Skoči do osrednje vsebine

Uredništvo Teorije in prakse 

Uredništvo Teorije in prakse sprejema v presojo za objavo izvirne in pregledne znanstvene članke ter recenzije aktualnih knjižnih del. Del svojega prostora revija namenja objavi tematskih sklopov oziroma številk vabljenih urednikov. Dve številki letno izideta tudi v angleškem jeziku. Revija spodbuja objavljanje člankov, v katerih avtorji izpričujejo multidisciplinarno in interdisciplinarno povezovanje za revijo matičnih družboslovnih področij, pri čemer je na stežaj odprta tudi za objavljanje tistih znanstvenih del, ki se povezujejo z ostalimi družboslovnimi in humanističnimi področji raziskovanja.

Članki, objavljeni v reviji Teorija in praksa, obravnavajo najrazličnejša znanstvena in aktualna družbena vprašanja. Uredništvo posveča posebno pozornost razvoju slovenske družboslovne terminologije, zlasti tistih družboslovnih ved, ki so bile na Univerzi v Ljubljani uvedene šele v drugi polovici prejšnjega stoletja. Z objavljanjem svežih raziskovalnih dognanj je revija Teorija in praksa pomemben študijski vir za študente družboslovja in humanistike, hkrati pa je znanstveni forum za že uveljavljene družboslovne ter humanistične mislece.