Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda, visokošolska učiteljica
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-114
   Email: is.jl-inu.vdf@razol.ajtak
   Govorilne in uradne ure:

   GOVORILNE URE

   Govorilne ure po telefonu ali po videokonferenci: sreda, 9.00 - 10.30
   Govorilne ure v prostorih fakultete: po predhodnem dogovoru po e-pošti.

   ZAČASNA SPREMEMBA GOVORILNIH UR


   Prostor:
   AP 12
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Sodobni pristopi v anketnem raziskovanju
   Statistika
   Statistika v podatkovni analitiki

   Podiplomski študij
   Digitalne tehnologije v družboslovnem raziskovanju
   Osnove podatkovne analitike
   Podatkovno novinarstvo

   Doktorski študij
   Metodologija in epistemologija družbenih ved
   Ekspertna področja:
   Anketna metodologija
   Zbiranje podatkov z novimi informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami
   Metodologija spletnega anketiranja
   Statistika
  • Datum zadnje spremembe: 26.1.2017

   Osebni podatki in kontakt

   Ime: Katja Lozar Manfreda
   Datum rojstva: 30. julij 1972
   Stan: poročena, 3 otroci
   Kraj rojstva:
   Šempeter pri Gorici, Slovenija
   Državljanstvo: slovensko
   Službeni naslov: Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
   Telefon: 01 5805 313
   E-naslov: katja.lozar@fdv.uni-lj.si

    

   Izobrazba

    


   2001 – Doktorat znanosti (s področja družbenih ved), Fakulteta za družbene vede UL
   2000  - Summer Institute in Survey Research Techniques, Institute for Social Research, Univerza v Michiganu, ZDA
   1999 - Magisterij iz komunikologije, Fakulteta za družbene vede UL
   1998 - Summer Institute in Survey Research Techniques, Institute for Social Research, Univerza v Michiganu, ZDA
   1997 - Essex Summer School in Social Science Data Analysis and Collection, Univerza v Essexu, Velika Britanija
   1996 - Diploma iz sociologije, smer družboslovna informatika, Fakulteta za družbene vede UL
   1991 - Družboslovni tehnik, Srednja družboslovna ekonomska šola v Novi Gorici

    

   Akademski naziv

   Izredna profesorica za področje statistike. 

    

   Zaposlitev

    

   1996 - ... Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

   1996 - 2003 asistentka stažistka
   2003 - …     visokošolska učiteljica

    

   Raziskovalni interesi in publikacije

   Katja Lozar Manfreda se raziskovalno ukvarja z metodologijo spletnega anketiranja in spada med pionirske raziskovalce na tem področju. Skupaj s soavtorjema, dr. Mariom Callegarom in dr. Vasjo Vehovarjem, so pri mednarodni založbi Sage v letu 2015 izdali monografijo Web survey methodology, kjer so avtorji združili teoretično znanje s svojimi 15-letnimi izkušnjami pri izvajanju spletnih anket. Katja Lozar Manfreda deluje v okviru Centra za družboslovno informatiko, kjer med drugim sodeluje pri razvoju brezplačnega orodja za spletno anketiranje 1KA ter vzdrževanju globalnega spletnega mesta z informacijami o metodologiji spletnega anketiranja Websm.org.
   Poleg že omenjene monografije je Katja Lozar Manfreda objavila 14 izvirnih znanstvenih člankov pri pomembnih mednarodnih znanstvenih revijah in 11 poglavij v monografijah priznanih tujih in domačih založb. Organizirala je več sekcij in predstavila prispevke na največjih mendarodnih znanstvenih konferencah s področja anketne metodologije in družboslovnega raziskovanja. Njeno najbolj citirano delo je Lozar Manfreda in drugi, 2008: Web surveys versus other survey modes : a meta-analysis comparing response rates. International journal of market research, 50, 1, str. 79-104, ki ima 157 citatov v Web of Science in 252 citatov v SCOPUS. 

   Celotna bibliografija

   Vodstvene funkcije

   2005 – 2007, 2009 – 2010, 2014 -  predstojnica Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo FDV, UL
   2010-2014 predsednica raziskovalnega odbora RC33 (Research Committee) on Logic and Methodology pri International Sociological Association
   2010-2013 članica ožje skupine in vodja raziskovalne skupine Cost akcije Action IS1004 WebDataNet
   2006-2010 generalna sekretarka raziskovalnega odbora RC33 (Research Committee) on Logic and Methodology pri International Sociological Association
   2002-2006 podpredsednica za področje vzhodne in srednje Evrope raziskovalnega odbora RC33 (Research Committee) on Logic and Methodology pri International Sociological Association
   2005-2009 članica sveta ESRA European Survey Research Association

   Od 2002 naprej mentorica ali somentorica pri 16 diplomskih delih, 8 magistrskih delih in dveh doktorskih delih.

    

   Delo v strokovnih komisijah doma in v tujini

   Članica uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije Survey Research Methods (http://surveymethods.org).
   Članica znanstvenega sveta mednarodne znanstvene revije BMS (Bulletin de Methodologie Sociologique) (http://bms.sagepub.com/).
   Gostujoča urednica posebne izdaje mednarodne znanstvene revije Journal of Official Statistics (http://www.jos.nu, 2006, št. 2) na temo metodologija spletnega anketiranja.  
   Članica programskega odbora serije delavnic Internet Survey Workshops (http://workshop.websm.org), ki so organizirane vsaki dve leti, in članica lokalnega organizacijskega odbora delavnic leta 2005 in 2012.
   Članica lokalnega organizacijskega odbora za ESRA konferenco v letu 2013.
   Članica programskega odbora konference Mobile Research Conference v 2009 in 2010.
   Ocenjevalka (reviewer) za mednarodne znanstvene revije Public Opinion Quarterly, Journal of Official Statistics, Survey Research Methods, International Journal of Public Opinion Research, Journal of Survey Statistics and Methodology, Metodološki zvezki - Advances in Methodology and Statistics in Social Science Computer Review ter prijavljenih abstraktov za konferenco General Online Research.

    

    

  • Povezava na COBISS bibliografijo: http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t .

   Osebna bibliografija