Skoči do osrednje vsebine

asist. dr. Gregor Čehovin

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • asist. dr. Gregor Čehovin, raziskovalec
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-313
  Email: is.jl-inu.vdf@nivohec.rogerg
  Govorilne in uradne ure:

  Po predhodnem dogovoru prek e-pošte.


  Prostor:
  A 212
  Sodelovanje pri predmetih:
  Ekspertna področja:
  Ekspertna področja: družboslovna metodologija, anketna metodologija, neodgovori v anketah, internetno raziskovanje, metaanaliza.
 • Gregor Čehovin je doktoriral na področju družboslovne metodologije in je raziskovalec na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. V okviru raziskovanja se ukvarja predvsem z anketno metodologijo, zlasti na področju neodgovorov, ter tudi s sistematičnimi pregledi in metaanalizami. Njegovo raziskovalno delo vključuje tudi statistične analize na področju anketne metodologije, upravljanje in analizo podatkov spletnih anket, metodološko sodelovanje v anketnih in drugih eksperimentalnih raziskavah, sodelovanje v procesu razvoja programske opreme 1KA za spletno anketiranje, pomoč pri izobraževanju na področju anketne metodologije in interdisciplinarno znanstveno sodelovanje z raziskovalno skupino v okviru različnih projektov, povezanih z anketnim raziskovanjem. Primeri njegovega sodelovanja v mednarodnih raziskavah so projekt EU/EUROSTAT »Better data to assess the impact of ICT, R&D and Innovation on the economy« ter bilateralni projekt »Digitalna transformacija kvantitativnega zbiranja podatkov v družboslovnem raziskovanju: Združevanje anketnih podatkov, masovnih podatkov in parapodatkov z namenom proučevanja družbenega vedenja«.

  Tekoči raziskovalni projekti in programi
  ▪ Ocenjevanje in modeliranje pristranskosti zaradi neodgovorov v verjetnostnih spletnih anketah. ARIS J5-50159, 10/01/2023 – 09/30/2026.
  ▪ Analiza raziskovalnih infrastruktur za krepitev nacionalnih in EU raziskovalnih zmogljivosti. ARIS V5-2283, 10/01/2022 – 09/30/2024.
  ▪ Digitalna preobrazba zdravstva in socialnega varstva: Sprejemanje in poznavanje tehnologij med pomembnimi profili prihodnosti. ARIS J5-4578. 10/01/2022 – 09/30/2025.
  ▪ Ovrednotenje verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov. ARIS J5-3100, 10/01/2021 – 09/30/2024.
  ▪ Onkraj volilne skrinjice: percepcije in prakse politične participacije mladih. ARIS J5-3109, 10/01/2021 – 09/30/2024.
  ▪ Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva. ARIS V5-2157, 29/01/2021 – 08/31/2024
  ▪ Internetno raziskovanje. ARIS P5-0399, 01/01/2015 – 12/31/2024.

  Priznanja
  ▪ Excellent in Science 2019: Most Outstanding Research Achievements in Inspiration to the Younger Generation. Nagrada Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za znanstveno delo: Čehovin, G., Bosnjak, M., & Lozar Manfreda, K. (2018). Meta-Analyses in Survey Methodology: A Systematic Review. Public Opinion Quarterly, 82(4), 641–660. https://doi.org/10.1093/poq/nfy042.

  Ekspertna področja: družboslovna metodologija, anketna metodologija, neodgovori v anketah, internetno raziskovanje, metaanaliza.
 • Osebna bibliografija (COBISS) >>

  Publikacije
  ČEHOVIN, Gregor, BOŠNJAK, Michael, LOZAR MANFREDA, Katja. Item nonresponse in Web versus other survey modes : a systematic review and meta-analysis. Social science computer review. 2023, let. 41, št. 3, str. 926-945. https://doi.org/10.1177/08944393211056229. [COBISS.SI-ID 99554819]

  VEHOVAR, Vasja, COUPER, Mick P., ČEHOVIN, Gregor. Alternative layouts for grid questions in PC and mobile web surveys : an experimental evaluation using response quality indicators and survey estimates. Social science computer review. 2023, let. 41, št. 6, str. 2122-2144. https://doi.org/10.1177/08944393221132644. [COBISS.SI-ID 125849091]

  VEHOVAR, Vasja, ČEHOVIN, Gregor. Izzivi uporabe neverjetnostnih spletnih panelov v družboslovnem raziskovanju. Teorija in praksa 4/2022: https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/izzivi-uporabe-neverjetnostih-spletnih-panelov-v-dru%C5%BEboslovnem-raziskovanju.pdf?sfvrsn=0.

