doc. dr. Jernej Amon Prodnik

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Jernej Amon Prodnik, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-226
  Email: is.jl-inu.vdf@kindorp-noma.jenrej
  Govorilne in uradne ure:

  V zimskem semestru študijskega leta 2019/2020 bodo govorilne ure potekale ob torkih med 16:15 in 17:45. Prek elektronske pošte sem dosegljiv za krajša vprašanja.

  Prosim vas, da sproti spremljate to stran za morebitne odpovedi ali spremembe govorilnih ur. Najlepša hvala!

   
  Fakultetni nabiralnik:
  154


  Prostor:
  B 207
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Časopisni praktikum
  Odnosi z mediji
  Politična ekonomija novinarstva
  Zgodovina novinarstva
  Ekspertna področja:

  • Politična ekonomija komuniciranja
  • Kritična teorija
 • Jernej Amon Prodnik

  Jernej Amon Prodnik je docent na Katedri za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede (Univerza v Ljubljani) in raziskovalec na Centru za raziskovanje družbenega komuniciranja na isti instituciji. Od 2014 do 2015 je bil zaposlen kot podoktorski raziskovalec na Inštitutu za komunikacijo in medije v okviru skupine za raziskovanje politične komunikacije PolCoRe (Fakulteta za družbene vede, Karlova univerza v Pragi, Češka). Na Fakulteti za družbene vede je leta 2008 diplomiral na teoretsko-analitski smeri politologije, leta 2013 pa zagovarjal doktorsko disertacijo naslovljeno Politična ekonomija komuniciranja in strukturne transformacije kapitalizma (komunikologija). Leta 2015 je bil izvoljen v naziv docenta za področje komunikologije. Od leta 2015 je vpet tudi v delovanje mednarodnega raziskovalnega centra Centre for the study of Democracy, Signification and Resistance – Desire (www.researchcenterdesire.eu).

  Njegovi temeljni raziskovalni interesi so osredotočeni na kritično komunikologijo, posebej na pristop politične ekonomije komuniciranja, s poudarkom na aktualnih procesih poblagovljenja, strukturnih transformacijah kapitalizma in zgodovinskem razvoju medijev in novinarstva. Raziskovalno se ukvarja tudi s širšim družbenim kontekstom tehnoloških sprememb in demokratičnih potencialov, ki jih omogočajo oziroma onemogočajo nove komunikacijske tehnologije ter z zgodovinsko-družbenimi aspekti razvoja medijskih tehnologij. V tem kontekstu ga zanimajo tudi vprašanja povezana z e-demokracijo in e-participacijo ter potenciali novih družbenih gibanj (posebej pri uporabi novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij), ukvarja pa se tudi z vprašanji javne sfere, javnosti in proti-javnosti. Njegovi širši raziskovalni interesi vključujejo vprašanja povezana s kritično politično teorijo.

  Svoje prispevke je objavljal v domačih in tujih znanstvenih revijah ter zbornikih, med drugim v revijah Info, Javnost—the Public, Teorija in praksa, Medijska ostraživanja, TripleC: Communication, Capitalism & Critique in pri založbah Palgrave, Routledge, Brill in LabCom. Prispevek je objavil v posebni številki revije tripleC - Cognition, Communication, Co-operation (Vol. 10, No.2), ki sta jo uredila Christian Fuchs in Vincent Mosco, s svojimi prispevki pa je sodeloval tudi na več kot dvajsetih mednarodnih znanstvenih konferencah v Sloveniji in tujini. Leta 2014 je izšla njegova prva monografija naslovljena Protislovja komuniciranja: h kritiki poblagovljenja v politični ekonomiji komuniciranja (Fakulteta za družbene vede). Istega leta je z Marisol Sandoval, Christianom Fuchsom, Sebastianom Sevignanijem in Thomasom Allmerjem uredil tematsko številko revije tripleC naslovljeno Philosophers of the world unite! Theorising digital labour and virtual work - definitions, dimensions, and forms. V letu 2015 je s Sašom Slačkom souredil tematsko številko Časopisa za kritiko znanosti na temo politične ekonomije komuniciranja.

  Od leta 2012 je član uredniškega odbora revije Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, od leta 2013 pa revije tripleC: Communication, Capitalism & Critique.

  Njegovo preteklo raziskovanje vključuje delo na Centru za e-demokracijo (Inštitut za ekologijo, Ljubljana), kjer je delal na aplikativnem raziskovalnem projektu o e-participaciji (so-financiran s strani ''Trust for Civil Society in CEE''). Kot novinar je delal na časniku Večer in bil med soustanovitelji Koroškega regionalnega spletnega časopisa Bajta.

   

   

 •  

  Izbrana bibliografija:

  Teksti so dostopni na portalih Academia in Scribd.

  • (2016) 3C: Commodifying Communication in Capitalism. V Fuchs, Christian in Vincent Mosco (ur.), Marx in the Age of Digital Capitalism, str: 233-321. Leiden, Boston: Brill Academic Publishers.
  • (2016) V soavtorstvu z Borisom Mancetom: Slovenia: Populism as political marketing. V Aalberg, Toril, Claes De Vreese, Jesper Strömbäck, Frank Esser in Carsten Reinemann (ur.), Populist Political Communication in Europe. (zbirka Routledge Research in Communication Studies). London: Routledge. V procesu objave.
  • (2015) Instrumentalization of politics and politicians-as-commodities: A qualitative analysis of Slovenian parties’ understanding of political communication. Annales, Series Historia et Sociologia, v procesu objave.
  • (2015) V soavtorstvu s Sašom Brlekom Slačkom: 35 let kasneje: MacBrideovo poročilo v zgodovinskem in intelektualnem kontekstu. JavnostThe Public, v procesu objave.
  • (2015) V soavtorstvu s Sebastianom Sevignanijem in Thomasom Allmerjem: Mapping Approaches to User Participation and Digital Labour: A Critical Perspective. V Fisher, Eran in Christian Fuchs (ur.), Reconsidering Value and Labour in the Digital Age, str.: 153-171. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan. V procesu objave.
  • (2015) V soavtorstvu Markom Milosavljevićem in Lenartom J. Kučićem: Securing the communication of journalists with their sources as a form of source protection - editorial policy of Slovenian media regarding communication and technology. Teorija in praksa, 4 (52), str.: 612-630. Dostopno prek: http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/milosavljevic-amon-prodnik-idr.pdf.
  • (2015) V soavtorstvu s Sašom Brlekom Slačkom: Začeti znova: povratek politične ekonomije komuniciranja. Časopis za kritiko znanosti, 43 (259), str.: 7-14.
  • (2015) V soavtorstvu s Sašom Brlekom Slačkom: Poziv k Novi mednarodni informacijski in komunikacijski ureditvi in poročilo MacBridove komisije: zgodovinska kontekstualizacija. Časopis za kritiko znanosti, 43 (259), str.: 211-221.
  • (2015) V soavtorstvu s Tanjo Oblak Črnič: Online deliberation between the weak and strong public sphere. eJournal of eDemocracy and open government, 1 (7), str.: 99-116. Dostopno prek: www.jedem.org/index.php/jedem/article/view/378/329.
  • (2014) [znanstvena monografija] Protislovja komuniciranja: h kritiki poblagovljenja v politični ekonomiji komuniciranja. (Knjižna zbirka Javnost). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.
  • (2014) V soavtorstvu z Igorjem Vobičem, Aleksandrom Sašom Slačkom Brlekom in Borisom Mancetom: Changing Faces of Slovenia: Political, Socio-Economic and News Media Aspects of the Crisis. JavnostThe Public, 21 (4), str.: 77-98. Dostopno prek: http://javnost-thepublic.org/article/2014/4/5/.
  • (2014) V soavtorstvu z Ilse Mariën: Digital inclusion and user (dis)empowerment: A critical perspective. Info, 16 (6), str.: 35-47. doi: http://dx.doi.org/10.1108/info-07-2014-0030.
  • (2014) The Brave New Social Media: Contradictory Information and Communication Technologies and the State-Capitalist Surveillance Complex. Teorija in praksa, 51 (6), str.: 1222-1241. Dostopno prek: www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/tip_06_2014_amon-prodnik.pdf.
  • (2014) V soavtorstvu s Tanjo Oblak Črnič: Samopromocijski novičarski mediji?: analiza spletnih mest slovenskih političnih akterjev. Teorija in praksa, 51 (6), str.: 1321-1343. Dostopno prek: www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/tip_06_2014_oblak-crnic_idr.pdf.
  • (2014) Sürüp giden metalaştirma süreçleri üzerine bir not: izleyici metasindan toplumsal fabrikaya [SLO: Zapis o procesu širjenja poblagovljenja: od občinstev-kot-blaga do družbe-kot-tovarne]. V Mosco, Vincent, Christian Fuchs in Funda Başaran (ur.), Marx geri döndü: medya, meta ve sermaye birikimi, str.: 301-366. Ankara: Notabene.
  • (2014) V soavtorstvu z Marisol Sandoval, Christianom Fuchsom, Sebastianom Sevignanijem in Thomasom Allmerjem: Introduction: philosophers of the world unite! Theorising digital labour and virtual work - definitions, dimensions, and forms. TripleC, 12 (2), str.: 464-467. Dostopno prek: http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/622.
  • (2014) A Seeping Commodification: The Long Revolution in the Proliferation of Communication Commodities. TripleC – Communication, Capitalism & Critique, 12 (1), str.: 142-168. Dostopno prek: http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/485.
  • (2014) V soavtorstvu s Sebastianom Sevignanijem, Marisol Sandoval, Thomasom Allmerjem, Vereno Kreilinger in Robertom Preyem: Critical Studies of Contemporary Informational Capitalism: The Perspective of Young Scholars. V Fuchs, Christian in Marisol Sandoval (ur.), Critique, Social Media, and the Information Society, str.: 76-90. London: Routledge.
  • (2013) [objavljeni prispevek na konferenci] A seeping commodification: the long revolution in the proliferation of communication commodities. International Association for Media and Communication Research. Dostopno prek: http://www.iamcr.org/congress/dublin2013/1099-vpr-dublin. Montevideo, Urugvaj: Fundación Comunica. (ISBN: 978-9974-8067-3-3)
  • (2013) Razvojne tendence medijev v kapitalizmu v luči politične ekonomije komuniciranja. JavnostThe Public, 19 (5), str.: 1-18. Dostopno prek: http://javnost-thepublic.org/article/pdf/2012/5/1/.
  • (2013) Zaznamek k fašistoidnim praksam (in vzpostavljanju novega fašizma?). Časopis za kritiko znanosti, 41 (251), str.: 22-31.
  • (2012) Post-Fordist Communities and Cyberspace: A Critical Approach. V Breslow, Harris in Aris Mousoutzanis (ur.), Cybercultures: Mediations of Community, Culture, Politics, str.: 75-100. Amsterdam, New York: Rodopi B.V.
  • (2012) A Note on the Ongoing Processes of Commodification: From the Audience Commodity to the Social Factory. TripleC, 10 (2) (urednika posebne številke Christian Fuchs in Vincent Mosco), str.: 274-301. Dostopno prek: http://triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/409.
  • (2012) V soavtorstvu s Tanjo Oblak Črnič: Pristranosti interneta in (ne)moč spletnih občinstev. Družboslovne razprave, 28 (70), str.: 51-70. Dostopno prek: http://druzboslovnerazprave.org/clanek/pdf/2012/70/3/.
  • (2011) A public sphere without public(s)? Publics and counterpublics in post-fordist capitalism. V Correia, João Carlos Ferreira (ur.). Public sphere reconsidered: theories and practices. Covilhã: LabCom Books, str.: 271-286. Dostopno prek: http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20111222-public_sphere_reconsidered_ebook.pdf.
  • (2011) V soavtorstvu s Tanjo Oblak Črnič in Niko Trbižan: Deliberation and online participation: The case of the Slovenian portal “I propose to the government”. Journal of comparative politics, 4 (2), str.: 90-110. Dostopno prek: http://www.jofcp.org/assets/jcp/JCP-July-2011.pdf.
  • (2011) V soavtorstvu z Majo Turnšek Hančič: (Proti)javnosti v globalnem kapitalizmu. V Toplak, Cirila, Žiga Vodovnik in Mitja Durnik (ur.), Nov(o) državljan(stvo), str.: 119-143. Ljubljana: Sophia.
  • (2011) Prispevek h konceptualizaciji skupnega v biolingvističnem kapitalizmu. Časopis za kritiko znanosti, 39 (244), str.: 23-47.
  • (2011) Permanentnost primitivne akumulacije, ali: o privatni lastnini, komodifikaciji in povratku rente. Časopis za kritiko znanosti, 39 (244), str.: 89-109.
  • (2010) Garderobne skupnosti in kiberprostor: h konceptu psevdookoljskih niš. 2010. Časopis za kritiko znanosti, 38 (242), str.: 109-124.


   

  Prodnik, Jernej - A Note on the Ongoing Processes of Commodification: From the Audience Commodity to the So...

  by Jernej Amon Prodnik

   
  Prodnik, Jernej A. - Razvojne tendence medijev v kapitalizmu v luči politične ekonomije komuniciranja

  by Jernej Amon Prodnik


  Prodnik, Jernej - Post-Fordist Communities and Cyberspace, A Critical Approach

  by Jernej Amon Prodnik

  Osebna bibliografija

  • Moji strokovni in znanstveni teksti so dostopni na Scribd in Academia