Gašper, HLEBEC, Valentina, VEHOVAR, Vasja. Sub-sampling of alters in colecting the data on ego-centred social networks. V: International Conference Applied Statistics, Ljubljana, Slovenia, September 19-22, 2004. STARE, Janez (ur.), VIDMAR, Gaj (ur.), KOREN, Gašper (ur.). Program and abstracts. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2004, str. 37. [COBISS.SI-ID 23273309]

    

   1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

   39. GROBOLJŠEK, Blanka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Career aspects of Slovenian researchers' collaboration practices. V: PRPIĆ, Katarina (ur.). (Re)searching scientific careers. St. Petersburg: Institute for the History of Science and Technology [etc.], 2014, str. 197-224, ilustr. [COBISS.SI-ID 32856413]

   40. KRONEGGER, Luka, STRES, Blaž. Analiza omrežja sodelovanj med raziskovalci s področja študija mikrobiologije Univerze v Ljubljani. V: RASPOR, Peter (ur.), et al. Mikrobiologija za znanje in napredek : 20 let univerzitetnega študija mikrobiologije, (Pomen biotehnologije in mikrobiologije za prihodnost, 11). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil, 2013, str. 425-434, ilustr. [COBISS.SI-ID 3336584]

   41. MALI, Franc, KRONEGGER, Luka, DOREIAN, Patrick, FERLIGOJ, Anuška. Dynamic scientific co-authorship networks. V: SCHARNHORST, Andrea (ur.), BÖRNER, Katy (ur.), BESSELAAR, Peter van den (ur.). Models of science dynamics : encounters between complexity theory and information sciences, (Springer complexity), (Understanding complex systems, ISSN 1860-0832). Heidelberg ... [etc.]: Springer, cop. 2012, str. 195-232, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 31116125], [Scopus do 7. 1. 2015: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, normirano št. čistih citatov (NC): 4]

    

   1.25 Drugi sestavni deli

   42. KRONEGGER, Luka. 11. srečanje mladih statistikov. Bilten Statističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3272, mar. 2007, let. 29, št. 51, str. 28. [COBISS.SI-ID 26012765]

   43. KRONEGGER, Luka. Zbiranje podatkov o socialnih omrežjih. V: PETRIČ, Gregor (ur.). Znanilci informacijske družbe : 20 let študija družboslovne informatike. V Ljubljani: Katedra za informatiko in metodologijo, FDV, 2006, str. [39]-40. [COBISS.SI-ID 25811805]

    


   MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


   2.08 Doktorska disertacija

   44. KRONEGGER, Luka. Dinamika omrežij soavtorstev slovenskih raziskovalcev : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Kronegger], 2011. 237 str., ilustr., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_kronegger-luka.PDF. [COBISS.SI-ID 256044288]

    

   2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

   45. VEHOVAR, Vasja, DOLNIČAR, Vesna, ZDEŠAR, Polona, KRONEGGER, Luka, PETROVČIČ, Andraž, PUŠNIK, Vika, SICHERL, Pavle, MAROŠEVIČ, Maša. Razširitev metode časovne distance na problematiko digitalnih razkorakov : (1. del končnega poročila). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko: SICENTER -Center za socialne indikatorje, oktober 2005. loč. pag., f., Graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24595037]

   46. VEHOVAR, Vasja, KRONEGGER, Luka. RIS 2004/2 - e-bančništvo : uporabniki interneta. (#53), (RIS Raba Interneta v Sloveniji). Ljubljana: FDV, 2005. 110 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25379421]

   47. VEHOVAR, Vasja, LAVTAR, Darja, KRONEGGER, Luka. RIS 2004/2005 - Gospodinjstva - M-bančništvo. (#63), (RIS Raba Interneta v Sloveniji). Ljubljana: FDV, 2005. 59 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25378397]

