Skoči do osrednje vsebine

Socialni marketing

Social Marketing

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Tanja Kamin

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet posreduje znanja o temeljnih teoretskih izhodiščih, tehnikah in potencialu socialnega marketinga za naslavljanje družbenih problemov in doseganje pozitivnih družbenih sprememb. Socialni marketing črpa znanja in izkušnje s področja komercialnega marketinga, a ga hkrati tudi kritično preučuje, zlasti z vidika njegovih negativnih posledic za blaginjo posameznikov in družbe. Družbene probleme pojasnjuje in opredeli s pomočjo vedenjskih teorij na individualni, skupnostni in družbeni ravni in skladno načrtuje intervencije za reševanje družbenih problemov, ki so usmerjene k posameznikom_cam, skupnostim in/ali institucijam, da bi trajnostno izboljšali zdravje, zmanjšali število poškodb, zaščitili okolje, gradili skupnosti in povečali blaginjo ljudi.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 02.06.2021