Skoči do osrednje vsebine

Raziskovalni načrt

Research Design

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Samo Kropivnik

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Tina Kogovšek

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

Namen seminarja je podpora študentom tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi pri izdelavi raziskovalnega načrta za magistersko delo. Študenti se prvič srečajo z izzivom samostojnega načrtovanja kompleksnejše znanstvene raziskave ter pri njegovem reševanju povežejo in poglobijo svoja raziskovalna znanja in spretnosti. Pri tem jim v okviru seminarja nudimo vso podporo, vključno z usmerjanjem na samostojni študij dodatnih raziskovalnih metod. V osnovi pa se podpora nanaša predvsem na usklajevanje elementov raziskovalnega procesa. Vsebinski sklopi: 1) Raziskovalni okvirji - ontološka in epistemološka izhodišča. 2) Raziskovalne metode - kontinuum kvantitativno - kvalitativno. 3) Tipologija raziskovalnih načrtov: spoznavni, opisni in pojasnjevalni. 4) Usklajevanje raziskovalnega okvirja z raziskovalnimi metodami. 5) Struktura raziskovalnega procesa: koraki, njihova povezanost in njihove posebnosti.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 17.04.2023