izr. prof. dr. Petra Roter

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Petra Roter, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-384
  Email: is.jl-inu.vdf@retor.artep
  Govorilne in uradne ure:
  Do začetka poletnga semestra so GU po dogovoru.
  V poletnem semestru so GU ob torkih (od 12.00 do 12.45) in ob sredah (od 16.00 do 16.45). V tednu od 28. 5. GU zaradi službene poti v tujino odpadejo, prvi teden junija so v sredo pred predavanji in po njih (pred 12. uro in po 16. uri) - prosim, če se najavite prek emaila. 

  Office hours: office hours are by appointment (via email).  _________________________________________________________________________________
  ELEKTRONSKA OBRAVNAVA IN PODPISOVANJE VSEH OBRAZCEV
  (za izmenjave,
  prošnje, prijave itd.) STA POGOJENA S PREDHODNIM OSEBNIM POGOVOROM NA GU.
  (Prosim, ne pričakujte obravnave obrazcev, če se nismo o zadevi pogovorili.)
  I WILL PROCESS ALL ELECTRONIC FORMS (for student exchange, applications,
  requests etc.) ONLY AFTER AN ACTUAL (IN PERSON) DISCUSSION ABOUT THE
  SUBJECT MATTER.


  PRIJAVA MAGISTRSKIH DEL: (so)mentorstva in potrjevanje skrbnice programa MO
  Celoten proces prijave magistrske naloge na programu Mednarodni odnosi poteka
  na podlagi raziskovalnega načrta, kot ga študenti pripravijo pri predmetu Raziskovalni
  seminar (načrt za magistrsko nalogo temelji na analizi primarnih in sekundarnih
  virov in vsebuje: opredelitev relevantne problematike, raziskovalnega problema,
  raziskovalnega vprašanja, hipoteze, cilja magistrske naloge, strukture z metodologijo
  (pri strukturi je potrebno razdelati vsa poglavja, in sicer v obliki cilja poglavja, kratke
  vsebine poglavja in uporabljenih metod za doseganje cilja; metodologija je lahko
  zapisana kot poseben razdelek za celotno nalogo - ne pozabite na metodologijo (ne zgolj metode)).
  Tak osnutek je dolg od tri do največ pet strani (brez seznama uporabljenih virov),
  pripravljen je skladno s pravili FDV, temelji na analizi vsaj 15 enot literature (virov).
  Ko osnutek potrdi mentor/ica, ga študent odda skrbnici programa, nekaj dni pred
  GU, nato pa se osebno oglasi pri skrbnici programa (po predhodnem dogovoru,
  da bom do srečanja prebrala osnutek).
  Šele nato poteka elektronsko izpolnjevanje in podpisovanje obrazcev. ELEKTRONSKI
  OBRAZEC JE TOREJ SAMO ZADNJI KORAK, VSE OSTALO OSTANE NESPREMENJENO,
  KOT JE PRIJAVA POTEKALA DOSLEJ.

  MA THESIS PROPOSALS (MA in International Relations):
  All students are first required to prepare a detailed research plan (proposal) od their MA
  thesis, submit it first to their supervisor, and then to the programme co-ordinator (Dr P.
  Roter). Only after approval of the proposal, first by their supervisor and second by the
  programme co-ordinator, will the process of filling in and approving of their e-form begin
  (i.e. the form available in the faculty's web office is the last step in the process).
  All MA proposals are to be prepared in the form of a research plan as practices within
  the Research Seminar. Such a research plan should be based on a thorough analysis
  of the relevant primary and secondary sources (at least 15, all used in the proposal) and
  it should be comprised of: a relevant topic leading to a research problem, a research
  question, a hypothesis and a goal of the MA thesis, a detailed explanation of the structure
  of the thesis (each chapter should have a goal, a description of its contents and methods
  to be used to achieve the goal), and methodology (this can be explained in a separate
  section of the proposal, or as a part of the structure of the MA thesis).
  MA proposals should be written following the guidelines for authors as applicable at the
  Faculty of Social Sciences, and it should be between 3 and 5 pages, excluding the list of
  used sources (at least 15).
  Procedure (once again): a research plan, an approval by your supervisor, the plan to be
  submitted to me at least a few days before my office hours, then get in touch with me to
  arrange a meeting where we will discuss your MA proposal (your research plan), only
  when your plan is approved by your supervisor and by me, you will be able to proceed to
  filling in the e-form in the web office.
  Prostor:
  B 114
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Mednarodni odnosi
  Mednarodno varstvo človekovih pravic
  Mednarodno varstvo manjšin

  Podiplomski študij
  Magistrsko delo
  Mednarodno upravljanje konfliktov
  Raziskovalni seminar iz mednarodnih odnosov
  Ekspertna področja:
 • Petra Roter is an Associate Professor of International Relations at the University of Ljubljana, where she teaches undergraduate and postgraduate courses on, among others, International Relations, International Protection of Minorities, International Protection of Human Rights and International Conflict Management. She is a senior research fellow at the Centre of International Relations, Faculty of Social Sciences. She holds a PhD in International Relations from the University of Cambridge. She was a GARNET Visiting Fellow at the Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation at the University of Warwick, Visiting Research Fellow at the European Centre for Minority Issues in Flensburg (Germany) and a DAAD Fellow at the University of Tübingen (Germany). She is a Visiting Scholar at Cambridge University (Department of Politics and International Studies - POLIS) between September and December 2017. 

  She is Slovenia’s national director for the European Master in Human Rights and Democratisation (Venice; EMA) and she co-ordinates the master programme in International Relations (in English) at the University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences. She was elected to the European Inter-University Centre's Board (in 2014), and she was a member of the EMA Executive Committee for two terms (until Dec. 2015).

  She has taught on diversity management, minority protection and democratisation in Venice (EMA), at the University of Padua (MA programme in Human Rights and Multi-Level Governance), and in Trento/Budapest/Regensburg/Ljubljana (MA joint degree programme in Comparative Local Development).

  She has written and co-edited books on minority protection, integration as applicable to new minorities, human rights protection and on the mapping of the new world order (Wiley-Blackwell, 2009, with T. Volgy, Z. Šabič and A. Gerlak). She has authored articles in the Journal of International Relations and Development, the Parliamentary Affairs, the Mediterranean Politics, the International Journal on Minority and Group Rights, the European Yearbook of Minority Issues, the Croatian International Relations Review, the Mediterranean Quarterly and Treatises and Documents. She co-ordinated several EU-funded research projects at the Centre of International Relations, University of Ljubljana, and is a member of several editorial boards (Journal of Human Security, Treatises and Documents, European Yearbook of Minority Issues). She served as a co-editor of the Journal of International Relations and Development (a SSCI-listed journal).

  As an independent expert, she has co-operated with the OSCE High Commissioner on National Minorities. She has been elected (in respect of Slovenia) to the Advisory Committee of the Council of Europe’s Framework Convention for the Protection of National Minorities as an independent expert. In November 2014, she was elected the First Vice President of the Advisory Committee (for a period of two years), and in October 2016, she was elected as President of the Advisory Committee for the period of two years (2016-2018). She was a member of the Human Rights Commission in Slovenia and she served as an independent expert in a working group on minority protection in Slovenia.