Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Maruša Pušnik

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Maruša Pušnik, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-170
  Email: is.jl-inu.vdf@kinsup.asuram
  Govorilne in uradne ure:
  ČETRTEK, 8.45-10.15

  Govorilne ure bodo potekale prek telefona ali prek Zooma, pišite mi prej na mejl in se dogovorimo.

  Za vnaprej dogovorjene primere pa se bomo na govorilnih urah lahko tudi sestali.
  Prostor:
  C 228
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Temelji komunikologije
  Zgodovina medijev

  Podiplomski študij
  Magistrski seminar
  Magistrsko delo KOM-MKŠ
  Mediji in kolektivni spomin
  Mediji, komuniciranje in družba
  Moda in mediji
  Ekspertna področja:
  Medijske in kulturne študije; antropologija medijev; kulturna zgodovina medijev, popularne kulture in vsakdanjega življenja; kolektivni spomin in nacionalizem kot komunikacijski proces; ženski žanri, moda in medijsko komuniciranje
 • Maruša Pušnik, rojena leta 1975 v Slovenj Gradcu, je kot redna profesorica zaposlena na Katedri za medijske in komunikacijske študije na FDV. Od leta 2021 je tudi predstojnica Katedre za medijske in komunikacijske študije. Leta 1999 je diplomirala iz novinarstva in za diplomo prejela Klinarjevo nagrado in fakultetno Prešernovo nagrado UL. Doktorirala je leta 2004 iz komunikologije z doktorsko disertacijo Borderlands: communication and the cultural construction of borders. Dodiplomske in podiplomske študente poučuje o teoriji in zgodovini medijev, komuniciranja in popularne kulture. Objavila je več izvirnih znanstvenih člankov v domačih in tujih znanstvenih revijah in v zbornikih uglednih mednarodnih založb. Kot gostujoča profesorica je leta 2008 predavala na University of Warwick, UK, leta 2015 je kot predavateljica gostovala na Univerzi v Skopju, Makedonija, od leta 2017 do 2021 pa je kot nosilka predmeta predavala na Univerzi v Črni gori. Leta 2010 je souredila zbornik Remembering Utopia: the culture of everyday life in socialist Yugoslavia (New Academia, Washington), leta 2011 je izšla njena znanstvena monografija Popularizacija nacije: komuniciranje, nacionalizem in proizvodnja mej (FDV, Ljubljana), leta 2014 je souredila pionirsko delo v slovenskem prostoru Moda in kultura oblačenja (Aristej, Maribor), leta 2019 je izšla njena druga samostojna znanstvena monografija Kulturna zgodovina elektronskih medijev: od telefona do walkmana (FDV, Ljubljana), leta 2020 pa je souredila odmeven zbornik na področju medijev in kolektivnega spomina The Media of Memory (Brill, Paderborn).
 • Znanstveni članki:

  -2023. (z A. Trdina). Ephemerality in personal memory travel: encountering the changing environment. Leisure sciences, vol. , iss. DOI: 10.1080/01490400.2023.2269569.
  -2023. (z N. Ružić, J. Kečina in A. Kovačević Babić). Media coverage of climate change and newsroom politics: the case of Montenegro. Anthropological notebooks, vol. 29, no. 1, str. 44-73. DOI: 10.5281/zenodo.8346670. http://notebooks.drustvo-antropologov.si/Notebooks/article/view/587
  -2023. (z A. Trdina). Travel beyond place: touring memories and displaced homecoming. Journal of tourism and cultural change, vol. 21, no. 1, str. 1-16. doi: 10.1080/14766825.2022.2046015
  -2022. (z B. Luthar in D. Jontes). Branje v polimedijskem okolju in (nove) oblike generacijske subjektivacije. Družboslovne razprave, letn. 38, št. 100, str. 85-107. 
  -2022. (z A. Trdina). Osebni spomini v turističnih praksah: nostalgija in sakralizacija krajev spomina. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 62, št. 1, str. 20-31.
  -2022. (z D. Jontes). The nation as an imagined commodity: branding Melania. European journal of cultural studies, vol. 25, no. 2, str. str. 703-722. doi: 10.1177/13675494211014910. 
  -2022. (z B. Luthar). Clothing and expressive revolution: wearing jeans in socialism. Fashion theory: the journal of dress, body & culture, vol. 26, no. 7, str. 1083-1107. doi: 10.1080/1362704X.2021.2003607. 
  -2021. (z D. Jontes in B. Luthar). Komunikativne figuracije v času karantene. Ars & humanitas: revija za umetnost in humanistiko, letn. 15, št. 1, str. 109-122. https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/10264, doi: 10.4312/ars.15.1.109-122.
  -2021. (z D. Jontes). Mediji in spontani nacionalizem: primer Melanie Trump. Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja, letn. 58, št. 2, str. 464-480, 493-494, doi: 10.51936/tip.58.2.464-480. 
  -2021. (z B. Luthar). Intimate media and technological nature of sociality. New media & society, vol. 23, no. 5, str. 1257-1277. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1461444820912387, doi: 10.1177/1461444820912387.
  -2019. Media-based historical revisionism and the public's memories of the Second World War. Zeitgeschichte, jg. 46, h. 2, str. 241-260, 296-297. 
  -2019. Media memorial discourses and memory struggles in Slovenia: transforming memories of the Second World War and Yugoslavia. Memory studies, vol. 12, no. 4, str. 433-450. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1750698017720254, doi: 10.1177/1750698017720254.
  -2019. (s K. Vidmar Horvat). In strangers' hands: Thai massage services in Slovenia. Cultural sociology, vol. 13, no. 2, str. 217-232. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1749975518803226, doi: 10.1177/1749975518803226. 
  -2018. Slovenski narod v dobi zgodnje mediatizacije: od telegrafa do kinematografije. Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja, okt.-dec. 2018, letn. 55, št. 4, str. 882-905, 961-962. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/slovenski-narod-v-dobi-zgodnje-mediatizacije-od-telegrafa-do-kinematografije.pdf?sfvrsn=0
  -2018 (z A. Trdina in A. Podlogar Kunstelj). Materinstvo in materialnost. Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, letn. 28, št. 1, str. 209-222, doi: 10.19233/ASHS.2018.14.
  -2018 (z B. Luthar). Intimni mediji in generacijska struktura občutenja: personalizirano, fragmentirano, razpršeno. Družboslovne razprave, apr. 2018, letn. 34, št. 87, str. 61-84. https://www.druzboslovne-razprave.org/pdf/stevilke/DR87-PRESS.pdf
  -2017. Remembering the Partisans and Yugoslav socialism: memories and counter-memories. Anthropological notebooks, year 23, no. 1, str. 71-91. http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2017_1/Anthropological_Notebooks_XXIII_1_Pusnik.pdf.
  -2017 (z B. Luthar). Spol in rabe intimnih tehnologij. Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja, maj-avg. 2017, letn. 54, št. 3/4, str. 649-667, 704. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/tip_03-04_2017_pusnik_luthar.pdf?sfvrsn=2
  -2017. Communication, language and power: reproduction of Christianity as an imagined community. Kontekst: spisanie za komparativna kniževnost i kulturološko istražuvanje, [Br.] 15, str. 31-59.
  -2017. Dinamika novičarskega diskurza populizma in ekstremizma: moralne zgodbe o beguncih. Dve domovini, [Št.] 45, str. 137-152. http://twohomelands.zrc-sazu.si/sl/articles/show/332/dinamika-noviarskega-diskurza-populizma-in-ekstremizma-moralne-zgodbe-o-beguncih  
