Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Nataša Logar

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Nataša Logar, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-319
  Email: is.jl-inu.vdf@ragol.asatan
  Govorilne in uradne ure:


  Želim vam lepe počitnice,
  v stiku bomo zopet lahko po 19. avgustu.  Prostor:
  B 210
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Jezik in stil strokovnih besedil
  Jezikovna kultura
  Novinarska praksa

  Podiplomski študij
  Jezik, stil in novinarska naracija
  Praksa v novinarskem uredništvu
  Ekspertna področja:

  slovenski jezik in stilistika
  jezikovna kultura, norma in standardizacija
  korpusno jezikoslovje
  terminologija, terminografija
  strokovno-znanstvena slovenščina

 • Izr. prof. dr. Nataša Logar

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

  e-naslov: natasa.logar@fdv.uni-lj.si

   

  Izobrazba

  Dodipl.: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelku za slovanske jezike in književnosti ter Oddelek za sociologijo, 1999; profesorica slovenščine in sociologije

  Podipl.: 

  mag. študij: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, magistrsko delo Besedotvorna stilistika, 2004; magistrica znanosti s področja slovenskega knjižnega jezika s stilistiko

  dokt. študij: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, doktorska disertacija Korpusni pristop k pridobivanju in predstavitvi jezikovnih podatkov v terminoloških slovarjih in terminoloških podatkovnih zbirkah, 2008; doktorica znanosti s področja jezikoslovja.

   

  Izvolitve v naziv

  1999, 2002 in 2006 – asistentka za področje slovenski knjižni jezik in stilistika, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

  2008, 2015, 2020 – docentka za slovenski jezik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

  2021 – izredna profesorica za slovenski jezik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

   

  Zaposlitve

  1999–2004: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

  2004–: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

   

  Raziskovalno delo

  a) vodja nacionalnih raziskovalnih projektov:

  Terminološke baze podatkov kot osnova strokovnih znanj: model za sistematizacijo terminologij (2011–2013, ARRS)

  Promocija jezikovne mobilne aplikacije za mobilne naprave (2018-2019, Ministrstvo za kulturo RS)

  Raba slovarjev in korpusov v sodni praksi: stanje, potrebe, smernice (2018–2021, ARRS, bilateralni projekt Slovenija – ZDA)

   

  b) članica nacionalnih raziskovalnih projektov:

  Zasnova na korpusu temelječih slovničnih in slovarskih opisov slovenskega jezika (2004–2006, ARRS)

  Nadgradnja vojaškega slovarja: večjezični vojaški slovar (2006–2008, ARRS)

  Voice TRAN II: večjezični prenosni govorni komunikator za bojevnika 21. stoletja (2006–2008, ARRS)

  Slovenski terminološki portal (2007–2009, ARRS)

  Slovenska znanstvena besedila: viri in opis (2016–2018, ARRS)

  Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki (2017–2020, ARRS)

  Sopomenke in Kolokacije 2.0: Nadgradnja temeljnih slovarskih virov in podatkovnih baz CJVT UL (2021–2022, Ministrstvo za kulturo RS)

   

  c) programska skupina: Slovenski jezik: bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave (1999–2024)

   

  č) članica evropskih projektov:
  – Sporazumevanje v slovenskem jeziku (2008–2013, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Evropski socialni sklad; odgovorna oseba za konzorcijskega partnerja Univerza v Ljubljani)

  – ECOPSI: European Communication Professionals Skills and Innovation Programme (2011–2013, Evropska komisija, Vseživljenjsko učenje)

  – akcije COST: European Network of E-Lexicography (2013–2017); ELN stands for European Literacy Network (2016–2018); Study Abroad Research in European Perspective (SAREP, 2016–2018)

  – RSDO: Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (2020–2023, Ministrstvo za kulturo RS in Evropski sklad za regionalni razvoj)

   

  Gostujoča predavanja na tujih ustanovah

  · Universiteit Gent, Faculteit van de letteren en wijsbergeerte, Belgija, 14. 4. do 17. 5. 2013 (skupaj 33 dni)

  · Universiteit Gent, Faculteit van de letteren en wijsbergeerte, Belgija, 22. 4. do 30. 4. 2014 (skupaj 9 dni)

  · Universita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Slovaška republika,  8. 4. 2016 do 9. 5. 2016 (skupaj 32 dni)

  · Masarykova Universita, Filozofická fakulta, Brno, Češka republika, 5. 4. do 5. 5. 2017 (skupaj 31 dni)

  · Masarykova Universita, Filozofická fakulta, Brno, Češka republika, 2. 12. do 5. 12. 2019 (skupaj 5 dni)

  Članstvo v pomembnejših komisijah, odborih

  2008–2009: članica Projektne skupine za vzpostavitev nacionalnega mehanizma za potrjevanje terminologije EU pri Službi Vlade RS za razvoj in evropske zadeve
  2011–2015: članica Komisije za samoocenjevanje kakovosti na FDV
  2013–2015: članica Strokovne komisije za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije
  2017–: članica Senata FDV
  2017–: članica Projektnega sveta Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani
  2019–: članica širše sestave Pravopisne komisije pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti  (SAZU) in Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU
  2021–: predstojnica Katedre za novinarstvo FDV
 • Večji projekti:

  a) TERMIS, http://www.termis.fdv.uni-lj.si/ 

  b) Sporazumevanje v slovenskem jeziku, http://www.slovenscina.eu/ 

  c) Slovar sodobnega slovenskega jezika, http://www.cjvt.si/sssj/