Skoči do osrednje vsebine

Industrijski odnosi v Evropi

Industrial Relations in Europe

Obseg predmeta:

8,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Branko Bembič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Sociologija – Menedžment človeških virov, znanja in organizacij

Kratka vsebina predmeta:

Predmet je osredotočen na predstavitev ključnih značilnosti in novejšega razvoja izbranih primerov nacionalnih sistemov industrijskih odnosov. Najprej obravnavamo glavne teoretske tokove s področja primerjalnih industrijskih odnosov oziroma primerjalne politične ekonomije. Nadaljujemo s poglobljenim študijem izbranih nacionalnih sistemov industrijskih odnosov in njihovih metamorfoz v preteklih desetletjih. Osrednji vir, s pomočjo katerega bomo skušali interpretirati temeljne razvojne trende, je knjiga L. Baccara in C. Howella, v kateri avtorja analizirata spremembe v oblikah in delovanju institucij sodobnih kapitalističnih gospodarstev, ki imajo v osnovi značilnosti liberalizacije povojnih regulativnih mehanizmov. Pri predmetu bomo s pomočjo primerjalnih analiz ugotavljali stopnjo, v kateri je možno te spremembe generalizirati in jih razumeti kot dimenzije procesov globljega preoblikovanja in reformiranja sodobnega kapitalizma, do katerih lahko prihaja kljub ohranjanju nacionalnih specifik v institucionalnih oblikah.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 12.06.2023