Skoči do osrednje vsebine

Praktikum tehnike pogajanj z angleško terminologijo

Practicum: Negotiation techniques and English terminology for negotiators

Obseg predmeta:

5,00 KT / 60 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 60 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Boštjan Udovič

    Učitelji predmeta:

  • lekt. dr. Mojca Jarc
  • prof. dr. Marjan Svetličič

Vrsta:

Poletni

Jezik:

Slovenščina/angleščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava -dvostranska, večstranska in mnogostranska pogajanje ter njihove posebnosti; -individualna ter skupinska pogajanja ter njihove posebnosti; -proces pogajanj (od priprave, preko strategije/taktike do zaključka in implementacije); -jezikovne vsebine v okviru razvoja spretnosti, potrebnih za učinkovito sodelovanje v pogajanjih v angleško govorečih okoljih: -besedišče in terminologijo za učinkovito sodelovanje pri strokovnih diskusijah in pogajanjih v angleško govorečih okoljih -jezikovne funkcije, značilne za strokovno razpravo (argumentiranje, postavljanje hipotez, izražanje nasprotnega mnenja, navajanje citatov, posploševanje, primerjanje itd.) -diskurzivne vidike pogajanj v angleškem jeziku (družbene, pragmatične, besedilne značilnosti)

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 06.07.2023