Skoči do osrednje vsebine

Delovno in socialno pravo

Labour and social security law

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Barbara Rajgelj

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

1. Uvod v delovno in socialno pravo: - pojem in razvoj delovnega prava, - mednarodna ureditev delovnih razmerij, - evropsko delovno in socialno pravo. 2. Kolektivna delovna razmerja: - socialno partnerstvo (kolektivne pogodbe, institucije socialnega partnerstva in kolektivnih delovnih razmerij), - reševanja sporov pred arbitražami in sodišči ter inšpekcija dela, - sodelovanje delavcev pri upravljanju in pri poslovnem rezultatu, - inovacije v delovnem razmerju. 3. Individualna delovna razmerja - prepoved diskriminacije, - sklenitev pogodbe o zaposlitvi, - pravice in obveznosti delavcev, - prenehanje delovnega razmerja, - varstvo in zdravje pri delu. 4. Socialno pravo - pravna ureditev trga dela, - pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, - socialno varstvo, - starševsko varstvo in družinski prejemki.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava