Skoči do osrednje vsebine

Analiza medijskih diskurzov

Analysis of media discourses

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Andreja Vezovnik

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije

Kratka vsebina predmeta:

Pri predmetu študenti_ke pridobijo osnovna teoretska in metodološka znanja za kritično razumevanje medijskih tekstov, pri čemer je tekst definiran kot skupek vizualnih, zvočnih in besedilnih sporočil. Poudarek bo na spozavanju dveh paradigem, ki so pripeljale do sodobnih metod in pristopov – Kritične analize diskurza in Multimodalne analize. Epistemološko bomo obdelali dve paradigmi. Prva se bo vezala na obravnavo osnovnih teoretskih pojmov (jezik, struktura, znak, govorni žanri, intertekstualnost ipd.) in teorij jezika ter njihovih avtorjev_ric pri čemer se bomo posvetili predvsem tistim, ki izhajajo iz paradigme funkcijskega in strukturalnega jezikoslovja (F. de Saussure, M.A.K. Halliday, M.M. Bahtin, R. Jakobson idr.). Druga se bo vezala na družbene teorije marksizma, postmarksizma ter strukturalizma in poststrukturalizma.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 09.05.2023