Skoči do osrednje vsebine

Teorije in metodologija mednarodnih odnosov

Theories and Methodologies of International Relations

Obseg predmeta:

8,00 KT / 60 (25 ur predavanj, 35 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Marko Lovec

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Predpostavke in smisel konceptov in teorij ter metod in metodologij v družboslovju, politologiji in mednarodnih odnosih. Razvoj (geneza) teoretičnega osmišljanja in metodološkega proučevanja mednarodnih odnosov . Družbene in politične determinante teorij in metodologij (spoznavni interes) in njihova notranja struktura (področje ali predmet teoretiziranja oz. uporabe). Oris sedanjega stanja teorij in metodologij mednarodnih odnosov in njegova navezava na družboslovje. Tradicija političnega realizma v mednarodnih odnosih in politologiji. Analiza in razumevanje geopolitike, konfliktov, moči in varnosti (glavni vplivi političnega realizma). Tradicija liberalizma v mednarodnih odnosih in politologiji. Analiza in razumevanje sodelovanja, interesov, institucij, integracij in pozitivizma (glavni vplivi liberalizma). Tradicija marksizma, zgodovinske sociologije in kritične teorije v mednarodnih odnosih in politologiji. Analiza in razumevanje svetovne politična ekonomije, zgodovine mednarodnih odnosov, ideologije, odtujitve in izkoriščanja (glavni vplivi kritičnih pristopov).Logika kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja.Metodološka raba teorij mednarodnih odnosov. Aplikacija teorij in metodologij mednarodnih odnosov na kontretne primere.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava