Skoči do osrednje vsebine

Teorija in praksa 4 (2018)


Izšla je še zadnja številka revije Teorija in praksa iz leta 2018, ki tokrat vključuje dva tematska sklopa in sicer na temo Kakovost življenja, skupnost in oskrba starejših ljudi gostujočih urednic Zdenke Šadl in Maše Filipovič Hrast ter tematski sklop na temo obeležitve 150-letnice izhajanja časopisa Slovenski narod, z gostujočima urednikoma Moniko Kalin Golob ter Jernejem Amonom Prodnikom. Številka vključuje tudi kazalo letnika.

 

Tematski sklop: Kakovost življenja, skupnost in oskrba starejših ljudi

Zdenka Šadl, Maša Filipovič Hrast: UVODNIK

Srna Mandič, Valentina Hlebec: SKUPNOST IN KAKOVOST ŽIVLJENJA: MED TRADICIJO IN INOVACIJO

Zdenka Šadl, Valentina Hlebec: DRUŽINSKA OSKRBA OSTARELIH STARŠEV IN SPOLNE RAZLIKE V SLOVENIJI

Tatjana Rakar, Maša Filipovič Hrast: DELITEV ODGOVORNOSTI ZA BLAGINJO STARIH LJUDI V BLAGINJSKEM TRIKOTNIKU: KVALITATIVNA ANALIZA DEMOKRATIČNEGA FORUMA

Majda Pahor, Matic Kavčič: NOVI MODELI PRODUKCIJE ZDRAVJA NA PRESEČIŠČU SISTEMA IN SKUPNOSTI: LOKALNE SKUPINE ZA KREPITEV ZDRAVJA IN CENTRI ZA KREPITEV ZDRAVJA

Tematski sklop: 150-letnica pričetka izhajanja časopisa Slovenski narod

Monika Kalin Golob, Jernej Amon Prodnik: SLOVENSKI NAROD OB 150-LETNICI ZAČETKA IZHAJANJA (uvodnik)

Damir Globočnik: PRVI UREDNIKI SLOVENSKEGA NARODA

Jernej Amon Prodnik: VLOGA ČASOPISOV PRI VZPOSTAVLJANJU NACIONALIZMOV: ČASNIK SLOVENSKI NAROD  V DOLGEM DEVETNAJSTEM STOLETJU 

Marko Zajc: ČASOPIS SLOVENSKI NAROD IN SLOVENSKO JUGOSLOVANSTVO PRED JUGOSLAVIJO

Maruša Pušnik: SLOVENSKI NAROD V DOBI ZGODNJE  MEDIATIZACIJE: OD TELEGRAFA DO KINEMATOGRAFIJE 

Helena Dobrovoljc: O RAFINIRANI IZREKI KOT SREDSTVU  DRUŽBENEGA RAZSLOJEVANJA V BLEIWEISOVIH NOVICAH  IN SLOVENSKEM NARODU

Nataša Logar: SLOVENSKI NAROD: MEDSTAVA KOT PRVINA  ZAČETKOV SLOVENSKEGA POROČEVALSKEGA STILA 

Prikazi, recenzije

Alan Rusbridger: Breaking News:  The Remaking of Journalism and Why It Matters Now  (Jernej Amon Prodnik)

Andreas Bieler, Adam David Morton:  Global Capitalism, Global War, Global Crisis (Jaša Veselinovič) 

Kazalo letnika

V Spomin/ In Memoriam: Zdravko Mlinar: OBOGATIL IN ZADOLŽIL NAS JE SOCIOLOG AKADEMIK VELJKO RUS
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 23. januar 2019 | v kategoriji: TiP