izr. prof. dr. Vesna Dolničar

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Vesna Dolničar, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-366
  Email: is.jl-inu.vdf@racinlod.ansev
  Govorilne in uradne ure:
  Govorilne ure potekajo po videokonferenci preko povezave Zoom ob predhodni najavi preko e-pošte.  
  Prostor:
  B 106
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Digitalni laboratorij za družboslovce
  Praktikum akademskih veščin in komuniciranja

  Podiplomski študij
  Informacijsko-komunikacijske tehnologije in družba
  Načrtovanje interaktivnih tehnologij
  Projektno vodenje v informacijski družbi
  Ekspertna področja:
  pripravljenost za sprejemanje IKT-podprtih storitev ter posledice rabe teh storitev med starejšimi in neformalnimi oskrbovalci na področju zdravstvene in socialne oskrbe

 • Izobrazba: 

  • 2007: Doktorica znanosti s področja družboslovne informatike in metodologije (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede)
  • 2001: Univerzitetna diplomirana komunikologinja (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede)

  Druga strokovna izobraževanja:
   
  ▪    2004 European Science Foundation’s Programme ‘Quantitative Methods in the Social Sciences’ (QMSS), Workshop/Seminar ‘Measurement, Data Collection and Data Quality’, Lugano (Switzerland)

  ▪    2003 56th Annual Summer Institute in Survey Research Techniques Survey Research Center, Institute for Social Research, University of Michigan, Michigan (United States)

  ▪    2002 del podiplomskega študija opravila na Department of Communication, University of Nebraska, Nebraska (United States)