Skoči do osrednje vsebine

Prostorska sociologija

Spatial Sociology

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Marjan Hočevar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Disciplinarni okvir in izhodišča proučevanja družbeno prostorskih razmerij in procesov. Družbeni značaj, pomen in funkcije prostora; teritorialnost kot element družbenega delovanja in konstituiranja družbe. Urbano in ruralno kot predmet sociološkega proučevanja: procesi suburbanizacije. Urbanizacija kot svetovni (globalni) proces: socioekonomske in kulturne posebnosti urbanizacije v različnih predelih sveta. Specifičnost slovenskega poselitvenega sistema: sociološka obravnava Lokacija in dostopnost v prostoru. Socialna, časovno-prostorska distanca Teritorianost in teritorialne identitete Hierarhično in/ali omrežno povezovanje v prostoru. Informacijske in komunikacijske tehnologije ter njihov vpliv na prostorski razvoj; lokalno-globalna konvergenca v procesu globalizacije; fizični in virtualni prostor. Problemi družbeno prostorskega razvoja v Sloveniji.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava