Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Vesna Dolničar

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Vesna Dolničar, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-366
  Email: is.jl-inu.vdf@racinlod.ansev
  Govorilne in uradne ure:
  Petek, 8:30 - 10:00

  Govorilne ure potekajo po videokonferenci preko povezave Zoom. Zaželeno je, da se študenti predhodno najavijo na govorilne ure preko e-pošte.    Prostor:
  B 106
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Digitalni laboratorij za družboslovce
  Praktikum akademskih veščin in komuniciranja

  Podiplomski študij
  Informacijsko-komunikacijske tehnologije in družba
  Projektno vodenje v informacijski družbi
  Ekspertna področja:
  dejavniki sprejemanja IKT-podprtih storitev ter posledice uporabe teh storitev med starejšimi, neformalnimi oskrbovalci in pacienti na področju zdravstvene in socialne oskrbe
 • Dr. Vesna Dolničar je izredna profesorica na Fakulteti za družbene vede na Univerzi v Ljubljani (FDV UL), kjer poučuje predmete s področja družboslovne informatike. Na Centru za družboslovno informatiko FDV UL je (bila) vključena v več kot 35 nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov, med njimi v 17 projektih kot vodja na UL (npr. FP6, FP7, COST Actions, LLP, Erasmus+, EC, INTERREG, AAL) s področja digitalnih neenakosti in vloge IKT pri aktivnem in zdravem staranju. Trenutno je vodja temeljnega projekta »Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi« (2019-2022), ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in mednarodnega projekta “ITHACA - InnovaTion in Health And Care for All”, ki ga financira INTERREG EUROPE European Regional development Fund. V okviru omenjenih dveh projektov preučuje pripravljenost za sprejemanje IKT-podprtih storitev ter posledice rabe teh storitev med starejšimi, neformalnimi oskrbovalci in pacienti na področju zdravstvene in socialne oskrbe. Izr. prof. dr. Vesna Dolničar je kot soavtorica objavila 23 znanstvenih člankov, 2 znanstveni monografiji in 9 poglavij v monografijah uglednih založniških hiš (Wiley, Greenwood, Peter Lang, Springer) ter predstavila številne znanstvene prispevke na koferencah. Leta 2017 je prejela priznanje za izjemne dosežke na področju spodbujanja internacionalizacije Fakultete za družbene vede UL.