Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Tomaž Deželan

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Tomaž Deželan, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-231
  Email: is.jl-inu.vdf@nalezed.zamot
  Govorilne in uradne ure:

  Vsak torek od 12. do 14. ure.


  Prostor:
  C 206
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Mladi in politika
  Raziskovanje na področju zaposljivosti diplomantov
  Uvod v primerjalne politike

  Podiplomski študij
  Izzivi predstavništva in demokracije
  Primerjalne politike človekovih pravic
  Strokovna praksa POL-PJPU

  Doktorski študij
  ZDA in ameriške politike v primerjalni perspektivi
  Ekspertna področja:
  klasični in sodobni koncepti državljanstva, volilne študije, politična participacija, kohezija poslanskih/političnih skupin v zakonodajnih organih, politične stranke in strankarskimi sistemi, migracijske študije ter enakopravnost spolov v politiki

  Koordinator doktorskega študija Ameriške študije
 • Redni profesor na Fakulteti za družbene vede, raziskovalec na Centru za politološke raziskave (CPR). Raziskovalno se ukvarja s klasičnimi in sodobnimi koncepti državljanstva, volilnimi študijami, politično participacijo, kohezijo poslanskih/političnih skupin v zakonodajnih organih, političnimi strankami in strankarskimi sistemi na nacionalni in nadnacionalni ravni, migracijskimi študijami ter enakopravnostjo spolov v politiki. 

  Professor of Political Science at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana. He also acts as a researcher at the Centre for Political Science Research at the same faculty. He acted as associate researcher at the University of Edinburgh, School of Law and is a research partner of the Slovenian Erasmus + Youth in Action National Agency (member of the RAY group), and policy advisor for youth political participation of the Organization for the Security and Cooperation in Europe (OSCE), European Youth Forum (EYF) and the International IDEA. His research interests include citizenship concepts, debates and regimes, new modes of governance, parliamentary cohesion, electoral studies, youth, gender and civil society. He has authored or co-authored more than 30 peer reviewed articles in international journals (more than 10 indexed in the Web of Science database), more than 20 chapters in scientific edited volumes (more than 10 published by the most distinguished scientific publishers) and authored or co-authored more than 10 scientific monographs. He has experience with international research projects and networks, either as coordinator (4 projects) responsible or as a researcher. Past projects he worked on have been funded by the Slovenian research agency, European Union’s FP6 framework, European Science Foundation of the European Union and various other national agencies. He actively acts as an higher education accreditation expert, EVS accreditation expert and expert evaluator of the European Commission and Erasmus+ National Agency.
 • Izbrana bibliografija: 

  SARDOČ, Mitja, DEŽELAN, Tomaž. Talents and distributive justice : some tensions. Educational philosophy and theory. 2021, vol. 53, no. 8, str. 768-776. ISSN 1469-5812. DOI: 10.1080/00131857.2020.1808021.
   
  DEŽELAN, Tomaž. Derailing modern democracies : the case of youth absence from an intergenerational perspective. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. 2018, letn. 28, št. 4, str. 811-826, ilustr. ISSN 1408-5348. DOI:10.19233/ASHS.2018.49.
   
  MAIER, Jürgen, DEŽELAN, Tomaž, FINK-HAFNER, Danica, et al. This time it's different? : effects of the Eurovision Debate on young citizens' and its consequence for EU democracy : evidence from a quasi-experiment in 24 countries. Journal of European public policy. [Print ed.]. 2018, vol. 25, no. 4, str. 606-629, tabele. ISSN 1350-1763. http://dx.doi.org/10.1080/13501763.2016.1268643, DOI: 10.1080/13501763.2016.1268643.
   
  VOBIČ, Igor, MAKSUTI, Alem, DEŽELAN, Tomaž. Who leads the Twitter tango? : studying the journalist-politician relationship in Slovenia through Twitter conversations. Digital journalism. 2017, vol. 5, no. 9, str. 1134-1154, tabele. ISSN 2167-0811. DOI: 10.1080/21670811.2016.1259002.
   
  DEŽELAN, Tomaž, LAKER, Jason A., PAVLIN, Samo. What determines enterprises' perceptions of future development in higher education, strange bedfellows?. European journal of education. 2016, vol. 51, iss. 1, str. 107-125. ISSN 1465-3435. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12169/abstract, DOI: 10.1111/ejed.12169.
   
  RAKAR, Tatjana, DEŽELAN, Tomaž. Opolnomočenje civilnodružbenih organizacij v Sloveniji. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. mar.-apr. 2016, letn. 53, št. 2, str. 449-468, 566, ilustr. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2016_2_RakarDezelan.pdf.
   
  DEŽELAN, Tomaž, KRAŠOVEC, Alenka. Institucionalne in osebnostne določnice demokratične deliberacije : primer slovenskega parlamenta. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. nov.-dec. 2015, letn. 52, št. 6, str. 1167-1190, 1248, tabele. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2015_6_DezelanKrasovec.pdf.
   
  FINK-HAFNER, Danica, DEŽELAN, Tomaž. The political science professional project in Slovenia : from communist monism, democratisation and Europeanisation to the financial crisis. Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 2014, god. 23, br. 1, str. 133-153, ilustr. ISSN 1330-0288. DOI: 10.5559/di.23.1.07.
   
  PAVLIN, Samo, DEŽELAN, Tomaž, TEICHLER, Ulrich. Hybrid roles, converging knowledge needs for graduates' careers? : an insight into academic and administrational perspectives. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. 2014, letn. 24, št. 3, str. 383-396, ilustr. ISSN 1408-5348.
   
  DEŽELAN, Tomaž, FINK-HAFNER, Danica, MELINK, Mateja. First-job educational and skill match : an empirical investigation of political science graduates in Slovenia. International journal of manpower : international manpower forecasting, planning & labour economics. [Print ed.]. 2014, vol. 35, iss. 4, str. 553-575, tabele. ISSN 0143-7720. DOI: 10.1108/IJM-05-2013-0103.
   
  KRAŠOVEC, Alenka, JOHANNSEN, Lars, HILMER PEDERSEN, Karin, DEŽELAN, Tomaž. Nevarnost sistemske korupcije v Sloveniji : spodbude in ovire. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2014, letn. 65, št. 3, str. 207-220. ISSN 0034-690X.
   
  DEŽELAN, Tomaž. In the name of the nation or/and Europe? Determinants of the Slovenian citizenship regime. Citizenship studies. Jun. 2012, vol. 16, no. 3/4, str. 413-429. ISSN 1362-1025.
   
  DEŽELAN, Tomaž, MAKSUTI, Alem. Slovenian election posters as a medium of political communication : an informative or persuasive campaign tool?. Communication, politics & culture. 2012, vol. 45, str. 140-159, ilustr. ISSN 2200-6796.
   
  KRAŠOVEC, Alenka, DEŽELAN, Tomaž. Slovenia. V: EIBL, Otto (ur.), GREGOR, MIloš (ur.). Thirty years of political campaigning in Central and Eastern Europe. Cham: Springer Nature, cop. 2019. Str. 309-324. Political campaigning and communication (Online). ISBN 978-3-030-27693-5. ISSN 2662-5903. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-27693-5_20, DOI: 10.1007/978-3-030-27693-5_20.
   
  DEŽELAN, Tomaž, MAKSUTI, Alem, AMON PRODNIK, Jernej. Personalization of political communication in social media : the 2014 Slovenian national election campaign. V: SUROWIEC, Paweł (ur.), ŠTĚTKA, Václav (ur.). Social media and politics in Central and Eastern Europe. Abingdon; New York: Routledge, 2018. Str. 81-100, ilustr. BASEES/Routledge series on Russian and East European studies, 113. ISBN 978-1-138-10082-4, ISBN 1-138-10082-X.
   
  MARINESCU, Valentina, DEŽELAN, Tomaž, MAKSUTI, Alem, et al. In search of common patterns : political advertising in Central and Eastern Europe. V: HOLTZ-BACHA, Christina (ur.). Political advertising in the 2014 European Parliament elections. London: Palgrave Macmillan, cop. 2017. Str. 135-151, tabele. ISBN 1-137-56980-8, ISBN 978-1-137-56980-6. [COBISS.SI-ID 35110237],
   
  DEŽELAN, Tomaž, FINK-HAFNER, Danica, KRAŠOVEC, Alenka, PEŠUT, Jasminka, SIROČIĆ, Zorica-Iva, SUTLOVIĆ, Leda, VASILJEVIĆ, Snježana, KRUPLJAN, Slađana, VELIĆ, Adis, et al. Levelling the playing field : monitoring Croatian policies to promote gender equality in politics. Ljubljana: Faculty of Social Sciences; Zagreb: Centar za ženske studije, 2013. X, 153 str., ilustr. Book series Javne politike, 5. ISBN 978-961-235-657-6.
   
  RAKAR, Tatjana, DEŽELAN, Tomaž, ŠIFKOVIČ VRBICA, Senka, KOLARIČ, Zinka, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, NAGODE, Mateja. Civil society in Slovenia. 1st printing. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-204-483-1.
   
  DEŽELAN, Tomaž, LAVRIČ, Miran (Eds.). Youth 2020 : the position of young people in Slovenia. 1st ed. Maribor: University of Maribor, University of Maribor Press; Ljubljana: University of Ljubljana Press, 2021. 355 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-286-537-5, ISBN 978-961-7128-09-3.
   
  SARDOČ, Mitja, DEŽELAN, Tomaž (Eds.). Radicalization, violent extremism and conflicting diversity. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2018. 170 str., ilustr. Šolsko polje, Letn. 29, št. 5/6. ISSN 1581-6036. [COBISS.SI-ID 3354711]


  DEŽELAN, Tomaž, VOBIČ, Igor (Eds.). (R)evolutionizing political communications through social media. Hershey: Information Science Reference, cop. 2016. XX, 333 str., ilustr. Advances in public policy and administration (APPA) book series. ISBN 978-1-4666-9879-6. 
   
  PAVLIN, Samo, DEŽELAN, Tomaž, SVETLIK, Ivan. Challenges of citizenship in higher education : shifting visions, roles and outcomes. Wien: Echoraum, cop. 2013. 165 str., ilustr. Sozialwissenschaftliche Beobachtungen, vol. 2. ISBN 978-3-901941-43-6.

  Osebna bibliografija