  ▪ JOHANNSEN, Lars, KRAŠOVEC, Alenka, ČEHOVIN, Gregor. (Im)perfect descriptive representation: Slovenia in the spotlight. Politics in Central Europe. Jun. 2022, let. 18, št. 2, str. 271-294. https://doi.org/10.2478/pce-2022-0012 [COBISS.SI-ID 114184195]

  ▪ ČEHOVIN, Gregor, BOŠNJAK, Michael, LOZAR MANFREDA, Katja. Item Nonresponse in Web Versus Other Survey Modes: A Systematic Review and Meta-Analysis. Social Science Computer Review. OnlineFirst. https://doi.org/10.1177/08944393211056229 [COBISS.SI-ID 99554819]

  ▪ ČEHOVIN, Gregor. The Contribution of Meta-Analysis to Knowledge on Survey Research Operations on Nonresponse. Doctoral dissertation. Ljubljana, 2019: Faculty of Social Sciences. 264 p., illustr., tables. [COBISS.SI-ID 299568128]

  ▪ ČEHOVIN, Gregor, BOŠNJAK, Michael, LOZAR MANFREDA, Katja. Meta-analyses in survey methodology : a systematic review. Public opinion quarterly, ISSN 0033-362X, 2018, vol. , no. , 20 p., illustr. https://doi.org/10.1093/poq/nfy042. [COBISS.SI-ID 35940445]

  ▪ FINK-HAFNER, Danica, KUSTEC LIPICER, Simona, ČEHOVIN, Gregor, ŽELEZNIK, Ana. Slovenia's parliamentary elite : representation and accountability since 1992. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, jul. 2017, letn. 54, posebna št., pp. 60-79, 158, illustr. [COBISS.SI-ID 35064925]

  ▪ HAFNER-FINK, Mitja, KUSTEC LIPICER, Simona, FINK-HAFNER, Danica, ČEHOVIN, Gregor. Determinants of voter behaviour at presidential elections in a post-socialist context : the case of Slovenia. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Print ed.], apr. 2014, year 30, no. 75, pp. 7-27, illustr. [COBISS.SI-ID 32637789]

  ▪ ČEHOVIN, Gregor, VEHOVAR, Vasja. Web survey software and mobile device support. Ljubljana: Faculty of social sciences, 2013. http://www.websm.org/uploadi/editor/ 1387294108DnD1374498867mobile20137-1.pdf. [COBISS.SI-ID 32747101]

  ▪ VEHOVAR, Vasja, ČEHOVIN, Gregor, POGLAJEN, Matej. A WebSM study : survey software in 2013. Ljubljana: Faculty of social sciences, 2013. http://www.websm.org/uploadi/editor/ 1389267697Survey_software_in_2013_8.pdf. [COBISS.SI-ID 32746845]

  ▪ KUSTEC LIPICER, Simona, KROPIVNIK, Samo, ČEHOVIN, Gregor. Web survey Everyday and physical activities: fundamental statistical analysis and interpretation of results: project report prepared within the CRP Efficient Governmental Support for the Sport Activity of the Population (V5-1031). Ljubljana: Faculty of Social Sciences, Institute of Social Sciences, Centre for Political Science Research, 2012. [COBISS.SI-ID 31473245]

  ▪ ČEHOVIN, Gregor, VEHOVAR, Vasja. A WebSM study : overview of features of software packages: SurveyMonkey, QuestionPro, FluidSurveys, Wufoo, PollDaddy and MySurvs. Ljubljana: Faculty of social sciences, 2012. http://www.websm.org/uploadi/editor/ 1369350409pricing_web_1.pdf. [COBISS.SI-ID 32747869]

  ▪ ČEHOVIN, Gregor, VEHOVAR, Vasja. A WebSM study : speed and efficiency of online survey tools. Ljubljana: Faculty of social sciences, 2012. http://www.websm.org/uploadi/editor/ 1369331951Speed_and_efficiency_of_online_survey_tools_V6.pdf. [COBISS.SI-ID 32747357]

  ▪ VEHOVAR, Vasja, ČEHOVIN, Gregor, KAVČIČ, Luka, LENAR, Jurij. A WebSM study : survey software features overview. Ljubljana: Faculty of social sciences, 2012. http://www.websm.org/uploadi/editor/ 1362408700WebSM_WSS_report_b_v04.pdf. [COBISS.SI-ID 32746333]

  ▪ KUSTEC LIPICER, Simona, KROPIVNIK, Samo, ČEHOVIN, Gregor, LIČEN, Simon, SLABE ERKER, Renata. Everyday and physical activities, 2012. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, Social Sciences Data Archive, 2013. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/vig12/. [COBISS.SI-ID 32424541]


  Konference in dogodki
  ▪ ČEHOVIN, Gregor, BERZELAK, Jernej. Designing grid questions in smartphone surveys: A review of current practice and data quality implications. V: STRUMINSKAYA, Bella (ur.). 22nd General Online Research Conference, virtual, 10 - 11 September 2020. https://www.gor.de/wp-content/uploads/2020/08/GOR20_ConferenceProceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 28610819]

  ▪ KUSTEC, Simona, KROPIVNIK, Samo, ČEHOVIN, Gregor. Who is here for whom : party elites in younger democracies. European Consortium for Political Research 2019. https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/af44e725-e28b-4244-8e2b-b44f15afaf42.pdf. [COBISS.SI-ID 36296797]

  ▪ ČEHOVIN, Gregor, BOŠNJAK, Michael, LOZAR MANFREDA, Katja. Meta-analysis in survey methodology. European Survey Research Association 2017. https://www.europeansurveyresearch.org/conference/programme2017?sess=69#339. [COBISS.SI-ID 35104861]

  ▪ ČEHOVIN, Gregor, VEHOVAR, Vasja. Implications of disposition codes for monitoring breakoffs in web surveys. GOR 2017. https://www.gor.de/gor17/index.php?page=browseSessions& form_session=18&presentations=show. [COBISS.SI-ID 34803037]

  ▪ ČEHOVIN, Gregor, VEHOVAR, Vasja. Konceptualizacija prekinitev v spletnih anketah. In: IGNJATOVIĆ, Miroljub (Ed.). Sociološka imaginacija kot potencial družbenih sprememb v 21. stoletju : zbornik povzetkov, Slovensko sociološko srečanje 2017, 28.-30. september 2017, Otočec. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo. 2017, pp. 30-31.

  ▪ ČEHOVIN, Gregor. Meta-analize v anketni metodologiji: sistematični pregled. In: ROŽMAN, Sara (ed.), KOGOVŠEK, Tina (ed.). Različni obrazi migracij: zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2016, pp. 21-22. [COBISS.SI-ID 34447709]

  ▪ ČEHOVIN, Gregor. Advanced options of statistical analyses: presentation at Web survey Day, Faculty of Social Sciences, Ljubljana, 29. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 34801757]

  ▪ ČEHOVIN, Gregor, MATJAŠIČ, Miha. Systematic 1KA functionality overview: presentation at Web survey day, Faculty of Social Sciences, Ljubljana, 29. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 34801501]

  ▪ ČEHOVIN, Gregor, LOZAR MANFREDA, Katja, BOŠNJAK, Michael. Meta-analyses in survey research: a systematic review. In: Book of abstracts. Leicester: University of Leicester, [2016]. [COBISS.SI-ID 34271069]

  ▪ LOZAR MANFREDA, Katja, ČEHOVIN, Gregor, PETRIČ, Gregor, PETROVČIČ, Andraž. Timing of email invitations to web surveys. Webdatanet. 2015. [COBISS.SI-ID 33397597]

  ▪ ČEHOVIN, Gregor, MATJAŠIČ, Miha. Systematic 1KA functionality overview: presentation at Web survey day, Faculty of Social Sciences, Ljubljana, 17. 9. 2015. [COBISS.SI-ID 34801245]

  ▪ VEHOVAR, Vasja, ČEHOVIN, Gregor. Questionnaire length and breakoffs in web surveys : a meta study : presentation at the Internet Survey Methodology Workshop, Bolzano, 1 - 3 December 2014. [COBISS.SI-ID 33060701]

  ▪ ČEHOVIN, Gregor. 1KA overview workshop : presentation at Web survey day, Faculty of Social Sciences, Ljubljana, 27. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 33281885]

  ▪ ČEHOVIN, Gregor. Questionnaire length and breakoffs in web surveys : a meta study : presentation at Web survey day, Faculty of Social Sciences, Ljubljana, 27. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 33281885]

  ▪ ČEHOVIN, Gregor. 1KA overview workshop : presentation at Web survey day, Faculty of Social Sciences, Ljubljana, 26. 9. 2013. [COBISS.SI-ID 32588637]

  ▪ ČEHOVIN, Gregor. 1KA overview workshop : presentation at Web survey day, Faculty of Social Sciences, Ljubljana, 14. 11. 2012. [COBISS.SI-ID 32591197]

  Osebna bibliografija