doc. dr. Nataša Logar

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Nataša Logar, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-319
  Email: is.jl-inu.vdf@ragol.asatan
  Govorilne in uradne ure:

  torek, od 13.00 do 14.30

  Najavite se po e-pošti, da vam pošljem povezavo
  na Zoom in sporočim natančnejšo uro.   


  Prostor:
  B 210
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Jezik in stil strokovnih besedil
  Jezikovna kultura
  Novinarska praksa
  Novinarska praksa II
  Ekspertna področja:

  slovenski jezik in stilistika
  jezikovna kultura, norma in standardizacija
  korpusno jezikoslovje
  terminologija, terminografija
  strokovno-znanstvena slovenščina

 • Doc. dr. Nataša Logar

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

  e-naslov: natasa.logar@fdv.uni-lj.si

   

  Izobrazba

  Dodipl.: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelku za slovanske jezike in književnosti ter Oddelek za sociologijo, 1999; profesorica slovenščine in sociologije

  Podipl.: 

  mag. študij: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, magistrsko delo Besedotvorna stilistika, 2004; magistrica znanosti s področja slovenskega knjižnega jezika s stilistiko

  dokt. študij: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, doktorska disertacija Korpusni pristop k pridobivanju in predstavitvi jezikovnih podatkov v terminoloških slovarjih in terminoloških podatkovnih zbirkah, 2008; doktorica znanosti s področja jezikoslovja.

   

  Izvolitve v naziv

  1999, 2002 in 2006 – asistentka za področje slovenski knjižni jezik in stilistika, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

  2008 in 2015 – docentka za slovenski jezik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

   

  Zaposlitve

  september 1999–september 2004: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

  oktober 2004–: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

   

  Raziskovalno delo

  a) vodja nacionalnih raziskovalnih projektov:

  Terminološke baze podatkov kot osnova strokovnih znanj: model za sistematizacijo terminologij (ARRS, 2011–2013)

  Promocija jezikovne mobilne aplikacije za mobilne naprave (Ministrstvo za kulturo RS, 2018-2019)

  Raba slovarjev in korpusov v sodni praksi: stanje, potrebe, smernice (bilateralni projekt Slovenija – ZDA, 2018–2020, ARRS)

   

  b) članica nacionalnih raziskovalnih projektov (ARRS):

  Zasnova na korpusu temelječih slovničnih in slovarskih opisov slovenskega jezika (2004–2006)

  Nadgradnja vojaškega slovarja: večjezični vojaški slovar (2006–2008)

  Voice TRAN II: večjezični prenosni govorni komunikator za bojevnika 21. stoletja (2006–2008)

  Slovenski terminološki portal (2007–2009)

  Slovenska znanstvena besedila: viri in opis (2016–2018)

  Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki (2017–2020)

   

  c) programska skupina: Slovenski jezik: bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave (1999–2024)

   

  č) članica evropskih projektov:
  – Sporazumevanje v slovenskem jeziku (Evropski socialni sklad, 2008–2013; odgovorna oseba za konzorcijskega partnerja Univerza v Ljubljani)
  – ECOPSI: European Communication Professionals Skills and Innovation Programme (Evropska komisija, Vseživljenjsko učenje, 2011-2013)
  – akcije COST: European Network of E-Lexicography (2013–2017); ELN stands for European Literacy Network (2016–2018); Study Abroad Research in European Perspective (SAREP, 2016–2018)

   

  Gostujoča predavanja na tujih ustanovah

  2013 in 2014: Universiteit Gent, Faculteit van de letteren en wijsbergeerte, Belgija (6 tednov)

  2016: Universita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Slovaška (4 tedni)

  2017: Masaryk University, Filozofická fakulta, Brno, Češka republika (4 tedni)

   

  Članstvo v pomembnejših komisijah, odborih

  2008–2009: članica Projektne skupine za vzpostavitev nacionalnega mehanizma za potrjevanje terminologije EU pri Službi Vlade RS za razvoj in evropske zadeve
  2011–2015: članica Komisije za samoocenjevanje kakovosti na FDV
  2013–2015: članica Strokovne komisije za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije
  2017–: članica Senata FDV

  2017–: namestnica predstojnice Centra za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje FDV

  2017–: članica Projektnega sveta Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani
  2018–: namestnica predstojnika Katedre za novinarstvo FDV
  2019–: članica širše sestave Pravopisne komisije pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti  (SAZU) in Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU
 • Večji projekti:

  a) TERMIS, http://www.termis.fdv.uni-lj.si/ 

  b) Sporazumevanje v slovenskem jeziku, http://www.slovenscina.eu/ 

  c) Slovar sodobnega slovenskega jezika, http://www.cjvt.si/sssj/