Skoči do osrednje vsebine

Komunikološki raziskovalni seminar

Communication research seminar

Obseg predmeta:

6,00 KT / 45 (0 ur predavanj, 20 ur vaj, 25 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Tanja Oblak Črnič

    Učitelji predmeta:

  • asist. Katja Koren Ošljak

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije

Kratka vsebina predmeta:

Namen predmeta je seznaniti študente s konkretnim raziskovalnim procesom. Študenti spoznajo primarne in sekundarne raziskovalne vire, različne metode zbiranja podatkov, njihove značilnosti in omejitve ter raznovrstne metode za analizo empiričnih gradiv tako s področja kvantitativne kot kvalitativne metodologije. Največji poudarek predmeta je na zasnovi raziskovalnega vprašanja in njemu prilagojene metodologije. Predmet na ta način kombinira kvalitativne in kvantitativne pristope, pri čemer seznanja študente s ključnimi raziskovalnimi koraki: izbor teoretsko zasnovanega raziskovalnega problema, identifikacija raziskovalnih vprašanj, načrt analize in interpretacije podatkov, zbiranje podatkov na terenu, generalizacija oz poglobljena interpretacija rezultatov in izdelava raziskovalnega poročila. Ključni poudarek predmeta je, da študente izobrazi v branje, razumevanje, razlago in kritično evalvacijo raziskav iz izbranega področja.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 21.04.2023