Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Nataša Logar

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Nataša Logar, visokošolska učiteljica
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-319
   Email: is.jl-inu.vdf@ragol.asatan
   Govorilne in uradne ure:

   petek, 9.00 do 10.30


   Predhodno se mi, prosim, najavite na e-pošto, da se dogovorimo o
   srečanju, kot vam bolj ustreza: iz oči v oči ali prek Zooma.   Prostor:
   B 210
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Jezik in stil strokovnih besedil
   Jezikovna kultura
   Novinarska praksa

   Podiplomski študij
   Jezik, stil in novinarska naracija
   Praksa v novinarskem uredništvu
   Ekspertna področja:

   slovenski jezik in stilistika
   jezikovna kultura, norma in standardizacija
   korpusno jezikoslovje
   terminologija, terminografija
   strokovno-znanstvena slovenščina

  • Izr. prof. dr. Nataša Logar

   Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

   e-naslov: natasa.logar@fdv.uni-lj.si

    

   Izobrazba

   Dodipl.: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelku za slovanske jezike in književnosti ter Oddelek za sociologijo, 1999; profesorica slovenščine in sociologije

   Podipl.: 

   mag. študij: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, magistrsko delo Besedotvorna stilistika, 2004; magistrica znanosti s področja slovenskega knjižnega jezika s stilistiko

   dokt. študij: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, doktorska disertacija Korpusni pristop k pridobivanju in predstavitvi jezikovnih podatkov v terminoloških slovarjih in terminoloških podatkovnih zbirkah, 2008; doktorica znanosti s področja jezikoslovja.

    

   Izvolitve v naziv

   1999, 2002 in 2006 – asistentka za področje slovenski knjižni jezik in stilistika, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

   2008, 2015, 2020 – docentka za slovenski jezik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

   2021 – izredna profesorica za slovenski jezik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

    

   Zaposlitve

   1999–2004: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

   2004–: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

    

   Raziskovalno delo

   a) vodja nacionalnih raziskovalnih projektov:

   Terminološke baze podatkov kot osnova strokovnih znanj: model za sistematizacijo terminologij (ARRS, 2011–2013)

   Promocija jezikovne mobilne aplikacije za mobilne naprave (Ministrstvo za kulturo RS, 2018-2019)

   Raba slovarjev in korpusov v sodni praksi: stanje, potrebe, smernice (ARRS, bilateralni projekt Slovenija – ZDA, 2018–2021)

    

   b) članica nacionalnih raziskovalnih projektov:

   Zasnova na korpusu temelječih slovničnih in slovarskih opisov slovenskega jezika (2004–2006, ARRS)

   Nadgradnja vojaškega slovarja: večjezični vojaški slovar (2006–2008, ARRS)

   Voice TRAN II: večjezični prenosni govorni komunikator za bojevnika 21. stoletja (2006–2008, ARRS)

   Slovenski terminološki portal (2007–2009, ARRS)

   Slovenska znanstvena besedila: viri in opis (2016–2018, ARRS)

   Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki (2017–2020, ARRS)

   Sopomenke in Kolokacije 2.0: Nadgradnja temeljnih slovarskih virov in podatkovnih baz CJVT UL (Ministrstvo za kulturo RS, 2021–2022)

    

   c) programska skupina: Slovenski jezik: bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave (1999–2024)

    

   č) članica evropskih projektov:
   – Sporazumevanje v slovenskem jeziku (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Evropski socialni sklad, 2008–2013; odgovorna oseba za konzorcijskega partnerja Univerza v Ljubljani)

   – ECOPSI: European Communication Professionals Skills and Innovation Programme (Evropska komisija, Vseživljenjsko učenje, 2011–2013)

   – akcije COST: European Network of E-Lexicography (2013–2017); ELN stands for European Literacy Network (2016–2018); Study Abroad Research in European Perspective (SAREP, 2016–2018)

   – RSDO: Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (Ministrstvo za kulturo RS in Evropski sklad za regionalni razvoj, 2020–2023)

    

   Gostujoča predavanja na tujih ustanovah

   · Universiteit Gent, Faculteit van de letteren en wijsbergeerte, Belgija, 14. 4. do 17. 5. 2013 (skupaj 33 dni)

   · Universiteit Gent, Faculteit van de letteren en wijsbergeerte, Belgija, 22. 4. do 30. 4. 2014 (skupaj 9 dni)

   · Universita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Slovaška republika,  8. 4. 2016 do 9. 5. 2016 (skupaj 32 dni)

   · Masarykova Universita, Filozofická fakulta, Brno, Češka republika, 5. 4. do 5. 5. 2017 (skupaj 31 dni)

   · Masarykova Universita, Filozofická fakulta, Brno, Češka republika, 2. 12. do 5. 12. 2019 (skupaj 5 dni)

   Članstvo v pomembnejših komisijah, odborih

   2008–2009: članica Projektne skupine za vzpostavitev nacionalnega mehanizma za potrjevanje terminologije EU pri Službi Vlade RS za razvoj in evropske zadeve
   2011–2015: članica Komisije za samoocenjevanje kakovosti na FDV
   2013–2015: članica Strokovne komisije za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije
   2017–: članica Senata FDV
   2017–: namestnica predstojnice Centra za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje FDV
   2017–: članica Projektnega sveta Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani
   2019–: članica širše sestave Pravopisne komisije pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti  (SAZU) in Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU
   2021–: predstojnica Katedre za novinarstvo FDV
  • Večji projekti:

   a) TERMIS, http://www.termis.fdv.uni-lj.si/ 

   b) Sporazumevanje v slovenskem jeziku, http://www.slovenscina.eu/ 

   c) Slovar sodobnega slovenskega jezika, http://www.cjvt.si/sssj/