  -2015. Cinema culture and audience rituals: early mediatisation of society. Anthropological notebooks, year 21, no. 3, str. 51-74. http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2015_3/Anthropological_Notebooks_XXI_3_Pusnik.pdf.
  -2015. Social effects of popular literature: mediation and creation of national border. Kontekst, št. 13, str. 39-58. http://iml.edu.mk/images/context13.pdf.
  -2014 (z L. Šesek). Reading popular literature and digital media: reading experience, fandoms, and social networks. Anthropological notebooks, year 20, no. 2, str. 103-126. http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2014_2/Anthropological_Notebooks_XX_2_Sesek.pdf.
  -2013. Mavrični odtenki koroške sivine: nacionalnost v komunikaciji. Koroški koledar, str. 87-96.
  -2010 (s K. Sicherl). Relocating and personalising salsa in Slovenia: to dance is to communicate. Anthropological notebooks, year 16, no. 3, str. 107-123. http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2010_3/Anthropological_Notebooks_XVI_3_Pusnik-Sicherl.pdf
  -2010. Science in power: representing the Slovene nation through scientific work. Cultural studies, vol. 24, no. 5, str. 637-661.
  -2010 (z A. Trdina). Novinarsko upovedovanje neoliberalizma: kriza družbene kritike in pasivizacija državljanov. Teorija in praksa, letn. 47, št. 4, str. 843-865. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP20104_Trdina_Pusnik.pdf.
  -2008. Common history, divided memories: Slovenian and Austrian struggle for the Carinthian past. Anthropological notebooks, year 14, no. 1, str. 49-61. http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2008_1/Anthropological_Notebooks_XIV_1_Pusnik.pdf.
  -2008 (z. G. Starc). An entertaining (r)evolution: the rise of television in socialist Slovenia. Media, culture & society, vol. 30, no. 6, str. 777-793.
  -2008. Udomačenje televizije na Slovenskem: javne in zasebne rabe televizije v zgodovinski perspektivi. V: PUŠNIK, Maruša (ur.). Prispevki k zgodovini slovenskih medijev, (Javnost/The Public, vol. 15, supl., str. S113-S132). http://www.javnost-thepublic.org/issue/2008/5/
  -2007. Ljudje na poziv: rabe telefonije v zgodovinski perspektivi. Javnost, vol. 14, supl., str. S19-S38. http://www.javnost-thepublic.org/issue/2007/5/
  -2006. Kształtowanie narodowych wspomnień: pamięć a muzealne opowieści. Er(r)go, nr. 13, str. 155-164.
  -2006. Državne rabe kulturnih pomenov za politične namene: produkcija nacionalnih ljudi in plebiscitna propaganda na Koroškem 1920. Javnost, vol. 13, supl., str. S55-S73. http://www.javnost-thepublic.org/issue/2006/5/.
  -2006. Žycie stało sie obrazem telewizyjnym: ekspansja telewizji a zmiana modeli codziennego žicia. Kultura popularna, let. 15, nr. 1, str. [99]-108.
  -2005.Fotografija v muzeju kot arhiv kolektivnega spomina: ljubezen do zgodovine. Teorija in praksa, letn. 42, št. 2/3, str. 408-429. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20052-3_Pusnik.pdf.
  -2004. Novičarsko upravljanje z javnim mnenjem. Teorija in praksa, letn. 41, št. 3/4, str. 678-689. http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20043-4pusnik.pdf.
  -2003. Moralizacija kot estetski projekt dokumentarnega žurnalizma: o urbanih legendah, meganormalnosti in globokem tovarištvu. Teorija in praksa, let. 40, št. 2, str. 267-286. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20032pusnik.pdf.
  -2002 (z G. Starc). Nič romance, malo seksa, nekaj nasilja in ogromno drog ter energije: moč vizualizacije glasbe - rap'n'rave. Časopis za kritiko znanosti, letn. 30, št. 209-210, str. 471-490.
  -2002. Komunikativnost tekstova u radijskim kontaktnim emisijama. Medijska istraživanja, vol. 8, no. 1, str. 5-24.
  -2001 (z G. Bulc). Women in their own reflection: self-representation of women politicians in the Slovenian Press. Journal of communication inquiry, vol. 25, no. 4, str. 396-413.
  -2001. Etničnost in pripovedi življenjskih zgod(b)ovin. Teorija in praksa, letn. 38, št. 1, str. 87-102. http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20011Pusnik.PDF.
  -2001. Tekst v kontekstu: užitek in učinek branja "manjšinskega" časopisa. V: SPLICHAL, Slavko (ur.). Vatovčev zbornik, (Javnost/The Public, Vol. 8, suplement, str. 67-72).
  -2000 (et al.). Vkoreninjenost političark v mitih o ženskah. Časopis za kritiko znanosti, let. 28, št. 200/201, str. 391-407.
  -1999. Konstrukcija slovenske nacije skozi medijsko naracijo. Teorija in praksa, letn. 36, št. 5, str. 796-808. http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip19995Pusnik.PDF.

