Skoči do osrednje vsebine

Zgodovina novinarstva

History of Journalism

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (40 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Jernej Amon Prodnik

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Novinarstvo

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava zgodovino svetovnega in slovenskega novinarstva v kontekstu tehnoloških, ekonomskih, političnih in kulturnih sprememb, ki so vplivale na zbiranje in posredovanje informacij ter proizvodnjo in izmenjavo novic v družbi. Ta razvoj je obravnavan skozi različna obdobja, od predhodništva novinarstva, ki vključuje govorno in nato rokopisno zbiranje in posredovanje sporočil, do prvih zametkov modernega novinarstva v obrtniški stopnji proizvodnje časopisov in nato tehnoloških prebojev v devetnajstem stoletju, z izgraditvijo komunikacijskih omrežij ter množičnega tiska, ki ga spremljajo profesionalizacija, industrializacija in komercializacija novinarstva. Poleg prikaza osrednjih zgodovinskih obdobij je razvoj novinarstva predstavljen prek kritične obravnave tematik in konceptov, ki so osrednjega pomena pri obravnavi novinarstva, med drugim svoboda tiska, cenzura, objektivnost, pravica do komuniciranja, javna sfera in drugi. Razvoj novinarstva je obravnavan v odnosu do drugih osrednjih družbenih institucij in z osredotočenostjo na zgodovinske procese, s čimer so spremembe v novinarskih praksah umeščene v širši družbeni kontekst.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 11.04.2023