Skoči do osrednje vsebine

Menedžment korporativnega komuniciranja

Corporate communication management

Obseg predmeta:

9,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 10 ur seminarjev, 20 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Klement Podnar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet predstavlja najnovejši razvoj na področju komuniciranja družbenih entitet. Obravnava razvoj in uporabo konceptov korporativne identitete, imidža in ugleda, ki so najtesneje vezani na korporacijsko komuniciranje. Izpostavlja principe upravljanja identitete in ugleda različnih vrst tržnih znamk (korporacija, oseba, destinacije itd.) z uporabo različnih teorij in družbenih praks. Poudarek bo na upravljavskih praksah korporacijskega komuniciranja, problemih integracije različnih oddelkov znotraj različnih tipov organizacij, oblikovanja njihove identitete in konstruiranja imidžev. Obravnavalo se bo problem doseganja organizacijske identifikacije in zavezanosti različnih deležnikov organizacije. V tem kontekstu se bo obravnavalo tudi različne upravljavske metode in komunikacijska orodja za doseganje želene podobe tržne znamke v javnosti.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 21.04.2023