Skoči do osrednje vsebine

Družbeni in etični vidiki razvoja moderne znanosti

Social and ethical aspects of modern science

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Franc Mali

Vrsta:

Izbirni splošni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

  Izvedba na:

 • *univerzitetni program Družboslovna informatika
 • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije
 • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti
 • *univerzitetni program Mednarodni odnosi
 • *univerzitetni program Novinarstvo
 • *univerzitetni program Obramboslovje
 • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
 • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države
 • *univerzitetni program Sociologija
 • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

Predmet se ukvarja z družbenimi in etičnimi vidiki razvoja moderne znanosti. Predstavljeni so družbeni, epistemološki in institucionalni pogoji razvoja moderne znanosti skozi njene različne razvojne faze (akademska, industrijska, postakademska). Poudarek je na predstavitvi družbenih in etičnih tveganj razvoja moderne znanosti. Moderna znanost radikalno spreminja našo kulturo, ekonomijo, ekologijo, hkrati nas postavlja pred temeljno etično dilemo, kako naprej. V zvezi s tem se zastavljajo vprašanja dostojanstva človeka, meje med evgeniko in izboljševanjem človekovih zmožnosti, terapevtskega in reproduktivnega kloniranja, nastanka živih bitij iz nežive narave, bioterorizma, varovanja zasebnosti, itd. Predmet bo vsebinsko strukturiran glede na naslednje tematske sklope: družbeni dejavniki nastanka in razvoja moderne znanosti, obrtniška, industrijska, akademska in post-akadmeska faza razvoja moderne znanosti, etični vidiki razvoja modernih znanosti, goljufije in prevare v znanosti, družbena moč znanosti, modeli ocenjevanja znanosti, družbena omrežja v znanosti in njihov vpliv na znanstveno krativnost in produktivnost, indikatorji merjenja uspešnosti znanstvenega dela, tveganja sodobnega znanstveno-tehnološkega razvoja, znanost in ekologija, vloga medijev pri popularizaciji znanosti, javnost o znanosti.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava