Skoči do osrednje vsebine

Kadrovska praksa

HRM Internship

Obseg predmeta:

6,00 KT / 180 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 60 ur seminarjev, 120 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Helena Kovačič

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Jasna Mikić Ljubi

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

Študenti dobijo prvi stik s prakso na kadrovskem področju. Študijski proces poteka na terenu. Delo na fakulteti je organizirano in vodeno s pomočjo zunanjih kadrovskih strokovnjakov, ki izberejo določene vsebine in metode dela za vsako leto posebej. Osnovne vsebine pa so jasne v naprej: struktura in položaj MČV, načrtovanje in kadrovanje, testiranje in izbira, intervjuji, izobraževanje, kadrovanje najvišjega menedžmenta, produktivnost in kvaliteta, ocenjevanje uspešnosti, upravljanje karier, nagrajevanje (finančne spodbude, sheme nagrajevanja, bonitete), industrijski odnosi, varnost in zdravje na delovnem mestu, mednarodni MČV, MČV in spol, vloga linijskih vodij na področju MČV.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava