Skoči do osrednje vsebine

Osnove vizualnih komunikacij

Introduction to Visual Communications

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Klement Podnar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava številna povezana področja, ki obravnavajo uporabo vizualnega v tržnem komuniciranju. Gre za brikolaž različnih teorij, pristopov in pogledov na vizualno – komunikologijo, psihologijo, semiologijo, oblikovanje in marketing. Vsebina predmeta ponuja historični pregled likovnih in oblikovalskih smeri modernega industrijskega in grafičnega oblikovanja. Predstavljeni bodo osnovni elementi in principi vizualnega, vključno z vizualnimi metaforami in analogijami ter drugimi vizualnimi tehnikami prepričevanja znotraj tržnega komuniciranja in propagande. Študentje z osvojenim znanjem postajajo kritični bralci in uporabniki vizualnih vsebin v različnih medijih. Namen predmeta je, da pri njem študentje dobijo potrebna znanja in spretnosti za uporabo vizualnih elementov tržnega komuniciranja, kar jim pomaga pri dvigu njihove vizualne pismenosti.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 21.04.2023