Center za metodologijo in informatiko

  • Center za metodologijo in informatiko

Video predstavitev raziskave o socialni opori starejših v času pandemije COVID-19

COST_support

Raziskovalci s Centra za metodologijo in informatiko (FDV) so v okviru COSTNET pripravili video predstavitev, ki na poljuden način povzema rezultate raziskave o socialni opori starostnikov (uporabnikov interneta) v času pandemije koronavirusa, ki so jo opravili v sodelovanju s podjetjem Valicon.

3. december 2020 | Obvestila

Dr. Bojana Lobe poučevala na ECPR zimski metodološki šoli v Bambergu

ECPR20

Prejšnji teden, od 17.2. do 21. 2. 2020, je doc. dr. Bojana Lobe na ECPR zimski metodološki šoli v Bambergu poučevala predmet o spletnih kvalitativnih metodah in virtualni etnografiji.

25. februar 2020 | Obvestila

NetSlo 2020 - Srečanje raziskovalcev s področja analize omrežij

netslo20

V četrtek, 23. januarja 2020, se je na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, odvilo Srečanje raziskovalcev s področja analize omrežij.

3. februar 2020 | Obvestila

Gostovanje profesorja Benoit Rihoux iz belgijske univerze University of Louvain

Benoit_Rihoux

Med 6. januarjem in 10. januarjem 2020 bo prek Erasmus plus izmenjave za učitelje gostoval profesor Benoit Rihoux iz belgijske univerze University of Louvain.

16. december 2019 | Obvestila

O centru

Center za metodologijo in informatiko (CMI) je bil ustanovljen leta 1992 in združuje raziskovalni področji metodologije družboslovnega raziskovanja in družboslovne informatike. Osrednje teme, ki jih proučuje so:

  • metode za analizo omrežij,
  • merjenje socialnih omrežij,
  • razvoj metod bločnega modeliranja,
  • uporaba matematičnih modelov v družboslovju,
  • merjenje in pojasnjevanje družbenih pojavov informacijske družbe,
  • raziskovanje spletnih skupnosti,
  • razvoj metod za proučevanje internetnih družbenih tehnologij,
  • razvoj in uporaba spletnih kvalitativnih metod in
  • raziskovanje otrok na internetu.

CMI je na področju razvoja metod in orodij za analizo omrežij  v svetovnem vrhu z vidika raziskovalnih dosežkov. Člani centra tesno sodelujejo s številnimi domačimi in tujimi institucijami in se aktivno prijavljajo ter sodelujejo v mednarodnih projektih.

Email: cmi@fdv.uni-lj.si

NRP Družboslovna metodologija, statistika in informatika

Nosilec projekta: prof.dr. Gregor Petrič | Trajanje projekta: 1. januar 2015 - 31. december 2020

Družboslovna metodologija, statistika in informatika

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. januar 2009 - 31. december 2014

Primerjava in evalvacija pristopov za bločno modeliranje časovnih omrežij s simulacijami in uporaba na slovenskih so-avtorskih omrežjih

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. september 2020 - 31. avgust 2023

Priložnosti in nevarnosti spletnih zdravstvenih skupnosti za zdravstvo

Nosilec projekta: prof.dr. Gregor Petrič | Trajanje projekta: 1. julij 2018 - 30. junij 2021

Mlada raziskovalka Špela Orehek

Nosilec projekta: Špela Orehek | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021

Bločno modeliranje večnivojskih in časovnih omrežij

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. maj 2017 - 30. april 2020

Družbeni mehanizmi za vzpostavljanje in ohranjanje znanstvenega sodelovanja

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. marec 2016 - 28. februar 2019

Mladi raziskovalec Marjan Cugmas

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Aleš Žiberna | Trajanje projekta: 1. november 2015 - 31. oktober 2019

EU/H2020: STOP - Science and Technology in childhood Obesity Policy

Nosilec projekta: doc.dr. Luka Kronegger | Trajanje projekta: 1. junij 2018 - 31. maj 2022

EU/COST-CA15109: COSTNET - European Cooperation for Statistics of Network Data Science

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. marec 2016 - 31. marec 2020

EU/COST- IC1410: DigiLitEY - The digital literacy and multimodal practices of young children

Nosilec projekta: doc.dr. Bojana Lobe | Trajanje projekta: 1. april 2015 - 30. april 2019

EU/COST-IC1408: CRoNoS - Computationally-intensive methods for the robust analysis of non-standard data

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. marec 2015 - 31. marec 2019

EU/COST-TD1306: PEERE -New Frontiers of Peer Review

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. maj 2014 - 31. maj 2018

EU/TEMPUS: MAS - Master Programme in Applied Statistics

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | Trajanje projekta: 1. oktober 2010 - 31. oktober 2013

Zadnje izbrane znanstvene objave in publikacije

CUGMAS, Marjan, DELAY, Dawn, ŽIBERNA, Aleš, FERLIGOJ, Anuška. 2020. Symmetric core-cohesive blockmodel in preschool children's interaction networks. PloS one, vol. 15, no. 1, 19 str. [COBISS.SI-ID 36567645]


ŽIBERNA, Aleš. 2020. K-means-based algorithm for blockmodeling linked networks. Social Networks, vol. 61, str. 153-169. [COBISS.SI-ID 36567901]


OMLADIČ, Matjaž, ŠKULJ, Damjan. 2020. Constructing copulas from shock models with imprecise distributions. International journal of approximate reasoning, vol. 118, str. 27-46. [COBISS.SI-ID 36554333]


DOREIAN, Patrick (ur.), BATAGELJ, Vladimir (ur.), FERLIGOJ, Anuška (ur.). Advances in network clustering and blockmodeling, (Wiley series in computational and quantitative social science). Hoboken (NJ); Chichester: J. Wiley & Sons. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119483298


BERNIK, Ivan, KOGOVŠEK, Tina, KUHAR, Roman, ŠVAB, Alenka. 2018. Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji, (Knjižna zbirka Ost, 16). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. [COBISS.SI-ID 294473472]


Izpis Sicris bibliografije (do 25. februarja 2020) >>

Exploratory Social Network Analysis with Pajek (3rd Edition)

Cover3rdEditionFinal1

Knjiga Exploratory Social Network Analysis with Pajek avtorjev Wouter de Nooy (Universiteit van Amsterdam), Andreja Mrvarja (Univerza v Ljubljani) in Vladimirja Batagelja (Univerza v Ljubljani) je ena izmed pomembnejših del na področju razumevanje analize socialnih omrežij.

9. oktober 2016 | Ključna dela

Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution

Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks

Pri založbi Wiley je v okviru serije knjig na področju Computational and Quantitative Social Science izšla knjiga Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution.

11. marec 2016 | Ključna dela

Pajek – program za analizo obsežnih omrežij

mali-pajek

Program Pajek, ki sta ga leta 1996 razvila Vladimir Batagelj in Andrej Mrvar, je mednarodno prepoznaven in nagrajen programski paket, ki omogoča analizo in vizualizacijo obsežnih omrežij.

11. marec 2016 | Ključna dela