Center za metodologijo in informatiko

  • Center za metodologijo in informatiko

Delavnica o uporabi paketka »blockmodeling«

eusnnew

Dr. Aleš Žiberna in dr. Marjan Cugmas v sklopu konference EUSN (http://www.eusn2021.unina.it/) organizirata delavnico o uporabi paketka »blockmodeling« za programski jezik R, ki je namenjen posplošenemu bločnemu modeliranju omrežij.

20. maj 2021 | Obvestila

Globalne zgradbe in lokalni mehanizmi omrežij prenosa znanja

Glob_Struc

Nedavno je v reviji PLOS One izšel članek, ki so ga napisali člani Centra za metodologijo in informatiko dr. Marjan Cugmas, dr. Aleš Žiberna in dr. Anuška Ferligoj v sodelovanju z dr. Miho Škerlavajem z Ekonomske fakultete.

1. februar 2021 | Obvestila

Video predstavitev raziskave o socialni opori starejših v času pandemije COVID-19

COST_support

Raziskovalci s Centra za metodologijo in informatiko (FDV) so v okviru COSTNET pripravili video predstavitev, ki na poljuden način povzema rezultate raziskave o socialni opori starostnikov (uporabnikov interneta) v času pandemije koronavirusa, ki so jo opravili v sodelovanju s podjetjem Valicon.

3. december 2020 | Obvestila

Prof. dr. Anuška Ferligoj nagrajena s častnim nazivom zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani

UNI-LJ

Vsako leto v okviru Tedna univerze v decembru Univerza v Ljubljani predstavi najodličnejše raziskovalne dosežke, podeljuje častne nazive, plakete, nagrade in priznanja tistim, s pomočjo katerih je Univerza v Ljubljani iz leta v leto boljša univerza. Naziv zaslužna profesorica in zaslužni profesor podeljuje upokojenim profesoricam in profesorjem Univerze v Ljubljani za prepoznaven prispevek pri delovanju, ugledu in razvoju Univerze v Ljubljani. Letos je častni naziv dobila tudi prof. dr. Anuška Ferligoj, pridružena članica Centra za metodologijo in informatiko, FDV.

3. december 2020 | Obvestila

O centru

Center za metodologijo in informatiko (CMI) je bil ustanovljen leta 1992 in združuje raziskovalni področji metodologije družboslovnega raziskovanja in družboslovne informatike. Osrednje teme, ki jih proučuje so:

  • metode za analizo omrežij,
  • merjenje socialnih omrežij,
  • razvoj metod bločnega modeliranja,
  • uporaba matematičnih modelov v družboslovju,
  • merjenje in pojasnjevanje družbenih pojavov informacijske družbe,
  • raziskovanje spletnih skupnosti,
  • razvoj metod za proučevanje internetnih družbenih tehnologij,
  • razvoj in uporaba spletnih kvalitativnih metod in
  • raziskovanje otrok na internetu.

CMI je na področju razvoja metod in orodij za analizo omrežij  v svetovnem vrhu z vidika raziskovalnih dosežkov. Člani centra tesno sodelujejo s številnimi domačimi in tujimi institucijami in se aktivno prijavljajo ter sodelujejo v mednarodnih projektih.

Email: cmi@fdv.uni-lj.si

NRP Družboslovna metodologija, statistika in informatika

Nosilec projekta: prof.dr. Gregor Petrič | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2021

Družboslovna metodologija, statistika in informatika

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014

Primerjava in evalvacija pristopov za bločno modeliranje časovnih omrežij s simulacijami in uporaba na slovenskih so-avtorskih omrežjih

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023

Priložnosti in nevarnosti spletnih zdravstvenih skupnosti za zdravstvo

Nosilec projekta: prof.dr. Gregor Petrič | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2021

Mlada raziskovalka Špela Orehek

Nosilec projekta: Špela Orehek | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021

Bločno modeliranje večnivojskih in časovnih omrežij

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020

Družbeni mehanizmi za vzpostavljanje in ohranjanje znanstvenega sodelovanja

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. marec 2016 - 28. februar 2019

Mladi raziskovalec Marjan Cugmas

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. november 2015 - 31. oktober 2019

EU/H2020: STOP - Science and Technology in childhood Obesity Policy

Nosilec projekta: doc.dr. Luka Kronegger | Trajanje projekta: 1. junij 2018 - 31. maj 2022

EU/COST-CA15109: COSTNET - European Cooperation for Statistics of Network Data Science

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. marec 2016 - 31. marec 2020

EU/COST- IC1410: DigiLitEY - The digital literacy and multimodal practices of young children

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Bojana Lobe | Trajanje projekta: 1. april 2015 - 30. april 2019

EU/COST-IC1408: CRoNoS - Computationally-intensive methods for the robust analysis of non-standard data

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. marec 2015 - 31. marec 2019

EU/COST-TD1306: PEERE -New Frontiers of Peer Review

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. maj 2014 - 31. maj 2018

EU/TEMPUS: MAS - Master Programme in Applied Statistics

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. oktober 2010 - 31. oktober 2013

Zadnje izbrane znanstvene objave in publikacije

LOBE, Bojana, MORGAN, David L. 2021. Assessing the effectiveness of video-based interviewing: A systematic comparison of video-conferencing based dyadic interviews and focus groups. International journal of social research methodology, vol. 24, no. 3, str. 301-312. Doi: 10.1080/13645579.2020.1785763. [COBISS.SI-ID 21078275]


CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška, ŠKERLAVAJ, Miha, ŽIBERNA, Aleš. 2021. Global structures and local network mechanisms of knowledge-flow networks. PloS one, vol. 16, iss. 2, 23 str. Doi: 10.1371/journal.pone.0246660. [COBISS.SI-ID 52090371]


ERČULJ, Vanja, ŽIBERNA, Aleš. 2021. The role of online social support in patients undergoing infertility treatment - A comparison of pregnant and non-pregnant members. Health communication, 7 str. Doi: 10.1080/10410236.2021.1915517. [COBISS.SI-ID 59948547]


DOREIAN, Patrick (ur.), BATAGELJ, Vladimir (ur.), FERLIGOJ, Anuška (ur.). Advances in network clustering and blockmodeling, (Wiley series in computational and quantitative social science). Hoboken (NJ); Chichester: J. Wiley & Sons. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119483298


BERNIK, Ivan, KOGOVŠEK, Tina, KUHAR, Roman, ŠVAB, Alenka. 2018. Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji, (Knjižna zbirka Ost, 16). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. [COBISS.SI-ID 294473472]


Izpis Sicris bibliografije (do 5. maja 2021) >>

Exploratory Social Network Analysis with Pajek (3rd Edition)

Cover3rdEditionFinal1

Knjiga Exploratory Social Network Analysis with Pajek avtorjev Wouter de Nooy (Universiteit van Amsterdam), Andreja Mrvarja (Univerza v Ljubljani) in Vladimirja Batagelja (Univerza v Ljubljani) je ena izmed pomembnejših del na področju razumevanje analize socialnih omrežij.

9. oktober 2016 | Ključna dela

Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution

Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks

Pri založbi Wiley je v okviru serije knjig na področju Computational and Quantitative Social Science izšla knjiga Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution.

11. marec 2016 | Ključna dela

Pajek – program za analizo obsežnih omrežij

mali-pajek

Program Pajek, ki sta ga leta 1996 razvila Vladimir Batagelj in Andrej Mrvar, je mednarodno prepoznaven in nagrajen programski paket, ki omogoča analizo in vizualizacijo obsežnih omrežij.

11. marec 2016 | Ključna dela