   48. VEHOVAR, Vasja, LAVTAR, Darja, KRONEGGER, Luka. RIS 2004/2005 - Gospodinjstva - Mobilna telefonija. (#60), (RIS Raba Interneta v Sloveniji). Ljubljana: FDV, 2004. 115 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25377885]

   49. VEHOVAR, Vasja, KRONEGGER, Luka, LAVTAR, Darja. Raba interneta 2001 po www : klasični mediji, (RIS Raba Interneta v Sloveniji). Ljubljana: FDV, 2003. 85 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22127453]

   50. VEHOVAR, Vasja, KRONEGGER, Luka, LAVTAR, Darja. Raba interneta 2001 po www : spletno oglaševanje, (RIS Raba Interneta v Sloveniji). Ljubljana: FDV, 2003. 75 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22126941]

    

   2.13 Elaborat, predštudija, študija

   51. FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, VENTURINI, Andrea, KOLAR, Jana. Participation in the EU FP : policy implications : [study]. [Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, nov. 2011?]. 17 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 30867293]

   52. KRAPEŽ, Katarina, KRONEGGER, Luka. The development of eServices in an enlarged EU : eGovernment and eHealth in Slovenia, (JRC scientific and technical reports). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2007. http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur23050en_3.pdf. [COBISS.SI-ID 30659933]

    


   IZVEDENA DELA (DOGODKI)


   3.14 Predavanje na tuji univerzi

   53. KRONEGGER, Luka. Collaboration networks in science : lecture at the University of Manchester, May 20, 2015. [COBISS.SI-ID 33413213]

   54. KRONEGGER, Luka. Collaboration structures in scientific communities to researchers of our university. Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Sciences and Mathematics, Nov. 2012. [COBISS.SI-ID 31605085]

    

   3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

   55. KRONEGGER, Luka, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc, DOREIAN, Patrick. Classifying scientific disciplines in Slovenia : an application of hierarchical clustering procedure for symbolic data : presentation at 2014 Workshop in symbolic data analysis, Taipei, Taiwan, 14. 6. 2014. [COBISS.SI-ID 32847453]

   56. GROBOLJŠEK, Blanka, MALI, Franc, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka, PUSTOVRH, Toni. The collaboration practices of Slovenian scientists and researchers : [paper presented at the Workshop Career Development in Academia, St. Petersburg, 5 - 6 July, 2012]. St. Petersburg, 2012. [COBISS.SI-ID 31636573]

   57. KRONEGGER, Luka, MRVAR, Andrej, BATAGELJ, Vladimir, FERLIGOJ, Anuška, MALI, Franc. Dynamics of scientific co-authorship networks of Slovenian researchers : [paper presented at the Sunbelt Social Networks Conference, March 10 to March 15, 2009]. San Diego, 2009. [COBISS.SI-ID 28231005]

    

   3.25 Druga izvedena dela

   58. KRONEGGER, Luka. Risk behaviour and party networks of young adults - a cross-sectional study in nine European countries. Kranj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za oranizacijske vede, eCenter: 5th Worshop on the living labs in the innovative cross-border e-region, 13. nov. 2008. [COBISS.SI-ID 27845981]

    


   SEKUNDARNO AVTORSTVO


   Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

   59. CUGMAS, Marjan. Razvrščanje znanstvenih disciplin glede na tipe znanstvenih objav : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Cugmas], 2013. 49 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_cugmas-marjan.pdf. [COBISS.SI-ID 32362589]

    


   NERAZPOREJENO


   60. KRONEGGER, Luka. Vpliv manjkajočih podatkov na lastnosti egocentričnih omrežij : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Kronegger], 2005. 50 f., tab. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kronegger-Luka.PDF. [COBISS.SI-ID 24160093]

   Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
   Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
   Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

   Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 31. 8. 2015
   Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
   Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
   Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 8. 2015
   Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 8. 2015   Osebna bibliografija
  • Spletna stran Informacijskega sistema SICRIS: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20860