  Poglavja v knjigah:

  -2022. (z D. Jontes in B. Luthar). Raymond Williams in transformacija (proučevanja) televizije. V: WILLIAMS, Raymond. Televizija: tehnologija in kulturna forma. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (Knjižna zbirka Theoria 7), str. 5-24. 
  -2021. (z K. H. Vidmar). Migrantka. V: VIDMAR, Ksenija H. Revizije spola: študije o ženski v postnacionalni družbi. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 73-92.
  -2020. YouTube as an amateur historiographer and a digital archive: mediatised testimonies of the Second World War. V: PUŠNIK, Maruša (ur.), LUTHAR, Oto (ur.). The media of memory. Paderborn: F. Schöningh, an imprint of the Brill-Group, str. 157-177.
  -2020. (z O. Luthar in M. Pogačar). The landscape of mediatised remembrance. V: PUŠNIK, Maruša (ur.), LUTHAR, Oto (ur.). The media of memory. Paderborn: F. Schöningh, an imprint of the Brill-Group, str. 3-21.
  -2020. The archaeology of the walkman: audience perspectives and the roots of mobile media intimacy. V: HALL, Nick (ur.), ELLIS, John (ur.). Hands on media history: a new methodology in the humanities and social sciences. London; New York: Routledge, str. 126-144. 
  -2019 (z B. Luthar). Televizijska infozabava in spol. V: PAJNIK, Mojca (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mediji in spol: strukture in prakse neenakosti.  Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, str. 101-126, 214.
  -2018 (z R. Bobnič in D. Jontes). Tehnologija, komuniciranje in monopoli vednosti. V: INNIS, Harold Adams. Pristranost komuniciranja, (Knjižna zbirka Theoria, 4). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, str. 5-27.
  -2017 (z B. Luthar). The restoration of capitalism after Yugoslavia: cultural capital, class and power. V: JELAČA, Dijana (ur.). The cultural life of capitalism in Yugoslavia: (post)socialism and its other. [Basingstoke]: Palgrave Macmillan. cop. 2017, str. 81-100. 
  -2016 (z B. Luthar in D. Jontes). Ritual v mediatizirani družbi. V: ROTHENBUHLER, Eric W. Ritualno komuniciranje: od vsakdanje konverzacije do medijsko posredovane ceremonije, (Knjižna zbirka Theoria, 1). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, str. 7-34. 
  -2016 (z B. Luthar). Jugoslovanizacija kavbojk. V: PETROVIĆ, Tanja (ur.), et al. Made in YU 2015, (Zbirka Kulturni spomin. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, str. 42-57.
  -2014 (z G. Starc). Razredna stratifikacija in športne prakse. V: LUTHAR, Breda (ur.). Kultura in razred. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FVD, str. 179-200.
  -2014 (z E. Fajt). Moda kot kulturna praksa in materialna kultura. V: PUŠNIK, Maruša (ur.), FAJT, Elena (ur.). Moda in kultura oblačenja. Maribor: Aristej, str. 7-22.
  -2014. Kaj obleči to sezono?: modno novinarstvo v socializmu. V: PUŠNIK, Maruša (ur.), FAJT, Elena (ur.). Moda in kultura oblačenja. Maribor: Aristej, str. 167-184.
  -2014 (s K. Bidovec, J. Ahtik). Kulturni in družbeni vidiki razvoja modne fotografije v slovenskem prostoru. V: PUŠNIK, Maruša (ur.), FAJT, Elena (ur.). Moda in kultura oblačenja. Maribor: Aristej, str. 185-204.
  -2010. Disciplined memories of a nation: remembrance and museum's narratives. V: KALAGA, Wojciech (ur.), KUBISZ, Marzena (ur.). Cartographies of culture: memory, space, representation. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, str. 73-83.
  -2010 (z B. Luthar). The lure of utopia: socialist everyday spaces. V: LUTHAR, Breda (ur.), PUŠNIK, Maruša (ur.). Remembering utopia: the culture of everyday life in socialist Yugoslavia. Washington: New Academia, str. 1-33.
  -2010. Flirting with television in socialism: proletarian morality and the lust for abundance. V: LUTHAR, Breda (ur.), PUŠNIK, Maruša (ur.). Remembering utopia: the culture of everyday life in socialist Yugoslavia. Washington: New Academia, str. 227-258.
  -2009 (s K. Sicherl). Ples kot komuniciranje: kulturni in družbeni vidiki salse na Slovenskem. V: VELIKONJA, Mitja (ur.), STANKOVIĆ, Peter (ur.), STARC, Gregor (ur.). Kalejdoskop športa: uvod v športne študije. Maribor: Aristej, str. 163-186.
  -2009. Telefonska razmerja: o razvoju telefona in premenah družbenih interakcij. V: OBLAK, Tanja (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mobilni telefon in transformacija vsakdana. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, str. 31-52.

  -2009. Documentaries and mediated popular histories: shaping memories and images of Slovenia's past. V: PLATE, Liedeke (ur.), SMELIK, Anneke (ur.). Technologies of memory in the arts. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, str. 188-202.
  -2008. Narrating and doing otherness through the aesthetics of media texts. V: KALAGA, Wojciech (ur.), KUBISZ, Marzena (ur.). Multicultural dilemmas: identity, difference, otherness. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, str. 129-139.


  Knjige in zborniki:

  -2020 (souredila z O. Luthar). The media of memory. Paderborn: F. Schöningh, an imprint of the Brill-Group. 
  -2019. Kulturna zgodovina elektronskih medijev: od telefona do walkmana, (Knjižna zbirka Media). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.
  -2014 (souredila z E. Fajt). Moda in kultura oblačenja. Maribor: Aristej.
  -
  2011. Popularizacija nacije: komuniciranje, nacionalizem in proizvodnja mej, (Zbirka Kult). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.
  -2010 (urednica). Anthropological notebooks - Anthropology of Dance. Ljubljana: Društvo antropologov Slovenije = Slovene Anthropological Society, year 16, no. 3. http://www.drustvo-antropologov.si/AN/2010_3.html
  -2010 (souredila z B. Luthar). Remembering utopia: the culture of everyday life in socialist Yugoslavia. Washington: New Academia.
  -2008 (urednica). Javnost/The Public - Prispevki k zgodovini slovenskih medijev. Ljubljana: Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo, vol. 15, supl. http://www.javnost-thepublic.org/issue/2008/5/
  -2001 (souredila s K. Podnar in N. Senić). The bricolage of media studies. Ljubljana: Pristop.

  Osebna bibliografija