doc. dr. Nataša Logar

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Nataša Logar, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-319
  Email: is.jl-inu.vdf@ragol.asatan
  Govorilne in uradne ure:

  četrtek, 12.00 do 13.30

   


  Prostor:
  B 210
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Jezikovna kultura
  Novinarska praksa I
  Novinarska praksa II
  Obča stilistika
  Skladnja slovenskega knjižnega jezika
  Stilistični praktikum
  Ekspertna področja:

  slovenski jezik in stilistika
  jezikovna kultura, norma in standardizacija
  korpusno jezikoslovje
  terminologija, terminografija
  strokovno-znanstvena slovenščina


  1.  
   1. Osebni podatki

   Doc. dr. Nataša Logar

   zaposlitev: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

   e-naslov: natasa.logar@fdv.uni-lj.si

    

   1. Izobrazba

   Dodipl.: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelku za slovanske jezike in književnosti ter Oddelek za sociologijo, 1999; profesorica slovenščine in sociologije

   Podipl.: Mag. študij: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, magistrsko delo Besedotvorna stilistika, 2004; magistrica znanosti s področja slovenskega knjižnega jezika s stilistiko

   Dokt. študij: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, doktorska disertacija Korpusni pristop k pridobivanju in predstavitvi jezikovnih podatkov v terminoloških slovarjih in terminoloških podatkovnih zbirkah, 2008; doktorica znanosti s področja jezikoslovja.

   Izvolitve v naziv

   1999, 2002 in 2006asistentka za področje slovenski knjižni jezik in stilistika, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

  2. 2008 in 2015 – docentka za slovenski jezik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

    

  3. Zaposlitve

   september 1999–september 2004: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

   oktober 2004–: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

    

  4. Raziskovalno delo

   • a) vodja raziskovalnega projekta:
   • Terminološke baze podatkov kot osnova strokovnih znanj: model za sistematizacijo terminologij (ARRS, 2011–2013)
  5. Promocija jezikovne mobilne aplikacije za mobilne naprave (Ministrstvo za kulturo RS, 2018-2019)
  6.  
   • b) članica evropskih projektov:

   – Sporazumevanje v slovenskem jeziku (Evropski socialni sklad, 2008–2013; odgovorna oseba za konzorcijskega partnerja Univerza v Ljubljani)

   ECOPSI: European Communication Professionals Skills and Innovation Programme (Evropska komisija, Vseživljenjsko učenje, 2011-2013)

   – akcije COST: European Network of E-Lexicography (2013–2017); ELN stands for European Literacy Network (2016–2018); Study Abroad Research in European Perspective (SAREP, 2016–2018)

   • c) raziskovalka v nacionalnih projektih (ARRS):

   Zasnova na korpusu temelječih slovničnih in slovarskih opisov slovenskega jezika (2004–2006)

   Nadgradnja vojaškega slovarja: večjezični vojaški slovar (2006–2008)

   Voice TRAN II: večjezični prenosni govorni komunikator za bojevnika 21. stoletja (2006–2008)

   Slovenski terminološki portal (2007–2009)

   Slovenska znanstvena besedila: viri in opis (2016–2018)

  7. Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki (2017–2020)

  8. programska skupina: Slovenski jezik: bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave (1999–2018)

    

   1. Gostujoča predavanja na tujih ustanovah:

   2013 in 2014: Universiteit Gent, Faculteit van de letteren en wijsbergeerte, Belgija (6 tednov)

   2016: Universita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Slovaška (4 tedni)

  9.  

   2017: Masaryk University, Filozofická fakulta, Brno, Češka republika (4 tedni)

   1. Članstvo v pomembnejših komisijah, odborih

   2008–2009: Projektna skupina za vzpostavitev nacionalnega mehanizma za potrjevanje terminologije EU pri Službi Vlade RS za razvoj in evropske zadeve

   2011–2015: Komisija za samoocenjevanje kakovosti na FDV

   2013–2015: Strokovna komisija za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije

  10. 2017-: članica Senata FDV
  11. 2018-: namestnica predstojnika Katedre za novinarstvo FDV
 • Večji projekti:

  a) TERMIS, http://www.termis.fdv.uni-lj.si/ 

  b) Sporazumevanje v slovenskem jeziku, http://www.slovenscina.eu/ 

  c) Slovar sodobnega slovenskega jezika, http://www.cjvt.si/sssj/